W Sandomierzu

Ciepły posiłek dla dzieci w szkołach

Ciepły posiłek dla dzieci w szkołach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu informuje o możliwości ubiegania się o pomoc w formie pokrycia kosztów ciepłego posiłku w placówkach edukacyjnych w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie od dnia 1 października 2015 r. wynosi 514,00 zł netto, a kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288,00 zł.

W związku z powyższym rodzina będzie mogła skorzystać z pomocy w formie pokrycia kosztów ciepłego posiłku przez tut. ośrodek jeżeli dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie przekroczy 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) tj. 771,00 zł. netto.

Ponadto, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/385/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest objęcie pomocą doraźną w formie ciepłego posiłku dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Przyznanie takiej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. W takim przypadku przed rozpoczętym miesiącem w którym dziecko ma zostać objęte dożywianiem dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie ciepłego posiłku.

Osoby zainteresowane taką formą pomocy mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu ul. Słowackiego 17a, 27-600 Sandomierz w godzinach pracy tj.: poniedziałek – czwartek od 7:00-15:00 oraz w piątek od 8:00-16:00 oraz uzyskać informacje pod nr tel.: 15 832 29 04.

źródło: UM Sandomierz

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

43. rocznica wyboru Karola Wojtyły na głowę Stolicy Apostolskiej

tsa24.com18 października 2021

„Żywe obrazy historii” w ramach Odpustu bł. Wincentego Kadłubka

tsa24.com15 października 2021

Wystawa fotografii reportażowej pt. „NURSES ON THE FRONT LINE” otwarta

tsa24.com15 października 2021

Wręczono odznaki „Przyjaciel Osób Niewidomych”

tsa24.com14 października 2021

Spotkanie w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

tsa24.com13 października 2021

Sandomierskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

tsa24.com13 października 2021

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

tsa24.com13 października 2021

Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów w szkole podstawowej nr 2

tsa24.com12 października 2021

Bonum Publicum – XVII edycja nagrody im. Aleksandra Patkowskiego

tsa24.com11 października 2021