W powiecie

Jednomyślnie poparli wójta Łoniowa

Jednomyślnie poparli wójta Łoniowa

Rada Gminy Łoniów podczas czwartkowej sesji 29 czerwca 2017 r. udzieliła Wójtowi Gminy Łoniów – Szymonowi Kopaczowi absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok.

Uchwałę o udzieleniu poparło 13 radnych, czyli wszyscy obecni na sali. Komisja Rewizyjna zbadała gospodarkę finansową gminy i przeanalizowała sprawozdanie finansowe, a następnie sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy, który pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach.

Podczas sesji, przewodniczący Rady Gminy Antoni Szpak odczytał opinię RIO w Kielcach, która podobnie jak w latach wcześniejszych uznała, że wójt gminy prawidłowo i gospodarnie zarządza powierzonym mu mieniem.

Dochody gminy wykonano w kwocie 27 677 028,18 zł co stanowiło 100,29% planu, zaś wydatki zrealizowano w kwocie 27 911 304,77 zł., co stanowiło 96,44% wykonania planu.

Deficyt budżetowy zaplanowano na kwotę 1 345 599,41 zł., który ostatecznie zamknął rok 2016 wynikiem ujemnym w wysokości 234 276,59 zł.

Po otrzymaniu absolutorium wójt podziękował za współpracę radnym, sołtysom, kierownikom instytucji i ich pracownikom.

UG Łoniów

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Akcja “Biegiem do Przytuliska”

tsa24.com7 sierpnia 2020

Zbiórka “Postawmy Kingę na nogi”

tsa24.com6 sierpnia 2020

Zapominamy o pandemii ?

tsa24.com5 sierpnia 2020
zawichost

Ograniczenia w pracy urzędu w Zawichoście

tsa24.com4 sierpnia 2020

Kąpielisko w Koprzywnicy zamknięte do odwołania !

tsa24.com4 sierpnia 2020

Uwaga! Kolejne zdarzenie drogowe

tsa24.com2 sierpnia 2020

Uwaga! Wypadek w miejscowości Grabina

tsa24.com2 sierpnia 2020

Dofinansowanie dla gminy Zawichost w ramach programu Senior +

tsa24.com31 lipca 2020

Wypadek w miejscowości Gierlachów

tsa24.com31 lipca 2020