Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE następujące pary:

Irenę i Tadeusza Kwiatkowskich

Martę i Stanisława Bida

Halinę i Jana Misiór

Urszulę i Józefa Chmiel

Zofię i Stanisława Krakowiak

Annę i Ryszarda Wosik

Hannę i Marka Lipiarz

Krystynę i Ryszarda Juga

Czesławę i Adama Kondrat

Janinę i Czesława Guz

Teresę i Wiesława Staszak

Alfredę i Zdzisława Ozdoba

Janinę i Janusza Mazur

Teresę i Mariana Winiarczyk

Mariannę i Andrzeja Ferenc

Barbarę i Ludwika Sekulskich

Barbarę i Jerzego Przypkowskich

Elżbietę i Janusza Andrzejewskich

Teresę i Józefa Półgrabia

Danutę i Józefa Sadok

Izydorę i Jerzego Gubernat

Aleksandrę i Mirosława Smolińskich

Alicję i Wiesława Staszewskich

Halinę i Szymona Barańskich

Annę i Ryszarda Mazur

Teresę i Zbigniewa Kawęckich

Annę i Józefa Witek

Annę i Władysława Żukowskich

Teresę i Stanisława Kuśmierz

Ponadto wraz z parami małżeńskim jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich obchodził Ks. prałat Lech Siekierski- założyciel i były wieloletni Proboszcz Parafii w Mściowie.

Aktu dekoracji jubilatów w imieniu Prezydenta RP dokonał Wójt Gminy Dwikozy Marek Łukaszek. W uroczystości udział wzięła Przewodnicząca Rady Gminy w Dwikozach Maria Łukasiewicz i Skarbnik Gminy Agata Kurek. Prezentacji Jubilatów dokonał kierownik USC Józef Walas. Wszyscy złożyli Dostojnym Jubilatom serdeczne życzenia. Była symboliczna lampka szampana, tradycyjne „100 lat”, poczęstunek i zabawa. Oprawę artystyczną przygotował Gminny Ośrodek Kultury w Dwikozach.