W Sandomierzu

30 mln zł do wzięcia w ministerialnym konkursie

30 mln zł do wzięcia w ministerialnym konkursie

Ministerstwo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach działań, których celem jest modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia i ich dostosowanie do potrzeb rynku pracy organizuje konkurs pn. „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji”.

Konkurs przeznaczony jest m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, instytutów badawczych i instytucji szkoleniowych. Ogromne dofinansowanie można otrzymać na stworzenie efektywnej i szybkiej bazy danych dotyczącej zawodów w Polsce. W ramach konkursu zostanie wyłoniony jeden projekt, który pozwoli na rozwijanie, uzupełnienie i aktualizację informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji.

Informację o zawodach stanowić mają uporządkowane dane potrzebne do skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru pracy i zatrudnienia lub nabywania nowych kompetencji czy też zmiany kwalifikacji zawodowych. Zasoby informacji o zawodach mogą obejmować np. informacje o zadaniach i czynnościach zawodowych, warunkach pracy, wymaganiach psychofizycznych, wymaganych kompetencjach i kwalifikacjach czy też szansach zatrudnienia. Utworzone zasoby będą wykorzystywane przez ośrodki zajmujące się poszukiwaniem pracy i pracowników. Opracowanie, aktualizacja i rozpowszechnianie zasobów informacyjnych pozwoli na trafne planowanie kariery zawodowej, optymalizację szkoleń dla bezrobotnych, podniesie też kompetencje instytucji zajmujących się pomocą i szukaniem pracy innym.

Wnioski z projektami można składać za pośrednictwem systemu SOWA oraz w formie papierowej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nabór rozpoczyna się 16 sierpnia i będzie trwał do 31 sierpnia 2016 roku.

Powiat Sandomierski / Małgorzata Petecka

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Kursy komunikacji miejskiej 1 listopada

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sandomierzu

tsa24.com27 października 2021

Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny” – Głosuj na Sandomierz

tsa24.com27 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

Bartuś z Sandomierza świętował pierwsze urodziny

tsa24.com25 października 2021

Wręczono Nagrody Burmistrza Miasta Sandomierza im. A. Patkowskiego „Bonum Publicum”

tsa24.com25 października 2021