W Sandomierzu

Ile rodzin korzysta z pomocy OPS-u w Sandomierzu?

Ile rodzin korzysta z pomocy OPS-u w Sandomierzu?

W ubiegłym roku z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 1003 rodzin, które znajdowały się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc finansową otrzymało 409 rodzin.

Podczas ostatniej sesji rady miasta w Sandomierzu przedstawiono sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny. Jak wynika ze sprawozdania głównymi problemami, z jakimi borykają się rodziny objęte wsparciem OPS są ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych czy bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

W 2017 roku wsparciem w formie pracy socjalnej objęto 789 rodzin, z czego 267 skorzystało wyłącznie z niej, nie ubiegając się o inne formy pomocy.

54 rodziny pobierały z OPS zasiłek okresowy, 433 zasiłek celowy i celowy bezzwrotny, 166 zasiłek stały, a 203 rodziny zasiłek posiłkowy. Jak czytamy w sprawozdaniu z pomocy społecznej skorzystało 85 rodzin z dziećmi. W tym 37 rodzin z jednym dzieckiem, 30 z dwójką dzieci, 10 z trójką dzieci oraz 8 z czwórką dzieci.

Pomocy rzeczowej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w 2017 roku udzielił także Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża. 246 osób paczki żywnościowe z programu żywnościowego, 40 rodzin otrzymało paczki na Wielkanoc, 10 dzieci wyprawki szkolne, 268 maluchów paczki z pościelą, 33 rodziny paczki żywnościowe na Święta Bożego Narodzenia.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował także program dożywiania dzieci w szkole. Z tej pomocy w przedszkolach skorzystało 62 dzieci, a w szkołach 101.

Sandomierski OPS wypłaca także takie świadczenia jak: zasiłek rodzinny , dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, fundusz alimentacyjny, świadczenie rodzicielskie lub wychowawcze. Najwięcej rodzin, bo 1584 skorzystało ze świadczeń wychowawczych.

Przyznawany jest także dodatek mieszkaniowy, który otrzymało 370 gospodarstw domowych.

Małgorzata Petecka

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w W Sandomierzu

Kolejny “Domek – Hotel dla Owadów” w Parku Piszczele

tsa24.com6 maja 2021

Tydzień Bibliotek w Sandomierzu

tsa24.com6 maja 2021

Jubileusz stulecia Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

tsa24.com5 maja 2021

Pełna Dobroci Majówka w Sandomierzu- podsumowanie

tsa24.com4 maja 2021

Otwarcie Parku Osiedlowego na ul. Baczyńskiego

tsa24.com4 maja 2021

Brama Opatowska i Podziemna Trasa Turystyczna otwarte

tsa24.com4 maja 2021

HSW prezentuje nowe materiały z badań ZSSW-30 – strzelania z ppk SPIKE

tsa24.com29 kwietnia 2021

Wielkie poruszenie serc na majówkę w Sandomierzu

tsa24.com29 kwietnia 2021

Symboliczne obchody świąt majowych w Sandomierzu

tsa24.com29 kwietnia 2021