W powiecie

Jak stworzyć więcej miejsc pracy?

Jak stworzyć więcej miejsc pracy?

Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2016 rok jest kluczowym dokumentem przygotowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, który określa działania związane z promocją zatrudnienia i rozwojem rynku pracy w województwie świętokrzyskim.

Do współpracy przy opracowaniu planu WUP zaprasza wszystkie instytucje i organizacje zajmujące się problematyką rynku pracy oraz prowadzące działalność w zakresie edukacji na potrzeby rynku pracy, aktywizacji i doradztwa zawodowego, promocji i wsparcia przedsiębiorczości oraz rozwoju kadr regionalnej gospodarki. Zainteresowani współpracą mogą nadsyłać zgłoszenia do 19 lutego.

Celem Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2016 rok jest kontynuacja wzrostu zatrudnienia i tworzenie korzystnych warunków rozwoju rynku pracy na poszczególnych płaszczyznach gospodarki regionalnej. Corocznie zaplanowane przedsięwzięcia zbliżają region do osiągnięcia w roku 2020 roku wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75%. Parametr ten wynika ze Strategii Europa 2020 i wyznacza kierunki, w których Polska jako kraj członkowski powinna podążać, aby w perspektywie kolejnych lat zapewnić inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu.

Zainteresowani współpracą przy projekcie Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2016 rok mogą zgłaszać swój udział do 19 lutego. Zaproponowane zadania należy przyporządkować do jednego spośród priorytetów zadaniowych przyjętych na rok 2016 (są one wyszczególnione w tabeli formularza zgłoszeniowego). Formularze należy przekazać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w formie papierowej oraz elektronicznej na adres d.fecek@wup.kielce.pl.
Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Dorota Fecek z ZespołuWspółpraca przy Świętokrzyskim Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia w 2016 roku
ds. Komunikacji, Promocji Urzędu i Współpracy z Partnerami Rynku Pracy, tel. 41 36 41 622.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Uwaga prognozowane na dziś burze z gradem !

tsa24.com13 maja 2021

Policja poszukuje zaginionego mieszkańca Sandomierza

tsa24.com12 maja 2021

Worki z nakrętkami z Klimontowa zasilą zbiórkę Bartusia

tsa24.com11 maja 2021

Będzie przebudowa drogi powiatowej – ulicy Piłsudskiego w Koprzywnicy

tsa24.com11 maja 2021

Poruszasz się hulajnoga elektryczną? Od 20 maja wchodzą nowe przepisy 

tsa24.com11 maja 2021

Łączy nas Wisła i San – wielkie sprzątanie

tsa24.com10 maja 2021

Zderzenie samochodu ciężarowego z ciągnikiem rolniczym

tsa24.com6 maja 2021

Druhowie z OSP Gałkowice ratują życie

tsa24.com6 maja 2021

Nowy blask zawichojskiej strażnicy

tsa24.com6 maja 2021