W powiecie

Gmina Łoniów przystąpiła do programu teleopieki

Gmina Łoniów przystąpiła do programu teleopieki

Gmina Łoniów przystąpiła do programu teleopieki  skierowanej do seniorów z terenu naszej Gminy.

W związku z powyższym zostało zawarte porozumienie o współpracy na rzecz budowy systemu opieki senioralnej w Powiecie Sandomierskim w dniu 07.10.2019r

 Na mocy  zarządzenia nr RG.0050.97.2019 Wójta Gminy Łoniów z dnia  5 listopada 2019 r. prowadzenie usługi teleopieki zostało powierzone Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łoniowie.

Teleopieka – to system przywoławczy działający w domu podopiecznego przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Osoba potrzebująca zostaje wyposażona w tzw. „przycisk życia”, który w razie jakiegokolwiek zagrożenia (upadek, nagłe pogorszenie stanu zdrowia, pożar) po naciśnięciu powoduje automatyczne uruchomienie połączenia w trybie głośnomówiącym z centrum monitoringu, gdzie operator decyduje o stosownym rodzaju interwencji.

Pomoc w formie Teleopieki skierowana jest do mieszkańców Gminy Łoniów w wieku 65+, samotnie zamieszkałych. Osoby do programu Teleopieki są kwalifikowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Każde zgłoszenie dotyczące wsparcia w formie teleopieki jest rozpatrywane z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji rodzinnej, materialno – bytowej i zdrowotnej zgłaszającego.

W pierwszym etapie realizacji programu teleopieki  zostały objęte osoby samotnie zamieszkujące, niepełnosprawne, przewlekle chore, korzystające z usług opiekuńczych Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie. Na podstawie porozumienia o współpracy na rzecz budowy systemu opieki senioralnej  w powiecie zostały nieodpłatnie przekazane mieszkańcom Gminy urządzenia abonenckie GSM  I generacji (5 sztuk) o łącznej wartości 1674,40 zł brutto. Jednostkowa cena urządzenia wynosi 334,88 zł brutto. 

W przypadku zainteresowania się systemem teleopieki proszę o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie.

Źródło U.G. Łoniów

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Koprzywnickie Bziuki- na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

tsa24.com26 października 2021

Dniówka w sadzie Wójta Gminy Samborzec odpracowana

tsa24.com26 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

II miejsce dla KGW Klimontowianki za potrawę z gęsiny

tsa24.com22 października 2021

Bartuś Przychodzki zebrał kwotę na najdroższy lek świata !

tsa24.com21 października 2021

Złodzieje pracują też na cmentarzu. Zachowaj czujność !

tsa24.com19 października 2021