Uczczenie tego wydarzenia, tak ważnego dla losów Polski i całej Europy wzięło się z poczucia obowiązku patriotycznego. Nie wolno nam zapominać o takich wydarzeniach. Bitwa Warszawska była 18 bitwą w historii Europy, która miała ogromny wpływ na jej późniejsze losy. Zatrzymanie bolszewików na przedpolach Warszawy było wielkim zwycięstwem określanym jako „Cud nad Wisłą”.

Panie i Panowie z Klubu Seniora sami udekorowali salę motywami patriotycznymi oraz z pomocą Gminnego Ośrodka Kultury w Dwikozach przygotowali montaż słowno-muzyczny. Zaprezentowali w nim historię bitwy z 1920 r. , jej skutki i wydarzenia, które były z nią związane. Prezentację przeplatały pieśni patriotyczne i piosenki żołnierskie wykonywane przez seniorów. Pomimo ograniczeń i obostrzeń związanych z koronawirusem seniorzy wyszli z propozycją organizacji i przygotowali całą uroczystość. W Bitwie Warszawskiej wzięło udział kilkunastu mieszkańców Nowego Kamienia, Mściowa, Dwikóz i okolic.

W uroczystości udział wzięli między innymi: poczet sztandarowy Jednostki OSP Mściów – Nowy Kamień, Radny Rady Powiatu Sandomierskiego Waldemar Maruszczak, Przewodnicząca Rady Gminy w Dwikozach Maria Łukasiewicz wraz z radnym Mirosławem Dziarkiem, Wójt Gminy Dwikozy Marek Łukaszek, Zastępca Wójta Mariola Żmuda, Skarbnik Gminy Agata Kurek, Proboszcz Parafii Mściów Ks. Tomasz Lis, Prezes Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie Krzysztof Rymaniak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dwikozach Zdzisław Stępień.

 

Źródło U.G. Dwikozy