W Sandomierzu

Burzyć mury, budować mosty: języki obce drogą do tworzenia tożsamości europejskiej

Burzyć mury, budować mosty: języki obce drogą do tworzenia tożsamości europejskiej

W projekcie zatytułowanym „Burzyć mury, budować mosty: języki obce drogą do tworzenia tożsamości europejskiej.” uczestniczy ośmioro nauczycieli Collegium Gostomianum w Sandomierzu, którzy wezmą udział w kursach językowych i językowo-metodycznych na Malcie, w Hiszpanii, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Realizacja projektu rozpoczęła się 01.06.2017 r. i potrwa do 30.09.2018 r. Projekt został zatwierdzony do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus + w wyniku ogólnopolskiego konkursu wniosków. Do konkursu przystąpiło 615 instytucji, a akceptację uzyskały 172 wnioski, z czego 15 z województwa świętokrzyskiego. Wniosek Collegium Gostomianum w Sandomierzu został oceniony na 88 / 100 punktów i uplasował się na 95 pozycji w kraju.

Projekt jest finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus + i realizowany w ramach akcji Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej.

Potrzeba realizacji projektu wynika z zaobserwowanych potrzeb placówki na dwóch polach: podniesienia kwalifikacji i umiejętności językowych kadry oraz wzmocnienia wymiaru europejskiego szkoły. Jego idea wpisuje się w bardziej ogólną potrzebę podnoszenia jakości i zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa w Europie.

Najważniejszymi celami projektu są:

– podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli tak, aby poprawić jakość kształcenia w szkole; podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, żeby ułatwić rozwój osobisty i zawodowy oraz umożliwić nauczycielom aktywny udział w projektach międzynarodowych;
– promowanie różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej, by móc przekazać uczniom rzetelną wiedzę o innych językach i kulturach; rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości uczniów, żeby ułatwić młodzieży funkcjonowanie w Zjednoczonej Europie;
– wzmacnianie wymiaru europejskiego szkoły i jej międzynarodowego zasięgu, co ma pomóc kadrze oraz uczniom szkoły zaistnieć wśród placówek europejskich.

Nauczycielami biorącymi udział w projekcie są: dwie nauczycielki języka angielskiego, dwoje nauczycieli języka niemieckiego, jeden nauczyciel języka francuskiego, nauczycielka biologii i pedagog szkolny, jeden nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz historii i społeczeństwa, a także nauczycielka wiedzy o kulturze, filozofii i etyki. Przekrój nauczanych przedmiotów został tak dobrany, żeby projekt miał możliwie szeroki wpływ na pracę całej szkoły: na podniesienie jakości nauczania różnych przedmiotów oraz możliwość włączenia nauczycieli – nie tylko językowców – w międzynarodowe projekty edukacyjne. Wybrani nauczyciele cechują się ponadto umiejętnością pracy zespołowej, rzetelnością, otwartością i gotowością na podejmowanie nowych wyzwań i dzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami.

W trakcie realizacji projektu przeprowadzone zostanie przygotowanie nauczycieli pod względem językowym, kulturowym, metodycznym i logistycznym; podjęte zostaną działania zaplanowane w ramach projektu, w tym nauczyciele wezmą udział w szkoleniach zagranicznych (kurs English Language Training And Irish Culture, kurs English for Effective Communication, kurs j. hiszpańskiego Espanol para Profesores de Espanol, kurs j. angielskiego Anglo Continental oraz cztery ogólne kursy j. angielskiego); będzie miało miejsce monitorowanie projektu; nastąpi ewaluacja projektu pod kątem realizacji celów strategicznych, w tym poziomu wzrostu kompetencji językowych uczestników oraz ich wpływu na jakość kształcenia w szkole; wprowadzone zostaną innowacje pedagogiczne; zastosowane zostaną nowoczesne narzędzia multimedialne; nawiązana zostanie współpraca międzynarodowa; i wreszcie, wyniki realizacji projektu zostaną upowszechnione.

W perspektywie długoterminowej, projekt ma zaowocować lepszym poznaniem i zrozumieniem różnorodności kulturowej, społecznej i językowej krajów Europy; ma doprowadzić do szerszych kontaktów międzynarodowych na poziomie instytucjonalnym oraz osobistym; włączyć szkołę do realizacji międzynarodowych projektów. Uczestnicy projektu będą promować idę uczenia się i doskonalenia przez całe życie, co ma przygotować młodzież do wyzwań współczesności, gdzie ważne jest nadążanie za zmieniającą się rzeczywistością oraz kreatywność w podejściu do radzenia sobie z problemami.

Źródło: Starostwo Powiatowe Sandomierz

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w W Sandomierzu

Kolejny “Domek – Hotel dla Owadów” w Parku Piszczele

tsa24.com6 maja 2021

Tydzień Bibliotek w Sandomierzu

tsa24.com6 maja 2021

Jubileusz stulecia Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

tsa24.com5 maja 2021

Pełna Dobroci Majówka w Sandomierzu- podsumowanie

tsa24.com4 maja 2021

Otwarcie Parku Osiedlowego na ul. Baczyńskiego

tsa24.com4 maja 2021

Brama Opatowska i Podziemna Trasa Turystyczna otwarte

tsa24.com4 maja 2021

HSW prezentuje nowe materiały z badań ZSSW-30 – strzelania z ppk SPIKE

tsa24.com29 kwietnia 2021

Wielkie poruszenie serc na majówkę w Sandomierzu

tsa24.com29 kwietnia 2021

Symboliczne obchody świąt majowych w Sandomierzu

tsa24.com29 kwietnia 2021