W Sandomierzu

Król Kazimierz Wielki patronem PSP nr 2 w Sandomierzu

Król Kazimierz Wielki patronem PSP nr 2 w Sandomierzu

W roku 2017 Szkoła Podstawowa nr 2 w Sandomierzu obchodzi 90 lecie swojego istnienia. Równocześnie 13 września 2017 roku odbyła się ceremonia nadania szkole imienia Króla Kazimierza Wielkiego oraz wręczenie sztandaru.

W wydarzeniu wzięli udział: Marek Bronkowski Burmistrz Sandomierza, Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wraz z Radnymi, przedstawiciele jednostek oświatowych, kulturowych, duchowieństwo, absolwenci szkoły, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie.

ura-0903 (Kopiowanie)

Pierwszą częścią wydarzenia była uroczysta Msza Święta w kościele pod wezwaniem Świętego Józefa. Następnie odbył się przemarsz orszaku królewskiego z kościoła do budynku szkoły. Oficjalną część uroczystości zainaugurowała Elżbieta Sobolewska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Sandomierzu, która w swoim przemówieniu opowiedziała jak ważnym dniem dla życia szkoły, w jej 90. letniej historii, jest nadanie jej imienia Króla Kazimierza Wielkiego – ostatniego z Piastów. Następnie Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza odczytał uchwałę, mocą której nadano szkole imię Króla Kazimierza Wielkiego. Po czym Marek Bronkowski Burmistrz Sandomierza w swojej mowie przytoczył fakt istnienia placówki – najstarszej szkoły podstawowej w Sandomierz, w której opowiedział m.in. o tym jak wielki wkład w wykształcenie wielu wybitnych osób miała Szkoła Podstawowa nr 2 w Sandomierzu.

ura-0893 (Kopiowanie)

– Jubileusz 90 – lecia szkoły to niezwykłe wydarzenie w życiu uczniów, nauczycieli, absolwentów, mieszkańców miasta.Z prawdziwym wzruszeniem staję przed Państwem. Mam bowiem świadomość niepowtarzalności chwili, w której w tej sali zebraliśmy się połączeni przez jedno miejsce na Ziemi – Szkołę Podstawową nr 2 w Sandomierzu, najstarszą szkołę podstawową w naszym mieście. Są wśród nas uczniowie, rodzice, absolwenci, nauczyciele i pracownicy, emerytowani nauczyciele i pracownicy, władze samorządowe, przedstawiciele nadzoru i różnych instytucji wspierających szkołę. Obecny budynek szkolny ma 90 lat! Usytuowano go przy jednej z ważniejszych ulic miasta. Budynek szkoły od dziewięćdziesięciu lat, z przerwą na tragiczne lata II wojny światowej, tętni gwarem wielu pokoleń, najmłodszych sandomierzan, którzy właśnie tu rozpoczynają najważniejszą przygodę życia- edukację. Uczą się zaangażowania,systematyczności i rzetelności, poznają radość płynącą z intelektualnego wysiłku, rozpoznają własne uzdolnienia,wreszcie sięgają po raz pierwszy po sukcesy w różnych dziedzinach nauki, sztuki i sportu, ale i uczą się akceptować pierwsze niepowodzenia i porażki. Przyjęcie przez Szkołę Podstawową nr 2 imienia Króla Kazimierza Wielkiego nawiązuje do znamienitej historii naszego miasta. Zobowiązuje także do wytrwałej pracy na rzecz jak najlepszej edukacji naszych dzieci. Tak, by w przyszłości zdobywały wykształcenie, pracowały dla dobra i rozwoju Polski. Drodzy Uczniowie, jesteście dziś uczestnikami wyjątkowej uroczystości.Od wielu miesięcy przygotowywaliście się do tego wydarzenia, zapoznawaliście się z historią i postacią Króla Kazimierza Wielkiego. Opracowywaliście koncepcję sztandaru.Dziś jestem z Was dumny, ponieważ te wszystkie działania wypełnialiście ze zrozumieniem i zaangażowaniem. Szanowni Rodzice,to również dzięki Państwa staraniom szkoła przyjmuje dziś imię i nowy sztandar. Dziękuję Wam za troskę, pracę i pomoc, którą ofiarujecie szkole każdego dnia. Dziękuję serdecznie Pani Dyrektor Elżbiecie Sobolewskiej, Państwu Nauczycielom, Pracownikom szkoły za przygotowanie tej uroczystości. Gościom, którzy przybyli do nas spoza naszego miasta – składam specjalne podziękowania, gdyż swoją obecnością nadaliście Państwo wysoką rangę naszej uroczystości – mówił Marek Bronkowski Burmistrz Sandomierza.

ura-0908 (Kopiowanie)

Kolejną częścią uroczystości było przekazanie sztandaru i aktu fundacyjnego i nadania sztandaru przez Burmistrza Miasta na ręce Dyrektor Szkoły. Drugą częścią wydarzenia były występy artystyczne z udziałem Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Sandomierzu. Uroczystość zwieńczyło odprowadzenie w barwnym korowodzie króla do zamku.

ura-0906 (Kopiowanie)

Działania podjęte na rzecz nadania SP nr 2 w Sandomierzu imienia Króla Kazimierza Wielkiego (do 30 marca 2017 r.)

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 29.08.2016 r. został złożony wniosek o rozpoczęcie procedury nadania imienia szkole.
Elżbieta Sobolewska dyrektor szkoły – powołała Zespół ds. Nadania Imienia Szkole w osobach: Danuta Cira, Bożena Chmielewska, Justyna Wesołowska, Beata Audycka, Anna Cież,Marzanna Ramus, Krystyna Idzik, Ewa Podsiadło, Beata Orłowska. Przyjęto procedurę, która uwzględnia poparcie wniosku Rady Pedagogicznej przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Wniosek Rady Pedagogicznej został przedstawiony rodzicom, podczas wrześniowych spotkań z dyrektorem szkoły oraz uczniom, podczas zajęć wychowawczych, a także na zebraniu Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie klas IV – VI zgłaszali swoje propozycje na patrona szkoły w trakcie lekcji wychowawczych. Zgłoszone kandydatury zostały przedyskutowane. Rodzice proponowali swoich kandydatów w czasie spotkań z wychowawcami w dniu 22.09.2016 r. Samorząd Uczniowski głosował na patrona w dniu 29.09.2016 r.
W oparciu o przeprowadzone wcześniej wśród uczniów i ich rodziców wybory, zgodnie z wolą społeczności szkolnej: uczniów, rodziców oraz nauczycieli, wyłoniono 3 (spośród 8) kandydatów na patrona Szkoły Podstawowej nr 2 w Sandomierzu. Byli to: Kazimierz Wielki, Jan Paweł II, Leszek Czarny . 3.10.2016 podjęto uchwałę, w której na patrona SP2 wybrano Króla Kazimierza Wielkiego. Król Kazimierz Wielki, jak mało który władca Polski, związany był z Sandomierzem i ziemią sandomierską. Małopolska znajdowała się w centrum zainteresowań króla, co znalazło odbicie w ożywionej działalności budowlanej i gospodarczej na tym terenie. Sandomierz otrzymał wtedy mury obronne, uporządkowano jego zabudowę, wzniesiono liczne kościoły, zamek i spichlerz.

ura-0970 (Kopiowanie)

Historycy obliczyli, że Kazimierz Wielki przebywał w Sandomierzu w latach 1333 – 1369 aż 18 razy. Łącznie spędził tu 25 miesięcy, a dłużej przebywał jedynie w Krakowie. Jeszcze na miesiąc przed śmiercią król odwiedził Sandomierz. W ogrodzie dawnego klasztoru Panien Benedyktynek w Sandomierzu, w 1910 roku, znaleziono – umieszczoną wewnątrz gotyckiego hełmu – królewską koronę. Wykonano ją zapewne w II poł. XIV wieku ze stopu mosiądzu i srebra, ozdobiono imitacjami szmaragdów, szafirów i kryształów górskich. Pojawiło się przypuszczenie, że być może stanowiła ona niegdyś własność króla Kazimierza Wielkiego, była bowiem zbliżona proporcjami do korony, którą wydobyto z jego wawelskiego grobu. Jeśli tak było, okoliczności pojawienia się jej w Sandomierzu możemy powiązać z ostatnim pobytem Kazimierza Wielkiego w mieście, w październiku 1370 roku.

ura-0978 (Kopiowanie)

Z II poł. XIV wieku, z czasów panowania króla Kazimierza Wielkiego, pochodzi ostateczne, zachowane do dzisiaj, rozplanowanie miasta obejmujące już wówczas obszar całego wzgórza – od kolegiaty do Bramy Opatowskiej. Trzy spośród sandomierskich zabytkowych budowli: zamek, katedra i ratusz najbardziej czytelnie symbolizują związek króla z naszym miastem. Dzięki Kazimierzowi Wielkiemu Sandomierz zyskał również mury obronne oraz cały system obronny. Miasto posiadało 16 baszt i cztery bramy: Opatowską (Wielka), Zawichojską, Lubelską (Rybacką) i Krakowską (Mała Brama).

źródło: UM Sandomierz

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

  1. Ewa

    15 września 2017 at 08:47

    Bardzo trafny wybór!

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

IMG_0550

Czy się Śpi czy się leży…….w Sandomierzu się należy.

tsa24.com30 października 2019
znicze

AKCJA ZNICZ 2019

tsa24.com29 października 2019
obraz

W Obrazowie idą w ETNO-dizajn

tsa24.com29 października 2019
Zawichost_2019_0242

MINĘŁO JUŻ 10 LAT…

tsa24.com28 października 2019
aaaaa

Odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków

tsa24.com28 października 2019
dwikozy

KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA CENTRUM GMINY DWIKOZY MAJĄCA NA CELU OŻYWIENIE ZDEGRADOWANEGO OBSZARU

tsa24.com25 października 2019
cmentarz_katedralny-1

Przed Dniem Święta Wszystkich Świętych

tsa24.com25 października 2019
policja

Policjanci z wizytą w szkole.

tsa24.com25 października 2019
SAM

Wizyta studyjna Lokalnej Grupy Działania “Zielone Bieszczady”

tsa24.com25 października 2019