W powiecie

Podsumowanie 2017 roku w Zawichoście

Podsumowanie 2017 roku w Zawichoście

Początek nowego roku to czas podsumowań ubiegłego roku. Samorząd gminy Zawichost przedstawił inwestycje, które zrealizowano w 2017 roku.

W ubiegłym roku przeprowadzono 5 inwestycji drogowych, wyremontowano drogi: Linów Kolonia – Linów Stary, droga przy ul. Trójcy w Zawichoście, droga w  Chrapanowie, droga w  Dziurowie, we współpracy z Powiatem Sandomierskim położono nowa nawierzchnię na  drodze powiatowej Czyżów Szlachecki – Nowy Garbów  w miejscowościach Pawłów i Wygoda.

zawichost (5)

Bardzo istotną kwestią była  adaptacja i gruntowne remonty  dwu remiz strażackich,  na cele społeczne.

W ramach projektu Wspieramy rodziny w Gminie Zawichost, utworzona została świetlica środowiskowa w Dziurowie z filią w Podszynie. Na potrzeby projektu wyremontowano budynek OSP w Dziurowie,  a także wykonano podjazd i dostosowano łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku OSP w Podszynie. Projekt przewidziany jest na okres 2 lat, wsparciem świetlicy  oferującej szeroki wachlarz działań,  objętych jest ponad 69 dzieci z terenu całej gminy.
Dzięki pozyskaniu środków z budżetu państwa na utworzenia klubu Senior +, wyremontowano i wyposażono budynek remizy OSP w Czyżowie Szlacheckim. W budynku mieścić się będzie klub seniora, którego działalność rozpocznie się na początku styczna 2018r.

Warto podkreślić, iż dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych  w bieżącym roku kapitalne remonty przejdą także remizy w Piotrowicach i  Linowie,   gdzie planowane są do utworzenia  kluby seniora.

Niezwykle ważnym dla dużej części mieszkańców gminy jest budowa nowej studni głębinowej w miejscowości Dziurów. Wykonanie  nowej studni konieczne było ze względu na przekroczenia dopuszczalnych wartości żelaza w wodzie z ujęcia w Wygodzie i jej  warunkowym dopuszczeniem do spożycia do końca 2018r.

Nowa studnia ma głębokość 90m,  a jej wydajność podczas pomiarów wyniosła ponad 800 m. sześć. na dobę. Wykonane badania wody potwierdziły jej dobrą jakość i spełnianie wszystkich parametrów określonych w polskich normach.
Nowa studnia zapewni wodę  dla mieszkańców miejscowości Wyspa, Wygoda, Józefków, Pawłów, Dziurów,   a po podłączeniu do sieci w Czyżowie,  także dla mieszkańców miejscowości Czyżów Szlachecki, Czyżów Plebański, Podszyn, Chrapanów i Dąbie.

Koszt zadania związanego  z odwiertem studni wyniósł  98 523,00 zł. Planowany termin włączenia studni do eksploatacji to druga połowa 2018r.

zawichost (3)

Ważnym dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy był zakup średniego samochodu gaśniczego Volvo FL6 dla OSP w Dziurowie. Zakup samochodu był możliwy dzięki współpracy trzech samorządów tj. Województwa Świętokrzyskiego, Powiatu Sandomierskiego i Gminy Zawichost.  Wartość samochodu 108 000zł.

Do mniejszych,  ale niezwykle istotnych dla mieszkańców działań w 2017r. możemy zaliczyć: rozbudowę oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Zawichoście, wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyspa, uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach  Dziurów, Chrapanów, Zawichost (ul. Ostrowiecka), Linów, przebadanie we współpracy z Fundację Ronalda MC Donalda 76 dzieci w wieku do 6 lat pod kierunkiem wczesnego wykrywania nowotworów, wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy zniszczonej figury przydrożnej w Zawichoście, utworzenia pracowni ekologiczno – przyrodniczej w ZSiP w Czyżowie Szlacheckim, wykonanie 15 tablic informacyjnych do sołectw, udzielenie wsparcia technicznego i organizacyjnego w budowie placu zabaw w Dąbiu,   Stowarzyszeniu „Wspólne Dąbie”,  w wyniku czego powstało` miejsce wypoczynku dla dzieci i osób dorosłych, przebudowa budynku na ujęciu wody w Wygodzie ( wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie), wymiana pieca centralnego ogrzewania w kotłowni miejskiej, remont pomieszczeń i odnowienie korytarzy w budynku Urzędu.

Wartym podkreślenia  jest fakt,  iż Gmina Zawichost znalazła się wśród  siedmiu gmin i miast , które uzyskały dofinansowanie na przebudowę i modernizację targowisk z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Gmina Zawichost złożyła w październiku niezwykle istotny dla mieszkańców  wniosek związany z rewitalizacją miasta Zawichost. Wniosek został złożony  w ramach  Osi Priorytetowej 6 – „Rozwój miast” działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu przewidziany jest na lata 2018 – 2020 i obejmuje  następujące działania: przebudowa i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Zawichoście ( min. adaptacja pomieszczeń na  piętrze na potrzeby prowadzenia rehabilitacji, budowa windy zewnętrznej, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych), remont budynku OSP wraz z przebudową placu przy budynku, ogrodzenie szkoły, budowa parkingu oraz  kortu tenisowego, przebudowa muru oporowego na ul. Św. Leonarda, wykonanie ścieżki pieszo –  rowerowej wraz z infrastrukturą  na ul. Głębokiej, kompleksowa przebudowa ulicy Św. Leonarda, Szkolnej oraz Zielnej.

Gmina złożyła również wniosek w ramach działania – Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnychRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 – PROJEKTY PARASOLOWE  oraz dysponując dokumentacją techniczną przygotowana jest  w 2018r. do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy  budynku wielofunkcyjnego (scena, szatnie, łazienki i pomieszczenia gospodarcze) na stadionie w Zawichoście.

W kwestiach społecznych należy dodać,  iż ramach współpracy z Bankiem Żywności  i  Stowarzyszeniem Spełnić marzenia,  pozyskano w 2017 roku 25 ton żywności w 17 asortymentach, obejmując wsparciem 779 osób.

Ponadto Stowarzyszenie Spełnić marzenia  we współpracy z Gminą utworzyło Klub Integracji Społecznej, który mieści się w budynku Urzędu. W ramach projektu pomieszczenie na parterze Urzędu zostało wyremontowane i dostosowane do potrzeb Klubu. KIS wsparciem o charakterze integracji społecznej i zawodowej objął 10 osób, które to osoby po cyklu szkoleń i spotkań skierowane zostały na 10 miesięczne staże zawodowe. Klub będzie kontynuował swą działalność i obejmie pomocą kolejne 15 osób.

zawichost (7)

Źródło: UG Zawichost

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

W powiecie

Więcej w W powiecie

IMG_6481

Tragiczny wypadek w Trześni

tsa24.com15 stycznia 2019
P1130594.JPG1111

Wypadek w gminie Obrazów

tsa24.com15 stycznia 2019
DSC_0002str

W Zawichoście pobili rekord

tsa24.com14 stycznia 2019
facebook bal informacja-1

Już dziś rusza głosowanie w III Plebiscycie Sportowym Portalu tsa24.com

tsa24.com11 stycznia 2019
A_Otwarta-Strefa-Aktywności-w-Klimontowie

Otwarte Strefy Aktywności w gminie Klimontów

tsa24.com11 stycznia 2019
20190103_plakat_wospas12

27 FINAŁ WOŚP w Samborcu

tsa24.com11 stycznia 2019
Orszark-Gozlice-2019-13

Orszak Trzech Króli w Goźlicach

tsa24.com10 stycznia 2019
Pasterka_Ossolin_2018_01

Świętokrzyska Pasterka w Ossolinie

tsa24.com10 stycznia 2019
DSC02630

Koncert Wiedeński w Dwikozach

tsa24.com10 stycznia 2019