W Sandomierzu

Dofinansowanie na budowę żłobków

Dofinansowanie na budowę żłobków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego zaprasza przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń oraz innych podmiotów działających w sferze edukacji do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Możliwości tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w konkursie ogłaszanym w 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020”. Spotkanie odbędzie się 18 marca 2016 r. o godz. 9.00 w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej przy ul. Żeromskiego 12 w Kielcach.

Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości finansowania projektów z Podziałania 8.1.1 „Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3” RPOWŚ 2014-2020, w ramach konkursu ogłaszanego w I kwartale 2016 r.

W ramach konkursu dofinansowanie będzie przyznawane na:
– tworzenie nowych żłobków oraz klubów dziecięcych (w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami);
– tworzenie nowych miejsc w istniejących żłobkach i klubach dziecięcych (w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami);
– wsparcie tworzenia i rozwoju usług świadczonych przez dziennego opiekuna oraz nianie;
– pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem opieki nad dzieckiem do lat 3.

Podczas spotkania omówione zostaną także kryteria naboru i oceny projektów w ramach ww. Poddziałania, ponadto zasady kwalifikowalności wydatków. Elementem spotkania będzie także szczegółowa prezentacja zasad prawidłowego tworzenia projektów w oparciu o Generator Wniosków EFS.

W celu potwierdzenia udziału w konferencji należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy do 15 marca 2016 r., na adres: anna.palys@sejmik.kielce.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania EFS, w Zespole ds. Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji, pod nr tel. 41 349-89-23.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Nurkowanie podlodowe Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno- Nurkowego

tsa24.com26 lutego 2021

Zasłabnięcie kierowcy osobówki na ul. Żwirki i Wigury

tsa24.com24 lutego 2021

Sandomierz z nowym monitoringiem

tsa24.com23 lutego 2021

Od marca rusza rekrutacja do żłobka miejskiego

tsa24.com23 lutego 2021
ustawa

Uchwała antysmogowa. Niektóre kotły i paliwa , będą niedozwolone

tsa24.com22 lutego 2021

Dzień Języka Ojczystego z sandomierskimi premierami książkowymi

tsa24.com22 lutego 2021

Jest praca. Iwamet rekrutuje.

tsa24.com22 lutego 2021

27 par świętowało Złote Gody w Sandomierzu

tsa24.com19 lutego 2021
Burmistrz janusz Stasiak

Zastępca burmistrza o gospodarce odpadami po wyroku

tsa24.com18 lutego 2021