W powiecie

Będzie wsparcie dla bezrobotnych

Będzie wsparcie dla bezrobotnych

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia i kursy zawodowe, staże czy praktyki – między innymi z takich form wsparcia będą mogły skorzystać młode, bezrobotne osoby z województwa świętokrzyskiego. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Arkadiusz Piecyk podpisał 14 umów z dyrektorami Powiatowych oraz Miejskiego Urzędu Pracy na dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Program skierowany jest do osób bezrobotnych do 29. roku życia, które spełniają łącznie trzy warunki: są bezrobotne, nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy). Celem wsparcia jest zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej osób młodych, która będzie odpowiadać na ich zidentyfikowane trudności i bariery utrudniające im wejście i utrzymanie się na rynku pracy.

Wartość realizowanych projektów przekracza 42 mln zł, a wsparciem objętych zostanie blisko 5 tysięcy młodych bezrobotnych.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy powinny skontaktować się z Powiatowym bądź Miejskim Urzędem Pracy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Łączy nas Wisła i San – wielkie sprzątanie

tsa24.com10 maja 2021

Zderzenie samochodu ciężarowego z ciągnikiem rolniczym

tsa24.com6 maja 2021

Druhowie z OSP Gałkowice ratują życie

tsa24.com6 maja 2021

Nowy blask zawichojskiej strażnicy

tsa24.com6 maja 2021

Podpisali umowę na budowę mostu w Samborcu

tsa24.com29 kwietnia 2021

HSW prezentuje nowe materiały z badań ZSSW-30 – strzelania z ppk SPIKE

tsa24.com29 kwietnia 2021

Wielkie poruszenie serc na majówkę w Sandomierzu

tsa24.com29 kwietnia 2021

Środki na pochylnię dla niepełnosprawnych i kolejne pulsoksymetry

tsa24.com28 kwietnia 2021

Wybrano najkorzystniejszą ofertę na rozbudowę mostu w Sandomierzu

tsa24.com27 kwietnia 2021