W Sandomierzu

Dotacje dla organizacji, niebawem ruszą pierwsze środki

Dotacje dla organizacji, niebawem ruszą pierwsze środki

Informacje o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego.

Konkurs ogłoszony w 6 obszarach:

  1. Kultura fizyczna i sport
  2. Ochrona zwierząt
  3. Ochrona i promocja zdrowia
  4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  5. Przeciwdziałanie patologiom społecznym
  6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Termin składania ofert upływał 05 lutego 2021r

Kwota zaplanowana w budżecie Gminy – 1.297.000,00 zł

Wpłynęły 43 oferty – na kwotę 2.201.854,00 zł

będą zawarte 34 umowy na realizację zadań w 2021 – na kwotę 1.272.000,00 zł

Ocena ofert przez Komisję Konkursową pod względem formalnym i merytorycznym trwała od 8 do 26 lutego.

W dniu dzisiejszym zostaną ogłoszone trzy konkursy, które zostały unieważnione zgodnie z art. 18a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie :

– z obszaru : Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową, ponieważ w wyżej wymienionym konkursie nie została złożona żadna oferta przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

– z obszarów: Prowadzenie szkolenia sportowego z zakresu tenisa stołowego oraz Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego na terenie Sandomierza, ponieważ złożone oferty nie uzyskały wymaganych minimum 80 punktów oraz otrzymały negatywną opinię Komisji Konkursowej.

 

-Większość z organizacji pożytku publicznego prawidłowo napisała swoje oferty pod względem formalnym i merytorycznym i niebawem myślę ,że już w przyszłym tygodniu  zostaną uruchomione pierwsze transze środków na działanie tych organizacji, które dla lokalnej społeczności jest bardzo potrzebne i pożyteczne – mówi Burmistrz Sandomierza  Marcin Marzec.

 

 

 

Źródło U.M. Sandomierz

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Kursy komunikacji miejskiej 1 listopada

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sandomierzu

tsa24.com27 października 2021

Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny” – Głosuj na Sandomierz

tsa24.com27 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

Bartuś z Sandomierza świętował pierwsze urodziny

tsa24.com25 października 2021

Wręczono Nagrody Burmistrza Miasta Sandomierza im. A. Patkowskiego „Bonum Publicum”

tsa24.com25 października 2021