W Sandomierzu

Katedra nie dostała pieniędzy na renowację

Katedra nie dostała pieniędzy na renowację

Projekt „Konserwacja wnętrz perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki katedralnej w Sandomierzu (Etap II)” został złożony 21 stycznia 2016 r. w Departamencie Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Uzyskał on jedną z najwyższych ocen w skali województwa.

Parafia wnioskowała o przyznanie sumy 13.614.657 zł. z 17.018.321 zł. kosztów całkowitych, gwarantując wkład własny w kwocie 3.403.664. zł. Wkład własny pochodziłby z prywatnych ofiar księży Diecezji Sandomierskiej, gdyż parafia katedralna liczy zaledwie 2 tys. osób.

Pomimo wysokiej oceny projektu, pismem z dnia 5 lipca 2016 r. Irena Sochacka – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poinformowała, że projekt ten nie może być dofinansowany we wnioskowanej kwocie, proponując pokrycie 47,58 % kosztów. Normalnie powinno być 80 %.

Odpowiadając na wspomniane pismo w dniu 8 lipca 2016 r., proboszcz parafii ks. prałat Zygmunt Gil poinformował, że tak poważne zaangażowanie finansowe przekracza istniejące możliwości. Wniósł prośbę o ograniczenie zakresu prac do nawy głównej. Wynikało to z zapewnienia złożonego przez Dyrektor Irenę Sochacką w dniu 6 czerwca 2016 r., że w przypadku przyznania mniejszych środków zakres prac konserwatorskich będzie mógł być zmniejszony przez beneficjenta.

Niemożliwość przyjęcia wspomnianej propozycji Urzędu Marszałkowskiego spowodowana była także odczuciem gorszego traktowania, niż inne podmioty, które otrzymały dofinansowanie w większym zakresie procentowym. To skądinąd nie pierwszy raz, że Urząd ten, nie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wspólnoty diecezjalnej dotyczącym Katedry Sandomierskiej.

12 lipca 2016 r., Przemysław Janiszewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poinformował, że zaproponowana przez proboszcza modyfikacja nie jest dopuszczalna i dlatego Instytucja Zarządzająca wybierze kolejny projekt z listy rankingowej do dofinansowania.

W związku z tym Parafia Katedralna w Sandomierzu złożyła prośbę o włączenie projektu renowacji katedry w Kontrakt Terytorialny, co umożliwi ubieganie się o dofinansowanie inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

źródło: Diecezja Sandomierska

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Łączy nas Wisła i San – wielkie sprzątanie

tsa24.com10 maja 2021

Nowe inwestycje w Sandomierzu

tsa24.com10 maja 2021

Setki Motocyklistów pakowało kolejną walizkę z milionami dla Bartusia

tsa24.com10 maja 2021

Kolejny “Domek – Hotel dla Owadów” w Parku Piszczele

tsa24.com6 maja 2021

Tydzień Bibliotek w Sandomierzu

tsa24.com6 maja 2021

Jubileusz stulecia Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

tsa24.com5 maja 2021

Pełna Dobroci Majówka w Sandomierzu- podsumowanie

tsa24.com4 maja 2021

Otwarcie Parku Osiedlowego na ul. Baczyńskiego

tsa24.com4 maja 2021

Brama Opatowska i Podziemna Trasa Turystyczna otwarte

tsa24.com4 maja 2021