W powiecie

Jednomyślnie poparli wójta Łoniowa

Jednomyślnie poparli wójta Łoniowa

Rada Gminy Łoniów podczas czwartkowej sesji 29 czerwca 2017 r. udzieliła Wójtowi Gminy Łoniów – Szymonowi Kopaczowi absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok.

Uchwałę o udzieleniu poparło 13 radnych, czyli wszyscy obecni na sali. Komisja Rewizyjna zbadała gospodarkę finansową gminy i przeanalizowała sprawozdanie finansowe, a następnie sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy, który pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach.

Podczas sesji, przewodniczący Rady Gminy Antoni Szpak odczytał opinię RIO w Kielcach, która podobnie jak w latach wcześniejszych uznała, że wójt gminy prawidłowo i gospodarnie zarządza powierzonym mu mieniem.

Dochody gminy wykonano w kwocie 27 677 028,18 zł co stanowiło 100,29% planu, zaś wydatki zrealizowano w kwocie 27 911 304,77 zł., co stanowiło 96,44% wykonania planu.

Deficyt budżetowy zaplanowano na kwotę 1 345 599,41 zł., który ostatecznie zamknął rok 2016 wynikiem ujemnym w wysokości 234 276,59 zł.

Po otrzymaniu absolutorium wójt podziękował za współpracę radnym, sołtysom, kierownikom instytucji i ich pracownikom.

UG Łoniów

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W powiecie

Więcej w W powiecie

29 Finał WOŚP w Dwikozach

tsa24.com27 stycznia 2021

Bądźmy odpowiedzialni -Oszczędzajmy wodę !

tsa24.com21 stycznia 2021

29. Finał WOŚP Sztab Sandomierz #2484

tsa24.com20 stycznia 2021

Giełdowy Rynek Rolny- magazyny zwolnione od opłat

tsa24.com20 stycznia 2021

Budowa nowej stacji ujęcia wody coraz bliżej

tsa24.com19 stycznia 2021
diecezja

Finał akcji „Gwiazdka dla Potrzebującego”

tsa24.com14 stycznia 2021

Burmistrz Koprzywnicy kwestuje dla WOŚP. Sprawdź co wystawiła na aukcję

tsa24.com13 stycznia 2021

Setne urodziny Pani Stanisławy

tsa24.com12 stycznia 2021

Proste i skuteczne sposoby na bezpieczne ferie

tsa24.com12 stycznia 2021