W powiecie

Chcesz prowadzić szkolenia medialne dla pracowników sądu? Przeczytaj

Chcesz prowadzić szkolenia medialne dla pracowników sądu? Przeczytaj

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, planuje nabór wniosków w ramach konkursu pn. „Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury.” Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 31 marca do 21 kwietnia 2016r.

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być:
• organizacja pozarządowa,
• przedsiębiorca,
• szkoła wyższa,
• jednostka naukowa,
• Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, które przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego 2 PO WER Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze.
W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektu: szkolenia dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierające wdrażanie modeli zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, informacja i komunikacją, świadczenie usług informatycznych, a także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta.

Projekty powinny mieć na celu:

1. Opracowanie programów przygotowania rzeczników prasowych sądów i prokuratur oraz pracowników biur prasowych do pełnienia swoich funkcji oraz przygotowania medialnego prezesów sądów i szefów prokuratur do kontaktu z opinią publiczną za pośrednictwem mediów.
2. Przeprowadzenie szkoleń medialnych dla co najmniej 1 000 uczestników (rzeczników prasowych oraz pracowników biur prasowych sądów i prokuratur, prezesów i wiceprezesów sądów, szefów prokuratur i ich zastępców).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 100%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 6 000 000 PLN.

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/) oraz w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do złożenia wniosku.
Wnioski w formie papierowej można dostarczać:
• osobiście,
• przesyłką kurierską,
• pocztą.

Za datę wpływu wniosku należy uznać datę wpływu wniosku w wersji papierowej do Biura Podawczego/ Kancelarii Głównej Ministerstwa Sprawiedliwości.
Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie Programu Wiedza Edukacja Rozwój

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/217-Skuteczny-wymiar-sprawiedliwosci

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Worki z nakrętkami z Klimontowa zasilą zbiórkę Bartusia

tsa24.com11 maja 2021

Będzie przebudowa drogi powiatowej – ulicy Piłsudskiego w Koprzywnicy

tsa24.com11 maja 2021

Poruszasz się hulajnoga elektryczną? Od 20 maja wchodzą nowe przepisy 

tsa24.com11 maja 2021

Łączy nas Wisła i San – wielkie sprzątanie

tsa24.com10 maja 2021

Zderzenie samochodu ciężarowego z ciągnikiem rolniczym

tsa24.com6 maja 2021

Druhowie z OSP Gałkowice ratują życie

tsa24.com6 maja 2021

Nowy blask zawichojskiej strażnicy

tsa24.com6 maja 2021

Podpisali umowę na budowę mostu w Samborcu

tsa24.com29 kwietnia 2021

HSW prezentuje nowe materiały z badań ZSSW-30 – strzelania z ppk SPIKE

tsa24.com29 kwietnia 2021