W powiecie

Będzie wsparcie dla bezrobotnych

Będzie wsparcie dla bezrobotnych

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia i kursy zawodowe, staże czy praktyki – między innymi z takich form wsparcia będą mogły skorzystać młode, bezrobotne osoby z województwa świętokrzyskiego. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Arkadiusz Piecyk podpisał 14 umów z dyrektorami Powiatowych oraz Miejskiego Urzędu Pracy na dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Program skierowany jest do osób bezrobotnych do 29. roku życia, które spełniają łącznie trzy warunki: są bezrobotne, nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy). Celem wsparcia jest zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej osób młodych, która będzie odpowiadać na ich zidentyfikowane trudności i bariery utrudniające im wejście i utrzymanie się na rynku pracy.

Wartość realizowanych projektów przekracza 42 mln zł, a wsparciem objętych zostanie blisko 5 tysięcy młodych bezrobotnych.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy powinny skontaktować się z Powiatowym bądź Miejskim Urzędem Pracy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Nowe pomoce dydaktyczne w PSP w Klimontowie

tsa24.com23 lutego 2021

Pożar przechowalni w miejscowości Gorzyczany

tsa24.com23 lutego 2021
ustawa

Uchwała antysmogowa. Niektóre kotły i paliwa , będą niedozwolone

tsa24.com22 lutego 2021

Jest praca. Iwamet rekrutuje.

tsa24.com22 lutego 2021

Miasto i Gmina Koprzywnica przystąpiła do programu “Czyste Powietrze”

tsa24.com18 lutego 2021

Podsumowanie konkursu „Gmina Obrazów bez tajemnic – na tropie historycznych poszukiwań”

tsa24.com18 lutego 2021

Czym ogrzewasz dom? Nadchodzi obowiązek zgłaszania do CEEB

tsa24.com16 lutego 2021

Pożar sadzy w budynkach mieszkalnych

tsa24.com16 lutego 2021

Budżet gminy zdominowany przez wydatki na kanalizację

tsa24.com15 lutego 2021