W Sandomierzu

Budżet Obywatelski Sandomierza. Druga edycja.

Budżet Obywatelski Sandomierza. Druga edycja.

Budżet Obywatelski jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Sandomierza na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań mieszczące się w kompetencjach gminy. To środki pieniężne wyodrębniane w ramach budżetu Miasta Sandomierza przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych wybranych przez mieszkańców Sandomierza.

Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe zaangażowania mieszkańców w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra.
Cel ten ma prowadzić do aktywnego udziału w procesie opracowania budżetu, budowania więzi w lokalnej społeczności oraz przedstawienia mieszkańcom Sandomierza mechanizmów funkcjonowania Miasta.

Na zadania objęte budżetem obywatelskim w projekcie budżetu Miasta Sandomierza na 2017 rok zarezerwowano kwotę 375 tysięcy złotych, która zostanie przeznaczona na:

1. projekty małe – gdy koszt realizacji pojedynczego zadania nie przekracza kwoty 25 000 zł, przy czym łączna kwota zarezerwowana w Budżecie obywatelskim na ich realizację wynosi 75 000 złotych;
2. projekty duże – gdy koszt realizacji pojedynczego zadania mieści się w granicach od 25 001 zł. do 150.000 zł, przy czym łączna kwota zarezerwowana w Budżecie obywatelskim na ich realizację wynosi 300 000 złotych.

budzet obywatelski1

Zgłaszanym zadaniem może być inicjatywa obywatelska, przyczyniająca się do rozwoju Miasta Sandomierza, służąca ogółowi mieszkańców.

Inicjatywą obywatelską może być, w szczególności projekt zadania, takiego jak:

1.budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej,
2.działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców,
3.wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

Urząd Miasta Sandomierz

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W Sandomierzu

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Kursy komunikacji miejskiej 1 listopada

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sandomierzu

tsa24.com27 października 2021

Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny” – Głosuj na Sandomierz

tsa24.com27 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

Bartuś z Sandomierza świętował pierwsze urodziny

tsa24.com25 października 2021

Wręczono Nagrody Burmistrza Miasta Sandomierza im. A. Patkowskiego „Bonum Publicum”

tsa24.com25 października 2021