W powiecie

Celebracje liturgiczne Wielkiego Tygodnia

Celebracje liturgiczne Wielkiego Tygodnia

Zarządzenie bpa Krzysztofa Nitkiewicza
dotyczące celebracji liturgicznych Wielkiego Tygodnia.

Wraz z nadejściem Wielkiego Tygodnia wypełnia się czterdziestodniowe przygotowanie naszych serc przez modlitwę, pokutę oraz uczynki chrześcijańskiej miłości. Chociaż ograniczenia spowodowane epidemią sprawiły, że przeżywaliśmy ten czas inaczej, niż w latach ubiegłych, był on pomocny w duchowym przysposobieniu się do Misterium Paschalnego. Również jego celebracja wymaga od nas specjalnej dyscypliny określonej dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 25 marca br. Ważne jest, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy krzyża Chrystusa, dostąpili udziału w Jego zmartwychwstaniu i wiecznym królowaniu w Niebie (por. MR, n. 107).

W związku z tym zarządzam, co następuje:

Zasady ogólne

Z racji na ograniczoną do pięciu liczbę uczestników celebracji (nie licząc głównego celebransa i tych, którzy są niezbędni), Kuria Diecezjalna zapewni transmisję liturgii sprawowanej w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu. Proszę jednocześnie Księży Proboszczów, aby na ile tylko będą pozwalały możliwości, postąpili podobnie. Niech nie zabraknie nam ducha modlitwy i osobistego zjednoczenia się z cierpiącym Chrystusem. „Jeżeli pójdziemy za Nim blisko, to już tu na ziemi będzie nam wolno kosztować radości wiecznego święta, jakbyśmy byli w przedsionkach niebieskiego Jeruzalem” (św. Atanazy, List wielkanocny, 14,2).

Jak już zostało powiedziane przy innych okazjach, jeśli kapłan nie może wypełniać posługi np. z powodu kwarantanny albo nie jest to wskazane z przyczyn osobistych (np. podeszły wiek lub choroba), powinien znaleźć zastępstwo albo poinformować Kurię Diecezjalną, która zapewni celebrację obrzędów Wielkiego Tygodnia. Nie można ich sprawować w świątyni lub w obiekcie zamkniętym przez władze sanitarne. Wierni powinni zostać wtedy skierowani do najbliższej parafii.

Poza wyjątkami, o których wyżej, kościoły parafialne powinny być otwarte, aby umożliwić adorację Najświętszego Sakramentu, z zachowaniem obowiązujących w danym momencie przepisów. Księża Proboszczowie zwrócą uwagę nie tylko na liczbę osób, ale również na potrzebę dezynfekcji wnętrza, ławek, klamek itd.

Niedziela Palmowa – 5 kwietnia

Pamiątka triumfalnego wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy, gdzie zostanie odrzucony, skazany na śmierć i dokona paschalnego misterium.

O godz. 11.00, Biskup Ordynariusz będzie celebrował Mszę św. w sandomierskiej bazylice katedralnej.

Księża Proboszczowie powinni celebrować tego dnia według trzeciej formy wskazanej w Mszale Rzymskim. Nie przewiduje ona poświęcenia palm i procesji.

Wielki Czwartek – 9 kwietnia

Dzień ustanowienia dwóch sakramentów: Eucharystii i kapłaństwa, które wyrastają z męki i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Msza Krzyżma

O godz. 10.00, Biskup Ordynariusz będzie sprawował Mszę św. Krzyżma w sandomierskiej bazylice katedralnej. Podczas liturgii pobłogosławi oleje chorych, katechumenów oraz Krzyżma, które Księża Dziekani będą mogli odebrać po zniesieniu ograniczeń dotyczących przemieszczania się. Do tego czasu należy używać olejów pobłogosławionych w roku ubiegłym.

Msza Święta całego Prezbiterium Sandomierskiego, połączona z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich, będzie sprawowana po odwołaniu stanu epidemii, w terminie do ustalenia.

Msza Wieczerzy Pańskiej

O godz. 17.30, Biskup Ordynariusz będzie celebrował liturgię w sandomierskiej bazylice katedralnej.

Księża celebrujący Mszę św. Wieczerzy Pańskiej w kościołach parafialnych, pominą obrzęd obmycia nóg. Na zakończenie liturgii, należy przenieść procesyjnie Najświętszy Sakrament do ołtarza adoracji (ciemnicy) w celu umożliwienia wiernym indywidualnej modlitwy, z zachowaniem limitu osób określonego przepisami.

Zezwala się Księżom odbywającym kwarantannę poza szpitalem, na odprawienie Mszy św. w miejscu ich przebywania, naturalnie bez jakiegokolwiek kontaktu z innymi osobami i jeśli lekarze oraz władze sanitarne nie będą miały nic przeciwko temu. Jeśli chodzi o kapłanów hospitalizowanych, jest to uzależnione od pozwolenia kompetentnych władz sanitarnych, dyrekcji palcówki oraz lekarzy. Kapłani, którzy nie mają możliwości odprawienia Mszy św., powinni zamiast niej odmówić nieszpory.

Wielki Piątek – 10 kwietnia

W tym dniu Kościół sprawuje pamiątkę męki i śmierci Jezusa Chrystusa.

O godz. 9.00, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu będzie przewodniczył Liturgii Godzin w kaplicy seminaryjnej.

O godz. 14.00, Biskup Ordynariusz będzie przewodniczył nabożeństwu Drogi Krzyżowej w bazylice na św. Krzyżu, a o godz. 15.00 będzie tam celebrował Liturgię Wielkiego Piątku.

O godz. 17.30., Biskup Pomocniczy Senior odprawi Liturgię Wielkiego Piątku w sandomierskiej bazylice katedralnej.

Księża Proboszczowie będą przewodniczyli liturgii w kościołach parafialnych z zachowaniem następujących zasad:

– Do modlitwy powszechnej należy dołączyć specjalne wezwanie w związku z panującą epidemią (tekst w załączniku);

– Przy obrzędzie ukazania krzyża trzeba użyć pierwszej formy wskazanej w Mszale Rzymskim natomiast adoracja krzyża ma się dokonać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego. Na zakończenie adoracji należy zaśpiewać pieśń na cześć Krzyża Chrystusowego;

– Po Komunii św., Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony procesyjnie do Grobu Pańskiego w celu umożliwienia adoracji wg. zasad wskazanych jw.

– Krzyż powinien być umieszczony na specjalnym stojaku, w pozycji pionowej, od zakończenia liturgii Wielkiego Piątku do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej. Wskazane będzie umieszczenie z daleka widocznego pouczenia, że nie można go całować, zachęcając do okazania miłości Chrystusowi w inny sposób.

Wielka Sobota – 11 kwietnia

Dzień trwania i modlitwy przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa.

O godz. 9.00, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu będzie przewodniczył Liturgii Godzin w kaplicy seminaryjnej.

Księża nie święcą w parafiach pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada jeden z ochrzczonych domowników: ojciec, matka lub inna dorosła osoba (tekst w załączniku). Jednocześnie prosi się Księży, aby wszystkich wiernych traktowali pod tym względem jednakowo.

Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna jest centralnym momentem Triduum Paschalnego i całego roku liturgicznego, jest czuwaniem na cześć Pana (Wj 12,42).

O godz. 19.00, Biskup Ordynariusz będzie przewodniczył liturgii w sandomierskiej bazylice katedralnej.

W kościołach parafialnych uczynią to Księża Proboszczowie z zachowaniem następujących zasad:

– Należy pominąć rozpalenie ogniska przed kościołem oraz procesję z paschałem. Świecę paschalną zapala się przy ołtarzu, a następnie wykonuje się Orędzie Wielkanocne (Exsultet). Potem następuje Liturgia Słowa.

– W czasie Liturgii chrzcielnej nie udziela się tym razem chrztów. Należy pobłogosławić wodę, pomijając jednak pokropienie. Ponieważ nie można umieszczać wody w kropielnicach, trzeba przygotować na nią odpowiednie naczynie. Następnie zostaną odnowione przyrzeczenia chrzcielne (por. MR, n. 46).

Niedziela Zmartwychwstania – 12 kwietnia

Biskup Ordynariusz będzie sprawował Mszę św. w sandomierskiej bazylice katedralnej o godz. 6.00. Na początku liturgii, udzieli błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem całej diecezji, stojąc przed głównym wejściem świątyni. Prosimy, aby zgodnie z przepisami sanitarnymi, nie gromadzić się w tym momencie przy katedrze.

Księża Proboszczowie będą celebrowali Rezurekcję w swoich kościołach parafialnych, pomijając procesję z Najświętszym Sakramentem. Można natomiast udzielić błogosławieństwa od ołtarza głównego, po przeniesieniu tam monstrancji z „Grobu Pańskiego”. W tym dniu kościoły parafialne powinny być otwarte, aby wierni mieli możliwość nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Niech przeżywanie tego najważniejszego tygodnia Roku Liturgicznego, a szczególnie Misterium Paschalnego, stanie się dla celebransów i wiernych źródłem łaski, a zarazem szkołą Bożego Miłosierdzia.

Biskup Sandomierski
Krzysztof Nitkiewicz

Kanclerz
ks. Roman Janiec

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W powiecie

Będzie modernizacja bieżni na stadionie

tsa24.com23 lipca 2021

Uważajcie na oszustów internetowych

tsa24.com23 lipca 2021

Jubileusz setnych urodzin mieszkańca Chrapanowa

tsa24.com23 lipca 2021

Dofinansowanie dla gminy na działalność klubów seniora

tsa24.com21 lipca 2021

Nowy mikrobus dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście

tsa24.com20 lipca 2021

Żłobek “Wesołe Maluszki” w Samborcu

tsa24.com16 lipca 2021

Uwaga! Miejscowość Łukawa – tragiczny wypadek z udziałem motocyklisty !

tsa24.com8 lipca 2021

Klimontów – Kryształowe Berło dla Mirosława Baki

tsa24.com7 lipca 2021

“Profilaktyka 40 PLUS”- Masz 40 lat? Skorzystaj z darmowych badań

tsa24.com7 lipca 2021