W Sandomierzu

Dostaniesz 500 zł na dziecko? Sprawdź!

Dostaniesz 500 zł na dziecko? Sprawdź!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu informuje, że od dnia 1 kwietnia 2016 zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 195) rodzicom, opiekunom prawnym i faktycznym dzieci w wieku od 0 do 18 r. ż. będzie przysługiwać prawo do świadczenia wychowawczego w kwocie 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, bez spełniania dodatkowych warunków.

Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

W Sandomierzu realizację zadania Rodzina 500+ będzie prowadził Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach działań wdrożeniowych w okresie od 7 marca planuje się przeprowadzenie kampanii informacyjnej poprzez organizację spotkań instruktażowych w placówkach oświatowych zgodnie z harmonogramem:
7 marca 2016 r. godz. 17 – Szkoła Podstawowa nr 1
8 marca 2016 r. godz. 17 – Szkoła Podstawowa nr 2
9 marca 2016 r. godz. 17 – Szkoła Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 2
10 marca 2016 r. godz. 17 – Szkoła Podstawowa nr 4
11 marca 2016 r. godz. 17 – Gimnazjum nr 1
14 marca 2016 r. godz. 17 – Przedszkole nr 1 oraz Filia Przedszkola
15 marca 2016 r. godz. 17 – Przedszkole nr 3
16 marca 2016 r. godz. 17 – Przedszkole nr 5
17 marca 2016 r. godz. 17 – Przedszkole nr 6
18 marca 2016 r. godz. 17 – Przedszkole nr 7

Uruchomiona zostanie również od 1 marca specjalna infolinia numer: 790 790 991, która będzie czynna w godzinach 7.00 – 15.00.

Informacje o warunkach uzyskania świadczenia, drodze postępowania, wzorze wniosku, miejscu jego pobierania i składania, na bieżąco będą zamieszczane na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej www.ops.sandomierz.pl oraz stronie internetowej miasta Sandomierza pod adresem www.sandomierz.pl.

Wszelkich niezbędnych informacji dotyczących świadczenia będą udzielać również pracownicy socjalni właściwi Państwa miejscem zamieszkania. W okresie kwiecień-czerwiec 2016 planujemy zorganizowanie dwóch punktów informacyjnych, w których będzie można skonfrontować swoje uprawnienia do korzystania ze świadczenia, pobrać, wypełnić i złożyć wniosek oraz w dalszej kolejności odebrać decyzję dotyczącą świadczenia.

Równocześnie informujemy, że w chwili obecnej Ośrodek nie prowadzi wydawania wniosków.

Zgodnie z zapisem §8 rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 214) wzór wniosku o przyznanie świadczenia będzie obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Wnioski będą dostępne bezpłatnie we wskazanych punktach oraz do pobrania ze strony internetowej.

Z dniem 1 kwietnia będzie również uruchomiona opcja składania wniosków drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i godzin urzędowania punktów obsługi klienta świadczenia wychowawczego znajdziecie Państwo już wkrótce na naszej stronie internetowej.
Zapraszamy do jej odwiedzania.

Poniżej przekazujemy Państwu link do informatora opracowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/500plus/Informator.pdf .
oraz numery infolinii (41) 34 21 635 oraz (41) 34 21 205 uruchomionej przez Wydział Polityki Społecznej w Kielcach

źródło: Urząd Miasta i Gminy Sandomierz

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Kursy komunikacji miejskiej 1 listopada

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sandomierzu

tsa24.com27 października 2021

Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny” – Głosuj na Sandomierz

tsa24.com27 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

Bartuś z Sandomierza świętował pierwsze urodziny

tsa24.com25 października 2021

Wręczono Nagrody Burmistrza Miasta Sandomierza im. A. Patkowskiego „Bonum Publicum”

tsa24.com25 października 2021