W Sandomierzu

Budowa PSZOK-a w Sandomierzu

Budowa PSZOK-a w Sandomierzu

Rozpoczęła się właśnie przebudowa i rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK . W ramach tej inwestycji będą wybudowane dwie wiaty z utwardzeniem nawierzchni dojazdowej. W tych wiatach zostaną wybudowane dodatkowe boksy do których, mieszkańcy będą mogli przywozić różnego rodzaju odpady.

Cała idea tego projektu polega na tym, że zostanie poprawiona segregacja odpadów przez mieszkańców, którzy dostarczają tutaj odpady. W ramach tej inwestycji zostanie nadbudowane piętro, na którym zostaną zaadoptowane pomieszczenia socjalne dla pracowników, którzy pracują w zakładzie oczyszczania miasta. Zostanie także zagospodarowana salka edukacyjna, dzięki której będą możliwe zajęcia edukacyjne w zakresie poprawy segregacji odpadów . Przedsiębiorstwo pozyskało środki na realizację tej inwestycji w wysokości 1 500 000 zł z Regionalnego Programu Rozwoju Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego w ramach działania Gospodarka Odpadami Komunalnymi . Początkiem marca firma otrzymała zgodę Zarządu Województwa Marszałkowskiego na przekazanie dodatkowych 200 000 zł dotacji celowej na realizację tego zadania, suma otrzymanych dotacji, to 1 700 000 tys. zł . Koszt całej inwestycji szacowany jest na 2 000 400 zł. Faktyczną kwotę będziemy mogli poznać po przeprowadzonych i rozstrzygniętych przetargach nieograniczonych . Jeden przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych, już się zakończył jej wartość to 1 400 000 tys. zł, natomiast na początku kwietnia zostanie przeprowadzony kolejny przetarg w celu wyłonienia dostawcy sprzętu do PSZOK-a w Sandomierzu. Będzie to zakup ładowarki, pojemników, kontenerów oraz wagi dla uposażenia tego PSZOK-a.

Przede wszystkim liczymy na poprawę warunków bezpieczeństwa dostarczanych odpadów komunalnych, bo narzazie jest to taki prowizoryczny PSZOK. Mieszkańcy będą mieli zapewnioną lepsza segregacje tych odpadów, ponieważ do każdego rodzaju odpadów będą można powiedzieć wyeksponowane różnego rodzaju pojemniki, no i oczywiście wartość techniczna będzie to zrobione w ten sposób, że sprawniej te odpady będą odbierane przez pracowników Zakładu Oczyszczania Miasta i wywożone np. do Jańczyc-mówi Piotr Sołtyk Prezes PGKiM.

W sumie mają być dwie wiaty po 20 m2, w których będą zagospodarowane boksy na poszczególne odpady tj. papier, elektrośmiecie, drewno, na tworzywa, różnego rodzaju plastiki itd.

Chciałem pogratulować Prezesowi PGKiM, pozyskania finansowanie projektu, 85% dotacji, to jest poważna sprawa z Regionalnego Programu Operacyjnego. Podstawowym zadaniem PSZOK-u jest dążenie do możliwie najwyższych wskaźników recyklingu odzysku odpadu. Ten nowy unijny zielony ład będzie się charakteryzował dążeniem do tego, aby w sposób minimalny a najlepiej zerowy oddziaływać na środowisko naturalne. Podstawowym zadaniem PSZOK-u prócz tego, iż każdy mieszkaniec Sandomierza będzie mógł tu przywieźć odpady np. inne niż standardowe, jakieś wielkogabarytowe, jakieś trudne z punktu widzenia ich utylizacji. Jednak podstawowa rzecz, to wzrost na terenie gminy Sandomierz wskaźników recyklingu, wskaźników odzysku surowców wtórnych. Z tym w Polsce ciągle jest problem, ale wszystko wskazuje na to, że nie mamy wyjścia. Musimy budować tzw. autonomiczną gospodarkę śmieciową w perspektywie kolejnych kilku czy kilkunastu lat. Z tego punktu widzenia PSZOK w tym miejscu będący jakby własnością czy w zarządzie operatora śmieciowego z gminy Sandomierz, czyli PGKiM jest nie do przecenienia. – mówi Janusz Stasiak Zastępca burmistrza.

Zakończenie inwestycji jest planowane na 31 grudnia tego roku. Jak zapewnia Zastępca burmistrza Janusz Stasiak PSZOK ma ruszyć pełną para już 1 stycznia 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Ch.

 

2 komentarze

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Kursy komunikacji miejskiej 1 listopada

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sandomierzu

tsa24.com27 października 2021

Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny” – Głosuj na Sandomierz

tsa24.com27 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

Bartuś z Sandomierza świętował pierwsze urodziny

tsa24.com25 października 2021

Wręczono Nagrody Burmistrza Miasta Sandomierza im. A. Patkowskiego „Bonum Publicum”

tsa24.com25 października 2021