W powiecie

Jak stworzyć więcej miejsc pracy?

Jak stworzyć więcej miejsc pracy?

Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2016 rok jest kluczowym dokumentem przygotowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, który określa działania związane z promocją zatrudnienia i rozwojem rynku pracy w województwie świętokrzyskim.

Do współpracy przy opracowaniu planu WUP zaprasza wszystkie instytucje i organizacje zajmujące się problematyką rynku pracy oraz prowadzące działalność w zakresie edukacji na potrzeby rynku pracy, aktywizacji i doradztwa zawodowego, promocji i wsparcia przedsiębiorczości oraz rozwoju kadr regionalnej gospodarki. Zainteresowani współpracą mogą nadsyłać zgłoszenia do 19 lutego.

Celem Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2016 rok jest kontynuacja wzrostu zatrudnienia i tworzenie korzystnych warunków rozwoju rynku pracy na poszczególnych płaszczyznach gospodarki regionalnej. Corocznie zaplanowane przedsięwzięcia zbliżają region do osiągnięcia w roku 2020 roku wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75%. Parametr ten wynika ze Strategii Europa 2020 i wyznacza kierunki, w których Polska jako kraj członkowski powinna podążać, aby w perspektywie kolejnych lat zapewnić inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu.

Zainteresowani współpracą przy projekcie Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2016 rok mogą zgłaszać swój udział do 19 lutego. Zaproponowane zadania należy przyporządkować do jednego spośród priorytetów zadaniowych przyjętych na rok 2016 (są one wyszczególnione w tabeli formularza zgłoszeniowego). Formularze należy przekazać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w formie papierowej oraz elektronicznej na adres d.fecek@wup.kielce.pl.
Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Dorota Fecek z ZespołuWspółpraca przy Świętokrzyskim Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia w 2016 roku
ds. Komunikacji, Promocji Urzędu i Współpracy z Partnerami Rynku Pracy, tel. 41 36 41 622.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Koprzywnickie Bziuki- na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

tsa24.com26 października 2021

Dniówka w sadzie Wójta Gminy Samborzec odpracowana

tsa24.com26 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

II miejsce dla KGW Klimontowianki za potrawę z gęsiny

tsa24.com22 października 2021

Bartuś Przychodzki zebrał kwotę na najdroższy lek świata !

tsa24.com21 października 2021

Złodzieje pracują też na cmentarzu. Zachowaj czujność !

tsa24.com19 października 2021