W Sandomierzu

Bezkonkurencyjny Sandomierz

Bezkonkurencyjny Sandomierz

SANDOMIERZ NIEMAL BEZKONKURENCYJNY

Przed kilku dniami pisaliśmy o rankingu najbogatszych gmin, opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Teraz warto pochylić się nad innym, ważnym zwłaszcza dla życia gospodarczego, który publikuje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Ten ranking dotyczy atrakcyjności inwestycyjnej województw, powiatów i gmin. Ranking stworzono na podstawie badań naukowców z warszawskiej Szkoły głównej Handlowej pod kierownictwem profesor Hanny Godlewskiej – Majkowskiej.

DZIWNA METODYKA, NIEJASNE KRYTERIA

Trzeba powiedzieć, że kryteria i system ocen przyjęty przez zespół z SGH budzi kilka wątpliwości i zastrzeżeń. Tym niemniej ranking ma znaczącą rangę i jego publikacja działa w dużym stopniu na zasadzie samospełniającej się przepowiedni. Kluczowym pojęciem jest Potencjalna Atrakcyjność Inwestycyjna (PAI), którą definiuję się jako „zespół regionalnych walorów lokalizacyjnych, które mają wpływ na osiąganie celów inwestora”. Wskaźniki PAI odnoszą się do całości gospodarki narodowej oraz poszczególnych jej działów, oznaczonych kolejno C – przemysł przetwórczy, G – handel i naprawy, I – zakwaterowanie i gastronomia, M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, I – zakwaterowanie i gastronomia. Na tej podstawie ocenia się stopień atrakcyjności w skali od A do F. Dodatkowo atrakcyjność gmin mierzy się według następujących kryteriów: sytuacja na rynku pracy, wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną, sytuacja rynkowa i uwarunkowania przyrodnicze.

SAMOTNA WYSPA

Według tych kryteriów Sandomierz wypada znakomicie. Uzyskuje najwyższą ocenę A we wszystkich kategoriach. C – przemysł przetwórczy A, G – handel i naprawy A, M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna A i I – zakwaterowanie i gastronomia A. Taką pozycją w województwie osiągnęły tylko Kielce i podkielecka gmina Sitkówka – Nowiny. W przeliczeniu wszystkich wskaźników, Sandomierz plasuje się tuż za Kielcami. To niewątpliwie powód do satysfakcji być atrakcyjniejszym miastem pod względem inwestycyjnym od bardziej uprzemysłowionych i większych ośrodków, jak Ostrowiec czy Starachowice.

Jednak w tej beczce miodu znajduje się spora łyżka dziegciu. Wszystkie powyższe przewagi Sandomierza trzeba widzieć na tle całego województwa i mniej na tle powiatu sandomierskiego. I tak powiat ma niska ocenę atrakcyjności inwestycyjnej na poziomie E, a jedyna ponadprzeciętna ocena dotyczy kategorii G – handel i naprawy. Jeszcze gorzej wypada całe województwo świętokrzyskie. We wszystkich wymienionych kategoriach ma najniższą ocenę – F. według kryteriów UE na 273 regiony Unii europejskiej, województwo świętokrzyskie znalazło się na 250 miejscu. Małą pociechą może być, że jest i tak atrakcyjniejsze dla inwestorów niż Sycylia i Kalabria we Włoszech.
Warto by władze samorządowe zainteresowały się tym rankingiem, bo bez względu na wątpliwości co do kryteriów jego tworzenia, kreuje on obraz, który może istotnie wspomagać rozwój gminy lub ją dołować.

Weronika Przestój

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Złodzieje pracują też na cmentarzu. Zachowaj czujność !

tsa24.com19 października 2021

43. rocznica wyboru Karola Wojtyły na głowę Stolicy Apostolskiej

tsa24.com18 października 2021

„Żywe obrazy historii” w ramach Odpustu bł. Wincentego Kadłubka

tsa24.com15 października 2021

Wystawa fotografii reportażowej pt. „NURSES ON THE FRONT LINE” otwarta

tsa24.com15 października 2021

Wręczono odznaki „Przyjaciel Osób Niewidomych”

tsa24.com14 października 2021

Spotkanie w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

tsa24.com13 października 2021

Sandomierskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

tsa24.com13 października 2021

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

tsa24.com13 października 2021

Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów w szkole podstawowej nr 2

tsa24.com12 października 2021