W powiecie

Chcesz pracować w wojsku? Koniecznie przeczytaj

Chcesz pracować w wojsku? Koniecznie przeczytaj

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu prowadzi nabór do pełnienia służby przygotowawczej. Służba przygotowawcza przeznaczona jest głównie dla ochotników, niepełniących do tej pory służby wojskowej w jakiejkolwiek formie, którzy mają ukończone 18 lat.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

 • nie karana za przestępstwo umyślne;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej
 • wiek co najmniej 18 lat;
 • posiadająca odpowiednie wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby przygotowawczej powinny zgłosić się do WKU w Sandomierzu w celu złożenia wniosku o powołanie do pełnienia służby przygotowawczej wraz z następującymi dokumentami:

 • (odpis lub uwierzytelnioną przez macierzystą szkołę kopię ) świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych – w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;
 • Inne dokumenty mogące mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu;
 • Zaświadczenie z uczelni w przypadku studentów

Dziękiu pełnieniu Służby przygotowawczej otrzymasz:

 • uposażenie za każdy miesiąc pełnienia służby w wysokości 870 zł;
 • dodatki, nagrody uznaniowe, zapomogi;
 • zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby;
 • należności za podróże służbowe;
 • zakwaterowaniezbiorowe;
 • umundurowanie i wyekwipowanie;
 • bezpłatne wyżywienie;
 • opiekę medyczną;
 • opiekę stomatologiczną;
 • zaopatrzenie w produkty lecznicze;
 • odprawę w związku ze zwolenienie po odbyciu służby – około 1850 zł;
 • zasiłek w trakcie odbywania służby, jesli masz na utrzymaniu niepracującego małżonka, dziecko, rodziców w wysokści do 1850 zł miesięcznie.

Dokładniejsze informacje można uzyskać w siedzibie WKU w Sandomierzu, ul. Puławiaków 12, 27-600 Sandomierz lub:

pod numerem telefonu 158323404, 261514794 wew. 117
fax 261514793
e-mail: wkusandomierz@wp.mil.pl

Urząd Gminy Klimontów

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Plac zabaw i siłownia zewnętrzna powstaną w Łukawie

tsa24.com5 marca 2021

Pierwsze Ogólnopolskie Dyktando na Dzień Kobiet

tsa24.com4 marca 2021

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Klimontów

tsa24.com3 marca 2021

Pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Złota

tsa24.com3 marca 2021

Urząd Gminy w Samborcu włącza się w akcję #applechallenge

tsa24.com3 marca 2021

W Samborcu wybudowany zostanie nowy most w ciągu drogi krajowej nr 79

tsa24.com2 marca 2021

Pożar budynku w miejscowości Trzebiesławice

tsa24.com2 marca 2021

Huta Stalowa Wola na rzecz walki z Covid-19

tsa24.com1 marca 2021

Nurkowanie podlodowe Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno- Nurkowego

tsa24.com26 lutego 2021