W Sandomierzu

Bezkonkurencyjny Sandomierz

Bezkonkurencyjny Sandomierz

SANDOMIERZ NIEMAL BEZKONKURENCYJNY

Przed kilku dniami pisaliśmy o rankingu najbogatszych gmin, opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Teraz warto pochylić się nad innym, ważnym zwłaszcza dla życia gospodarczego, który publikuje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Ten ranking dotyczy atrakcyjności inwestycyjnej województw, powiatów i gmin. Ranking stworzono na podstawie badań naukowców z warszawskiej Szkoły głównej Handlowej pod kierownictwem profesor Hanny Godlewskiej – Majkowskiej.

DZIWNA METODYKA, NIEJASNE KRYTERIA

Trzeba powiedzieć, że kryteria i system ocen przyjęty przez zespół z SGH budzi kilka wątpliwości i zastrzeżeń. Tym niemniej ranking ma znaczącą rangę i jego publikacja działa w dużym stopniu na zasadzie samospełniającej się przepowiedni. Kluczowym pojęciem jest Potencjalna Atrakcyjność Inwestycyjna (PAI), którą definiuję się jako “zespół regionalnych walorów lokalizacyjnych, które mają wpływ na osiąganie celów inwestora”. Wskaźniki PAI odnoszą się do całości gospodarki narodowej oraz poszczególnych jej działów, oznaczonych kolejno C – przemysł przetwórczy, G – handel i naprawy, I – zakwaterowanie i gastronomia, M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, I – zakwaterowanie i gastronomia. Na tej podstawie ocenia się stopień atrakcyjności w skali od A do F. Dodatkowo atrakcyjność gmin mierzy się według następujących kryteriów: sytuacja na rynku pracy, wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną, sytuacja rynkowa i uwarunkowania przyrodnicze.

SAMOTNA WYSPA

Według tych kryteriów Sandomierz wypada znakomicie. Uzyskuje najwyższą ocenę A we wszystkich kategoriach. C – przemysł przetwórczy A, G – handel i naprawy A, M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna A i I – zakwaterowanie i gastronomia A. Taką pozycją w województwie osiągnęły tylko Kielce i podkielecka gmina Sitkówka – Nowiny. W przeliczeniu wszystkich wskaźników, Sandomierz plasuje się tuż za Kielcami. To niewątpliwie powód do satysfakcji być atrakcyjniejszym miastem pod względem inwestycyjnym od bardziej uprzemysłowionych i większych ośrodków, jak Ostrowiec czy Starachowice.

Jednak w tej beczce miodu znajduje się spora łyżka dziegciu. Wszystkie powyższe przewagi Sandomierza trzeba widzieć na tle całego województwa i mniej na tle powiatu sandomierskiego. I tak powiat ma niska ocenę atrakcyjności inwestycyjnej na poziomie E, a jedyna ponadprzeciętna ocena dotyczy kategorii G – handel i naprawy. Jeszcze gorzej wypada całe województwo świętokrzyskie. We wszystkich wymienionych kategoriach ma najniższą ocenę – F. według kryteriów UE na 273 regiony Unii europejskiej, województwo świętokrzyskie znalazło się na 250 miejscu. Małą pociechą może być, że jest i tak atrakcyjniejsze dla inwestorów niż Sycylia i Kalabria we Włoszech.
Warto by władze samorządowe zainteresowały się tym rankingiem, bo bez względu na wątpliwości co do kryteriów jego tworzenia, kreuje on obraz, który może istotnie wspomagać rozwój gminy lub ją dołować.

Weronika Przestój

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Worki z nakrętkami z Klimontowa zasilą zbiórkę Bartusia

tsa24.com11 maja 2021

Poruszasz się hulajnoga elektryczną? Od 20 maja wchodzą nowe przepisy 

tsa24.com11 maja 2021

Łączy nas Wisła i San – wielkie sprzątanie

tsa24.com10 maja 2021

Nowe inwestycje w Sandomierzu

tsa24.com10 maja 2021

Setki Motocyklistów pakowało kolejną walizkę z milionami dla Bartusia

tsa24.com10 maja 2021

Kolejny “Domek – Hotel dla Owadów” w Parku Piszczele

tsa24.com6 maja 2021

Tydzień Bibliotek w Sandomierzu

tsa24.com6 maja 2021

Jubileusz stulecia Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

tsa24.com5 maja 2021

Pełna Dobroci Majówka w Sandomierzu- podsumowanie

tsa24.com4 maja 2021