W Sandomierzu

Ile rodzin korzysta z pomocy OPS-u w Sandomierzu?

Ile rodzin korzysta z pomocy OPS-u w Sandomierzu?

W ubiegłym roku z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 1003 rodzin, które znajdowały się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc finansową otrzymało 409 rodzin.

Podczas ostatniej sesji rady miasta w Sandomierzu przedstawiono sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny. Jak wynika ze sprawozdania głównymi problemami, z jakimi borykają się rodziny objęte wsparciem OPS są ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych czy bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

W 2017 roku wsparciem w formie pracy socjalnej objęto 789 rodzin, z czego 267 skorzystało wyłącznie z niej, nie ubiegając się o inne formy pomocy.

54 rodziny pobierały z OPS zasiłek okresowy, 433 zasiłek celowy i celowy bezzwrotny, 166 zasiłek stały, a 203 rodziny zasiłek posiłkowy. Jak czytamy w sprawozdaniu z pomocy społecznej skorzystało 85 rodzin z dziećmi. W tym 37 rodzin z jednym dzieckiem, 30 z dwójką dzieci, 10 z trójką dzieci oraz 8 z czwórką dzieci.

Pomocy rzeczowej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w 2017 roku udzielił także Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża. 246 osób paczki żywnościowe z programu żywnościowego, 40 rodzin otrzymało paczki na Wielkanoc, 10 dzieci wyprawki szkolne, 268 maluchów paczki z pościelą, 33 rodziny paczki żywnościowe na Święta Bożego Narodzenia.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował także program dożywiania dzieci w szkole. Z tej pomocy w przedszkolach skorzystało 62 dzieci, a w szkołach 101.

Sandomierski OPS wypłaca także takie świadczenia jak: zasiłek rodzinny , dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, fundusz alimentacyjny, świadczenie rodzicielskie lub wychowawcze. Najwięcej rodzin, bo 1584 skorzystało ze świadczeń wychowawczych.

Przyznawany jest także dodatek mieszkaniowy, który otrzymało 370 gospodarstw domowych.

Małgorzata Petecka

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W Sandomierzu

Bartuś Przychodzki zebrał kwotę na najdroższy lek świata !

tsa24.com21 października 2021

Złodzieje pracują też na cmentarzu. Zachowaj czujność !

tsa24.com19 października 2021

43. rocznica wyboru Karola Wojtyły na głowę Stolicy Apostolskiej

tsa24.com18 października 2021

„Żywe obrazy historii” w ramach Odpustu bł. Wincentego Kadłubka

tsa24.com15 października 2021

Wystawa fotografii reportażowej pt. „NURSES ON THE FRONT LINE” otwarta

tsa24.com15 października 2021

Wręczono odznaki „Przyjaciel Osób Niewidomych”

tsa24.com14 października 2021

Spotkanie w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

tsa24.com13 października 2021

Sandomierskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

tsa24.com13 października 2021

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

tsa24.com13 października 2021