W powiecie

Barometr Zawodów, czyli gdzie znajdziesz pracę

Barometr Zawodów, czyli gdzie znajdziesz pracę

Lekarze, pielęgniarki, kierowcy samochodu ciężarowego i ciągnika siodłowego, fryzjerzy, spawacze – to najbardziej deficytowe zawody w województwie świętokrzyskim, jak ustalono w badaniu „Barometr zawodów”, które jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w poszczególnych zawodach. Przeprowadził je Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

Na przełomie września i października 20015 roku po raz pierwszy we wszystkich powiatach województwa świętokrzyskiego zostało przeprowadzone badanie „Barometr zawodów”. Analiza zapotrzebowania na zawody na bardziej ogólnym poziomie służyć ma głównie instytucjom regionalnym, odpowiedzialnym za kreowanie polityki rynku pracy, w tym Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach.
– Realizowane po raz pierwszy w województwie świętokrzyskim badanie jest krótkookresową prognozą zapotrzebowania na pracowników w regionie w nadchodzącym roku. Formułowanie prognoz w warunkach tzw. gospodarki niepewności, z jaką mamy obecnie do czynienia, jest zadaniem bardzo trudnym i odpowiedzialnym, dlatego dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację „Barometru zawodów”, szczególnie dyrekcji i pracownikom Miejskiego i Powiatowych Urzędów Pracy oraz przedstawicielom prywatnych agencji pośrednictwa pracy, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami i przemyśleniami – mówi Arkadiusz Piecyk, dyrektor WUP w Kielcach.

Na poziomie regionu wyodrębniono siedem zawodów deficytowych. W grupie najbardziej pożądanych profesji w 2016 roku znajdą się:
– kierowcy ciągnika siodłowego –  występuje duże zapotrzebowanie na takich pracowników z odpowiednimi uprawnieniami (prawo jazdy kategorii C+E, uprawnienia na przewóz rzeczy itp.), znajomość języków  obcych jest szczególnie wymagana w przypadku pracy w transporcie międzynarodowym. W przypadku  kierowcy ciągnika siodłowego deficyt prognozowany jest prawie we wszystkich powiatach. Wyjątek stanowi  powiat włoszczowski, gdzie wystąpi równowaga;
– kierowcy samochodu ciężarowego – do wykonywania tego zawodu niezbędne jest posiadanie doświadczenia oraz uprawnień (prawo jazdy kategorii C). Zdecydowanie trudności z podjęciem zatrudnienia nie  powinni mieć poszukujący pracy z powiatów, w których prognozuje się deficyt, tj.: buskim, koneckim,  opatowskim, ostrowieckim, pińczowskim, sandomierskim, starachowickim, staszowskim. W pozostałych powiatach wystąpi równowaga;
– lekarze – deficyt poszukujących pracy dotyczyć będzie następujących powiatów: opatowskiego, ostrowieckiego, pińczowskiego, staszowskiego, włoszczowskiego oraz Kielc;

– pielęgniarki – podstawą zatrudnienia są aktualne uprawnienia (w większości przypadków w rejestrach  pozostają osoby bez aktualnych uprawnień, bez prawa do wykonywania zawodu). W 9 powiatach wystąpi  deficyt (tj.: buskim, kieleckim, koneckim, opatowskim, ostrowieckim, sandomierskim, starachowickim, staszowskim, włoszczowskim), w pozostałych powiatach będzie miała miejsce równowaga;

spawacz

– spawacze metodą MIG/MAG oraz spawacze metodą TIG –  wykwalifikowanych pracowników z zakresu  metody spawania MIG/MAG oraz TIG (w osłonie gazowej) jest ciągle mniej, niż pracodawcy są skłonni zatrudnić. Dlatego pracownicy z aktualnymi uprawnieniami oraz doświadczeniem nie powinni mieć trudności ze znalezieniem pracy. Deficyt na spawaczy metodą MIG/MAG będzie miał miejsce w powiecie: jędrzejowskim, koneckim, ostrowieckim, pińczowskim, skarżyskim, włoszczowskim oraz w Kielcach. Natomiast spawacze metodą TIG nie powinni mieć problemów z podjęciem zatrudnienia w powiecie: jędrzejowskim, koneckim, ostrowieckim, pińczowskim, sandomierskim, skarżyskim, starachowickim, włoszczowskim.

– fryzjerzy –  pracodawcy poszukują pracowników z doświadczeniem zawodowym, z odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętnościami praktycznymi, natomiast nie są zainteresowani zatrudnianiem osób po kursach zawodowych. W rejestrach urzędów pozostaje duża grupa bezrobotnych, która nie spełnia oczekiwań pracodawców lub z długą przerwą w wykonywaniu zawodu. Deficyt fryzjerów przewidywany jest w 8 powiatach: kieleckim, koneckim, ostrowieckim, pińczowskim, sandomierskim, starachowickim, włoszczowskim oraz w Kielcach. W powiecie skarżyskim wystąpi równowaga, natomiast w pozostałych powiatach będzie  miała miejsce nadwyżka poszukujących pracy.

Badanie zostało wypracowane przez Szwedów w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, w ramach szerszego systemu prognozowania zmian na rynku pracy. W 2007 roku „Barometr zawodów” zaadaptowali pracownicy publicznych służb zatrudnienia z południowo-zachodniej Finlandii.

źródło: Świętokrzyski Urząd Marszałkowski/A. Tomaszewski

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w W powiecie

Zmiana organizacji ruchu w na moście w Samborcu w ciągu drogi krajowej nr 79

tsa24.com10 czerwca 2021

Wkrótce otwarcie pracowni ceramicznej w Łoniowie

tsa24.com9 czerwca 2021

I Zawody Wędkarskie Dla Dzieci w Gminie Łoniów

tsa24.com9 czerwca 2021

Charytatywny piknik w Łoniowie

tsa24.com7 czerwca 2021

Piknik „Klimontów dla Bartusia”

tsa24.com7 czerwca 2021

Burmistrz Zawichostu członkiem Rady ds. Samorządu Terytorialnego

tsa24.com1 czerwca 2021

Spotkanie przedstawicieli gmin tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny „Sandomierz”

tsa24.com21 maja 2021

Zdobyli drugi milion na leczenie Bartusia, możesz wysłać SMS by pomóc

tsa24.com20 maja 2021

Sukcesy uczniów szkoły w Kleczanowie w wojewódzkim konkursie plastycznym

tsa24.com20 maja 2021