W powiecie

Jednomyślnie poparli wójta Łoniowa

Jednomyślnie poparli wójta Łoniowa

Rada Gminy Łoniów podczas czwartkowej sesji 29 czerwca 2017 r. udzieliła Wójtowi Gminy Łoniów – Szymonowi Kopaczowi absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok.

Uchwałę o udzieleniu poparło 13 radnych, czyli wszyscy obecni na sali. Komisja Rewizyjna zbadała gospodarkę finansową gminy i przeanalizowała sprawozdanie finansowe, a następnie sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy, który pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach.

Podczas sesji, przewodniczący Rady Gminy Antoni Szpak odczytał opinię RIO w Kielcach, która podobnie jak w latach wcześniejszych uznała, że wójt gminy prawidłowo i gospodarnie zarządza powierzonym mu mieniem.

Dochody gminy wykonano w kwocie 27 677 028,18 zł co stanowiło 100,29% planu, zaś wydatki zrealizowano w kwocie 27 911 304,77 zł., co stanowiło 96,44% wykonania planu.

Deficyt budżetowy zaplanowano na kwotę 1 345 599,41 zł., który ostatecznie zamknął rok 2016 wynikiem ujemnym w wysokości 234 276,59 zł.

Po otrzymaniu absolutorium wójt podziękował za współpracę radnym, sołtysom, kierownikom instytucji i ich pracownikom.

UG Łoniów

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

II miejsce dla KGW Klimontowianki za potrawę z gęsiny

tsa24.com22 października 2021

Bartuś Przychodzki zebrał kwotę na najdroższy lek świata !

tsa24.com21 października 2021

Złodzieje pracują też na cmentarzu. Zachowaj czujność !

tsa24.com19 października 2021

Uroczyste otwarcie Żłobka „Wesołe Maluszki” w Samborcu

tsa24.com15 października 2021

Gloria Artis dla Andrzeja Cebuli

tsa24.com13 października 2021

Wypadek ciągnika rolniczego w miejscowości Pęczyny

tsa24.com12 października 2021

Popularny aktor Jerzy Bończak przyjedzie do Ossolina!

tsa24.com11 października 2021

Oszukana 28-latka, straciła sporo pieniędzy

tsa24.com8 października 2021

Utrudnienia w ruchu na przejeździe kolejowym

tsa24.com8 października 2021