W powiecie

Barometr Zawodów, czyli gdzie znajdziesz pracę

Barometr Zawodów, czyli gdzie znajdziesz pracę

Lekarze, pielęgniarki, kierowcy samochodu ciężarowego i ciągnika siodłowego, fryzjerzy, spawacze – to najbardziej deficytowe zawody w województwie świętokrzyskim, jak ustalono w badaniu „Barometr zawodów”, które jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w poszczególnych zawodach. Przeprowadził je Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

Na przełomie września i października 20015 roku po raz pierwszy we wszystkich powiatach województwa świętokrzyskiego zostało przeprowadzone badanie „Barometr zawodów”. Analiza zapotrzebowania na zawody na bardziej ogólnym poziomie służyć ma głównie instytucjom regionalnym, odpowiedzialnym za kreowanie polityki rynku pracy, w tym Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach.
– Realizowane po raz pierwszy w województwie świętokrzyskim badanie jest krótkookresową prognozą zapotrzebowania na pracowników w regionie w nadchodzącym roku. Formułowanie prognoz w warunkach tzw. gospodarki niepewności, z jaką mamy obecnie do czynienia, jest zadaniem bardzo trudnym i odpowiedzialnym, dlatego dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację „Barometru zawodów”, szczególnie dyrekcji i pracownikom Miejskiego i Powiatowych Urzędów Pracy oraz przedstawicielom prywatnych agencji pośrednictwa pracy, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami i przemyśleniami – mówi Arkadiusz Piecyk, dyrektor WUP w Kielcach.

Na poziomie regionu wyodrębniono siedem zawodów deficytowych. W grupie najbardziej pożądanych profesji w 2016 roku znajdą się:
– kierowcy ciągnika siodłowego –  występuje duże zapotrzebowanie na takich pracowników z odpowiednimi uprawnieniami (prawo jazdy kategorii C+E, uprawnienia na przewóz rzeczy itp.), znajomość języków  obcych jest szczególnie wymagana w przypadku pracy w transporcie międzynarodowym. W przypadku  kierowcy ciągnika siodłowego deficyt prognozowany jest prawie we wszystkich powiatach. Wyjątek stanowi  powiat włoszczowski, gdzie wystąpi równowaga;
– kierowcy samochodu ciężarowego – do wykonywania tego zawodu niezbędne jest posiadanie doświadczenia oraz uprawnień (prawo jazdy kategorii C). Zdecydowanie trudności z podjęciem zatrudnienia nie  powinni mieć poszukujący pracy z powiatów, w których prognozuje się deficyt, tj.: buskim, koneckim,  opatowskim, ostrowieckim, pińczowskim, sandomierskim, starachowickim, staszowskim. W pozostałych powiatach wystąpi równowaga;
– lekarze – deficyt poszukujących pracy dotyczyć będzie następujących powiatów: opatowskiego, ostrowieckiego, pińczowskiego, staszowskiego, włoszczowskiego oraz Kielc;

– pielęgniarki – podstawą zatrudnienia są aktualne uprawnienia (w większości przypadków w rejestrach  pozostają osoby bez aktualnych uprawnień, bez prawa do wykonywania zawodu). W 9 powiatach wystąpi  deficyt (tj.: buskim, kieleckim, koneckim, opatowskim, ostrowieckim, sandomierskim, starachowickim, staszowskim, włoszczowskim), w pozostałych powiatach będzie miała miejsce równowaga;

spawacz

– spawacze metodą MIG/MAG oraz spawacze metodą TIG –  wykwalifikowanych pracowników z zakresu  metody spawania MIG/MAG oraz TIG (w osłonie gazowej) jest ciągle mniej, niż pracodawcy są skłonni zatrudnić. Dlatego pracownicy z aktualnymi uprawnieniami oraz doświadczeniem nie powinni mieć trudności ze znalezieniem pracy. Deficyt na spawaczy metodą MIG/MAG będzie miał miejsce w powiecie: jędrzejowskim, koneckim, ostrowieckim, pińczowskim, skarżyskim, włoszczowskim oraz w Kielcach. Natomiast spawacze metodą TIG nie powinni mieć problemów z podjęciem zatrudnienia w powiecie: jędrzejowskim, koneckim, ostrowieckim, pińczowskim, sandomierskim, skarżyskim, starachowickim, włoszczowskim.

– fryzjerzy –  pracodawcy poszukują pracowników z doświadczeniem zawodowym, z odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętnościami praktycznymi, natomiast nie są zainteresowani zatrudnianiem osób po kursach zawodowych. W rejestrach urzędów pozostaje duża grupa bezrobotnych, która nie spełnia oczekiwań pracodawców lub z długą przerwą w wykonywaniu zawodu. Deficyt fryzjerów przewidywany jest w 8 powiatach: kieleckim, koneckim, ostrowieckim, pińczowskim, sandomierskim, starachowickim, włoszczowskim oraz w Kielcach. W powiecie skarżyskim wystąpi równowaga, natomiast w pozostałych powiatach będzie  miała miejsce nadwyżka poszukujących pracy.

Badanie zostało wypracowane przez Szwedów w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, w ramach szerszego systemu prognozowania zmian na rynku pracy. W 2007 roku „Barometr zawodów” zaadaptowali pracownicy publicznych służb zatrudnienia z południowo-zachodniej Finlandii.

źródło: Świętokrzyski Urząd Marszałkowski/A. Tomaszewski

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W powiecie

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Koprzywnickie Bziuki- na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

tsa24.com26 października 2021

Dniówka w sadzie Wójta Gminy Samborzec odpracowana

tsa24.com26 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

II miejsce dla KGW Klimontowianki za potrawę z gęsiny

tsa24.com22 października 2021

Bartuś Przychodzki zebrał kwotę na najdroższy lek świata !

tsa24.com21 października 2021

Złodzieje pracują też na cmentarzu. Zachowaj czujność !

tsa24.com19 października 2021