kultura i rozrywka

Konkurs fotograficzny „Ok(n)o na Polskę”

Konkurs fotograficzny „Ok(n)o na Polskę”

Sandomierskie Centrum Kultury oraz Urząd Miejski w Sandomierzu zapraszają mieszkańców Sandomierza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Ok(n)o na Polskę”. Celem konkursu jest wzmacnianie postaw patriotycznych, rozwój kreatywności oraz zainteresowania „naszą małą Ojczyzną” a także twórcze i wirtualne przeżywanie Dnia Niepodległości w dobie pandemii. Aby wziąć udział w konkursie nie trzeba wychodzić z domu.

Termin nadsyłania zdjęć mija 10 listopada 2020 roku (wtorek) o godz. 13.00. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie konkursu do pobrania na stronach: www.esceka.pl, www.sandomierz.pl oraz facebook/Sandomierskie Centrum Kultury.

Regulamin konkursu fotograficznego „Ok(n)o na Polskę”

§ 1

Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Sandomierskie Centrum Kultury, ul. Rynek 20, 27-600 Sandomierz.

 2. Celem konkursu jest krzewienie i wzmacnianie postaw patriotycznych, rozwój kreatywności oraz zainteresowania „naszą małą Ojczyzną” a także twórcze i wirtualne przeżywanie Dnia Niepodległości w dobie pandemii.

 3. Tematem zdjęć są obiekty/krajobrazy widziane z okien mieszkań/domów/szkół/miejsc pracy w połączeniu z elementami o charakterze patriotycznym, w indywidualnym, osobistym tego słowa znaczeniu. Okno ma stanowić ramę „obrazu”, którego ostateczną kompozycję stworzy autor zdjęcia.

 4. W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Sandomierza.

 5. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych
  w niniejszym regulaminie.

§ 2

Przepisy dotyczące prac

 1. Każdy uczestnik może przesłać 1 fotografię (fotografia w formacie JPG o minimalnym rozmiarze 2 mb)

 2. Zdjęcie musi być związane z Sandomierzem i mieć charakter patriotyczny.

 3. Zdjęcie może zostać wykonane aparatem fotograficznym lub telefonem komórkowym,
  w pełnym kolorze i czarno-białe.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji prac, które obraźliwie odnoszą się do barw i symboli narodowych.

 5. Fotografię należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ms@esceka.pl do dnia 10 listopada do godz. 13.00. W tytule maila należy wpisać: Konkurs fotograficzny „Ok (n)o na Polskę”. W treści maila należy podać: imię i nazwisko autora zdjęcia, adres, numer telefonu, e-mail.

 6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu na „Ok(n)o na Polskęoraz udostępnienie informacji o wynikach konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnik może cofnąć w każdym momencie.

 7. Zdjęcia zakwalifikowane do konkursu zostaną zamieszone na profilu facebookowym Sandomierskiego Centrum Kultury.
 8. Ocenę zdjęć oddajemy w ręce użytkowników Facebooka. O zwycięstwie zadecyduje liczna polubień.
 9. Zdjęcie lub zdjęcia z największą liczbą polubień zostaną opublikowane na łamach „Tygodnika Nadwiślańskiego” oraz czasopisma „Sandomierzanin”.
 10. Wszystkie zdjęcia, które wezmą udział w konkursie umieszczone zostaną w osobnej galerii na stronach www i mediach społecznościowych Sandomierskiego Centrum Kultury oraz Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

§ 3

Terminarz konkursu

 1. Zdjęcia należy przesyłać do dnia 10 listopada 2020 roku (wtorek) do godz. 13.00.

 2. Wszystkie nadesłane prace zostaną zamieszczone na profilu facebookowym Sandomierskiego Centrum Kultury.

 3. Głosowanie użytkowników Facebooka w postaci polubień będzie trwało od momentu zamieszczenia zdjęć na profilu facebookowym Sandomierskiego Centrum Kultury
  do północy w dniu 11 listopada.

 4. Wyniki konkursu zostaną podane w dniu 12 listopada na profilu facebookowym oraz na oficjalnej stronie Sandomierskiego Centrum Kultury.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w Internecie, mediach, materiałach promocyjnych Sandomierza, na zasadzie licencji niewyłącznej.

 2. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca prace jest autorem/autorka załączonych zdjęć i posiada do nich prawa autorskie.

 3. Osoba nadsyłająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane
  z nadesłanymi zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi konkursu.

 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu lub do odwołania konkursu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu fotograficznego Ok(n)o na Polskę jest Sandomierskie Centrum Kultury, ul. Rynek 20, 27-600 Sandomierz, tel. 15 832 29 64, e-mail: biuro@esceka.pl

 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@cuw.sandomierz.eu lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.

 3. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane w celu organizacji
  i przeprowadzenia konkursu.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda uczestnika konkursu.

 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

 6. W szczególnych sytuacjach możemy przekazać/powierzyć dane osobowe uczestnika konkursu innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia przetwarzania.

 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują uczestnikowi konkursu
  z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych

 • prawo żądania ich sprostowania,

 • prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 1. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1.  Dane uczestnika konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kultura i rozrywka

Więcej w kultura i rozrywka

Kursy komunikacji miejskiej 1 listopada

tsa24.com29 października 2021

Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny” – Głosuj na Sandomierz

tsa24.com27 października 2021

Koprzywnickie Bziuki- na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

tsa24.com26 października 2021

Dniówka w sadzie Wójta Gminy Samborzec odpracowana

tsa24.com26 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

Bartuś z Sandomierza świętował pierwsze urodziny

tsa24.com25 października 2021

Wręczono Nagrody Burmistrza Miasta Sandomierza im. A. Patkowskiego „Bonum Publicum”

tsa24.com25 października 2021

II miejsce dla KGW Klimontowianki za potrawę z gęsiny

tsa24.com22 października 2021

Jesienny repertuar „Kina Starówka” w Sandomierzu

tsa24.com19 października 2021