kultura i rozrywka

Burmistrz zaprasza na spotkanie

Burmistrz zaprasza na spotkanie

Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w pracach nad przygotowywaną w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu „uchwałą krajobrazową”, w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Jest to akt prawa miejscowego, który może zostać przyjęty przez gminę w celu poprawy estetyki przestrzeni publicznej, głównie poprzez przeciwdziałanie szkodliwemu wpływowi na krajobraz gminy reklam ogrodzeń i obiektów małej architektury, jako dobra wspólnego wszystkich mieszkańców.

Założeniem wprowadzenia regulacji jest ograniczenie przesłonięcia krajobrazu nadmierną ilością reklam, a także zapewnienie harmonii reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury tak, by wpływały pozytywnie na jakość przestrzeni oraz ogólny wizerunek miasta i gminy, przy jednoczesnym poszanowaniu interesu mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów.

W związku z powyższym serdecznie zapraszam Wszystkich mieszkańców Miasta na spotkania, które odbędą się w dniu :

20 stycznia 2020 roku o godz. 1100 w Ratuszu.

21 stycznia 2020 roku o godz. 1700 w Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu, ul. Portowa 24.

22 stycznia 2020 roku o godz. 1700 w Budynku Miejskiego Stadionu Sportowego, ul. Koseły 3a,

23 stycznia 2020 roku o godz. 1630 w Budynku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Sandomierzu, ul. Schinzla 13a.

Podczas spotkania chętnie zapoznam się z Państwa opiniami, uwagami i sugestiami, które będą brane pod uwagę w czasie prac nad projektem uchwały krajobrazowej.

Propozycja wspólnie stworzonego projektu uchwały krajobrazowej będzie dostępna na stronie internetowej www.sandomierz.pl .

U.M. Sandomierz

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kultura i rozrywka

Więcej w kultura i rozrywka

I Memoriał Franciszka Makowskiego

tsa24.com29 lipca 2021

Wolne Śpiewanie na Dziedzińcu Zamku Królewskiego w Sandomierzu

tsa24.com26 lipca 2021

Profilaktyczna sobota w Sandomierzu

tsa24.com26 lipca 2021

IV Gala Orderu Rzeki Wisły oraz Festival Dookoła Wody

tsa24.com26 lipca 2021

XXX Festiwal Muzyka w Sandomierzu

tsa24.com21 lipca 2021

Nowe atrakcje Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu

tsa24.com20 lipca 2021

Letni Ogród Muzyczny – pokaz filmu „Dziewczynka z zapałkami”

tsa24.com20 lipca 2021

Koncert “Harasiewicz w polskich zamkach i pałacach” – Zamek Królewski w Sandomierzu

tsa24.com9 lipca 2021

Wystawa akwareli autorstwa Jurija Sulimowa

tsa24.com8 lipca 2021