W powiecie

Jak stworzyć więcej miejsc pracy?

Jak stworzyć więcej miejsc pracy?

Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2016 rok jest kluczowym dokumentem przygotowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, który określa działania związane z promocją zatrudnienia i rozwojem rynku pracy w województwie świętokrzyskim.

Do współpracy przy opracowaniu planu WUP zaprasza wszystkie instytucje i organizacje zajmujące się problematyką rynku pracy oraz prowadzące działalność w zakresie edukacji na potrzeby rynku pracy, aktywizacji i doradztwa zawodowego, promocji i wsparcia przedsiębiorczości oraz rozwoju kadr regionalnej gospodarki. Zainteresowani współpracą mogą nadsyłać zgłoszenia do 19 lutego.

Celem Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2016 rok jest kontynuacja wzrostu zatrudnienia i tworzenie korzystnych warunków rozwoju rynku pracy na poszczególnych płaszczyznach gospodarki regionalnej. Corocznie zaplanowane przedsięwzięcia zbliżają region do osiągnięcia w roku 2020 roku wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75%. Parametr ten wynika ze Strategii Europa 2020 i wyznacza kierunki, w których Polska jako kraj członkowski powinna podążać, aby w perspektywie kolejnych lat zapewnić inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu.

Zainteresowani współpracą przy projekcie Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2016 rok mogą zgłaszać swój udział do 19 lutego. Zaproponowane zadania należy przyporządkować do jednego spośród priorytetów zadaniowych przyjętych na rok 2016 (są one wyszczególnione w tabeli formularza zgłoszeniowego). Formularze należy przekazać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w formie papierowej oraz elektronicznej na adres d.fecek@wup.kielce.pl.
Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Dorota Fecek z ZespołuWspółpraca przy Świętokrzyskim Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia w 2016 roku
ds. Komunikacji, Promocji Urzędu i Współpracy z Partnerami Rynku Pracy, tel. 41 36 41 622.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Gloria Artis dla Andrzeja Cebuli

tsa24.com13 października 2021

Wypadek ciągnika rolniczego w miejscowości Pęczyny

tsa24.com12 października 2021

Popularny aktor Jerzy Bończak przyjedzie do Ossolina!

tsa24.com11 października 2021

Oszukana 28-latka, straciła sporo pieniędzy

tsa24.com8 października 2021

Utrudnienia w ruchu na przejeździe kolejowym

tsa24.com8 października 2021

Odbiór nowych wodociągów

tsa24.com6 października 2021

Zakończenie sporu sądowego z byłym pracownikiem Spółki

tsa24.com4 października 2021

Inauguracja akcji #świętokrzyskieNIEhejtuje

tsa24.com29 września 2021

Wyrok prawomocny- proboszcz skazany za pedofilie

tsa24.com28 września 2021