W Sandomierzu

415 – lecie Collegium Gostomianum w Sandomierzu

415 – lecie Collegium Gostomianum w Sandomierzu

Najstarsza szkoła w regionie I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum obchodzi w tym roku 415 rocznicę powstania. Obchody tego wydarzenia odbędą się w dniach 7 – 8 października podczas X Jubileuszowego Zjazdu Absolwentów. Abiturienci, którzy chcą uczestniczyć w tej uroczystości muszą zgłosić wcześniej swój udział.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego „Confraternitas Gostomianum” w Sandomierzu. Zgłoszenia na zjazd i wszelkie informacje  dostępne są na stronie internetowej:  www.confraternitas.pl.

Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego powstało  7 października 1990 roku podczas V Zjazdu Absolwentów Collegium Gostomianum. Jednym z inicjatorów jego powstania i pierwszym Kanclerzem Kapituły Stowarzyszenia był  Zdzisław Trębski.

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym, a najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które zwołuje Kapituła co najmniej raz na 5 lat. Głównym celem Stowarzyszenia, zapisanym w statucie jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi I Liceum Ogólnokształcącego.

28 maja 1993 r. na posiedzeniu Kapituły Stowarzyszenia ustanowiono „Dyplom Matury”, przyznawany dla wyróżnienia i uhonorowania członków Stowarzyszenia za działalność na rzecz szkoły i jej absolwentów. Począwszy od VIII Zjazdu Absolwentów w 2007 roku „Dyplom Matury” przyznawany jest członkom Stowarzyszenia z okazji 50-lecia matury. Do 2016 roku uhonorowano tym wyróżnieniem 251 absolwentów.

Najbardziej spektakularnym wydarzeniem w dziejach szkoły był obchodzony w 2002 roku jubileusz 400-lecia jej powstania. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Obchodów był ówczesny kanclerz stowarzyszenia „Confraternitas Gostomianum” prof. Stanisław Adamczak, były rektor Politechniki Świętokrzyskiej. Uroczystości zgromadziły wielu znakomitych gości i były połączone z VII Zjazdem Absolwentów, których ponad tysiąc przybyło do Sandomierza. Z okazji jubileuszu została wydana monografia „Collegium Gostomianum” zawierająca w czterech tomach historię szkoły, sylwetki nauczycieli i wychowanków, historię Stowarzyszenia i Komitetu Obchodów 400-lecia. Z okazji VIII – go Zjazdu Absolwentów wydano w 2007 r. uzupełnienie tomu czwartego, a w 2012 na IX Zjazd – suplement monografii.

Stowarzyszenie od 20 lat wydaje również kalendarz planszowy „Collegium Gostomianum”, członkowie Kapituły biorą udział w uroczystościach szkolnych, wręczając ufundowane przez kapitułę nagrody dla najlepszych abiturientów.

Portal Informacyjny o Sandomierzu www.tsa24.com objął patronat medialny nad X Jubileuszowym Zjazdem Absolwentów Collegium Gostomianum oraz obchodami 415 rocznicy powstania szkoły.

K.K.Plińska 

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W Sandomierzu

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sandomierzu

tsa24.com27 października 2021

Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny” – Głosuj na Sandomierz

tsa24.com27 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

Bartuś z Sandomierza świętował pierwsze urodziny

tsa24.com25 października 2021

Wręczono Nagrody Burmistrza Miasta Sandomierza im. A. Patkowskiego „Bonum Publicum”

tsa24.com25 października 2021

„VII Międzynarodowy Turniej Karate o Puchar Prezydenta miasta Katowic”

tsa24.com25 października 2021

Bartuś Przychodzki zebrał kwotę na najdroższy lek świata !

tsa24.com21 października 2021

Złodzieje pracują też na cmentarzu. Zachowaj czujność !

tsa24.com19 października 2021

43. rocznica wyboru Karola Wojtyły na głowę Stolicy Apostolskiej

tsa24.com18 października 2021