W powiecie

Jednomyślnie poparli wójta Łoniowa

Jednomyślnie poparli wójta Łoniowa

Rada Gminy Łoniów podczas czwartkowej sesji 29 czerwca 2017 r. udzieliła Wójtowi Gminy Łoniów – Szymonowi Kopaczowi absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok.

Uchwałę o udzieleniu poparło 13 radnych, czyli wszyscy obecni na sali. Komisja Rewizyjna zbadała gospodarkę finansową gminy i przeanalizowała sprawozdanie finansowe, a następnie sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy, który pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach.

Podczas sesji, przewodniczący Rady Gminy Antoni Szpak odczytał opinię RIO w Kielcach, która podobnie jak w latach wcześniejszych uznała, że wójt gminy prawidłowo i gospodarnie zarządza powierzonym mu mieniem.

Dochody gminy wykonano w kwocie 27 677 028,18 zł co stanowiło 100,29% planu, zaś wydatki zrealizowano w kwocie 27 911 304,77 zł., co stanowiło 96,44% wykonania planu.

Deficyt budżetowy zaplanowano na kwotę 1 345 599,41 zł., który ostatecznie zamknął rok 2016 wynikiem ujemnym w wysokości 234 276,59 zł.

Po otrzymaniu absolutorium wójt podziękował za współpracę radnym, sołtysom, kierownikom instytucji i ich pracownikom.

UG Łoniów

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Worki z nakrętkami z Klimontowa zasilą zbiórkę Bartusia

tsa24.com11 maja 2021

Będzie przebudowa drogi powiatowej – ulicy Piłsudskiego w Koprzywnicy

tsa24.com11 maja 2021

Poruszasz się hulajnoga elektryczną? Od 20 maja wchodzą nowe przepisy 

tsa24.com11 maja 2021

Łączy nas Wisła i San – wielkie sprzątanie

tsa24.com10 maja 2021

Zderzenie samochodu ciężarowego z ciągnikiem rolniczym

tsa24.com6 maja 2021

Druhowie z OSP Gałkowice ratują życie

tsa24.com6 maja 2021

Nowy blask zawichojskiej strażnicy

tsa24.com6 maja 2021

Podpisali umowę na budowę mostu w Samborcu

tsa24.com29 kwietnia 2021

HSW prezentuje nowe materiały z badań ZSSW-30 – strzelania z ppk SPIKE

tsa24.com29 kwietnia 2021