W powiecie

Dofinansowania dla dużych przedsiębiorstw

Dofinansowania dla dużych przedsiębiorstw

Departament Polityki Regionalnej informuje że, NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów: działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin konkursu:od 06.07.2016 do 31.10.2016

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Proces od zamknięcia naboru wniosków w danym etapie konkursu do chwili ogłoszenia wyników trwa do 60 dni.

Miejsce składania wniosków:

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej
w systemie informatycznym IP (Instytucji Pośredniczącej). Link do sytemu informatycznego IP będzie aktywny od 6 lipca 2016 r.

Sposób składania wniosków:

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej
w systemie informatycznym IP.
Logowanie do systemu informatycznego IP będzie możliwe po wejściu na stronę internetową, od dnia 6 lipca do 31 października 2016 r. (do godz. 16.00).

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się duże przedsiębiorstwa (inne niż mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – MSP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W działaniu 1.1, poddziałaniu 1.1.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują eksperymentalne prace rozwojowe związane z wytworzeniem linii pilotażowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie NCBR
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 500 000 000 zł, w tym:

a) indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych) wynosi 50 000 000 zł;
b) indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych) wynosi 450 000 000 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej NCBR.
Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej NCBR.
Wzór umowy o dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej NCBR.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki można kierować pod numer telefonu: Sekretariat, (22) 390 71 66 oraz przesyłać na adres: konkurs1.1.2duze@ncbr.gov.pl
Linki:
1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej, Inteligentny Rozwój
Link do ogłoszenia na stronach NCBR

źródło: UMWS w Kielcach

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w W powiecie

Nurkowanie podlodowe Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno- Nurkowego

tsa24.com26 lutego 2021

OSP w Gałkowicach z nowoczesnym sprzętem

tsa24.com26 lutego 2021

Nowe pomoce dydaktyczne w PSP w Klimontowie

tsa24.com23 lutego 2021

Pożar przechowalni w miejscowości Gorzyczany

tsa24.com23 lutego 2021
ustawa

Uchwała antysmogowa. Niektóre kotły i paliwa , będą niedozwolone

tsa24.com22 lutego 2021

Jest praca. Iwamet rekrutuje.

tsa24.com22 lutego 2021

Miasto i Gmina Koprzywnica przystąpiła do programu “Czyste Powietrze”

tsa24.com18 lutego 2021

Podsumowanie konkursu „Gmina Obrazów bez tajemnic – na tropie historycznych poszukiwań”

tsa24.com18 lutego 2021

Czym ogrzewasz dom? Nadchodzi obowiązek zgłaszania do CEEB

tsa24.com16 lutego 2021