wydarzenia

Debata w Komitecie Regionów oraz spotkanie z cyklu „Kawa z ekspertem”

Debata w Komitecie Regionów oraz spotkanie z cyklu „Kawa z ekspertem”

Przyszłość kluczowej dla regionów UE Polityki Spójności była tematem debaty w Komitecie Regionów oraz spotkania z cyklu „Kawa z ekspertem” w Domu Polski Wschodniej w Brukseli. Celem spotkania było omówienie trwającego obecnie procesu tworzenia nowej Polityki Spójności Unii Europejskiej i znaczenia tego procesu dla polskich regionów. Gościem Domu Polski Wschodniej w Brukseli był Krzysztof Kasprzyk, kierownik Wydziału Polityki Regionalnej Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.

Rok 2016 jest okresem intensyfikacji prac programowych w instytucjach Unii Europejskiej, dotyczących przyszłości Polityki Spójności po roku 2020. W latach 2014-2020 to środki w wysokości 351,8 mld euro na inwestycje w europejskich regionach i miastach, a także na inwestycje w gospodarkę realną, która ma na celu zwiększenie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w regionach oraz wyrównywanie różnic rozwojowych. Polityka ta ma szczególne znaczenie dla regionów Europy Środkowo – Wschodniej, które
są jej największymi beneficjantami.

Spotkanie w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się 4 marca 2016 r., dzień po przeprowadzeniu ważnej politycznej debaty na temat Polityki Spójności w Komitecie Regionów, z udziałem przedstawicieli najważniejszych instytucji europejskich.

Polityka Spójności, na którą Unia Europejska przeznacza 1/3 swojego budżetu, stanowi kluczowy element rozwoju regionalnego i spójności terytorialnej oraz daje możliwość wyrównywania różnic rozwojowych w ramach UE.

Podczas spotkania omawiano deklaracje polityczne i proponowane kierunki działań poszczególnych instytucji europejskich, w zakresie prowadzenia prac nad kształtem i metodami tworzenia nowej Polityki Spójności. Dyskutowano nad nowymi wyzwaniami stojącymi przed UE i Polityką Spójności w zakresie kryzysu gospodarczego i uchodźczego.

Szczególną uwagę poświęcono wystąpieniu w dniu 3 marca br., w Komitecie Regionów Nicoli de Michelisa, szefa gabinetu Komisarz ds. Rozwoju Regionalnego Coriny Cretu. Wskazał on na nowe podejście do Polityki Spójności Komisji Europejskiej, która musi uwzględniać pojawienie się nowych, niespodziewanych wyzwań. Wyznaczył cztery główne punkty, którymi kierować się będzie Komisja w pracach nad nową Polityką Spójności.

1. Elastyczność – w nowym okresie programowania Polityka Spójności będzie musiała przejąć odpowiedzialność za przyszłe, nieplanowane sytuacje kryzysowe, jak np. kryzys imigracyjny
2. Zwiększenie celowości działań i powiązanie ich z nowymi europejskimi politykami, np. z circular economy, czyli gospodarką o obiegu zamkniętym
3. Zwiększenie nastawienia na osiągane, namacalne rezultaty Polityki Spójności
4. Uproszczenia zasad wdrażania Polityki Spójności.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich polskich biur regionalnych w Brukseli. Współgospodarzem wydarzenia był Krzysztof Wójcik, kierownik Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli, funkcjonującego w ramach Departamentu Polityki Regionalnej.

Kolejne spotkanie z cyklu „Kawa z ekspertem” odbędzie się 15 marca br. z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli i poświęcone zostanie wsparciu rozwoju przemysłu na poziomie regionalnym w latach 2014-2020 oraz w nowej perspektywie finansowej UE.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w wydarzenia

Informacja dotycząca szczepienia przeciw COVID-1

tsa24.com18 czerwca 2021

Burmistrz Zawichostu z absolutorium za wykonanie budżetu

tsa24.com17 czerwca 2021

Społeczności lokalne walczą razem o Bartusia

tsa24.com17 czerwca 2021

Mobilne Gminne Biuro Spisowe wyruszyło na ulice Sandomierza

tsa24.com17 czerwca 2021

Podsumowanie szkolenia pływackiego

tsa24.com16 czerwca 2021

Sukces Martyny Sygnet w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym KRUS

tsa24.com16 czerwca 2021

Promocja książki “Szlak Wisły” – relacja

tsa24.com16 czerwca 2021

Świętokrzyski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych

tsa24.com16 czerwca 2021

Wystawa koncepcji rewitalizacji fontanny na Małym Rynku w Sandomierzu

tsa24.com15 czerwca 2021