W Sandomierzu

Konkurs plastyczny pn.: „Ruch – kluczem do zdrowia” oraz IX Przegląd Spektakli Profilaktycznych

Konkurs plastyczny pn.: „Ruch – kluczem do zdrowia” oraz IX Przegląd Spektakli Profilaktycznych

W dniu 15 września br. na Bulwarze im. M. Piłsudskiego odbyło się podsumowanie wraz z wręczeniem nagród uczestnikom konkursu plastycznego pn.: „Ruch – kluczem do zdrowia” oraz IX Przeglądu Spektakli Profilaktycznych – Sandomierz 2020, których organizatorem była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urząd Miejski w Sandomierzu przy udziale Sandomierskiego Centrum Kultury.

Pani Maria Sobieszkoda Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych serdecznie powitała wszystkich uczestników i uczniów z sandomierskich placówek oświatowych oraz przybyłych gości.

Profilaktyczny Konkurs Plastyczny „Ruch – kluczem do zdrowia” – do oceny w wymienionym konkursie złożono ogółem 54 prace wykonane przez dzieci i uczniów z sandomierskich przedszkoli, szkół podstawowych, Świetlicy Środowiskowej oraz Placówki Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”.
W dobie pandemii covid 19 zachęcamy do propagowania wśród dzieci wszelkiego rodzaju zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Aktywność fizyczna jest niezbędna dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego w tym okresie.

Główne założenia konkursu:

 • upowszechnianie zdrowego trybu życia,
 • propagowanie aktywności fizycznej w życiu codziennym,
 • zachęcanie do uprawiania sportu,
 • szukanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego od nauki w systemie zdalnym i klasowym,
 • rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia.

Jury konkursowe oceniło złożone przez uczestników konkursu prace według poniższych kryteriów:

 • profilaktyczny przekaz treści;
 • zawartość merytoryczna;
 • kreatywność, oryginalność i pomysłowość;
 • estetyka pracy;

Do IX Przeglądu Spektakli Profilaktycznych – Sandomierz 2020 złożono nagrania audio-wizualne 5 zespołów z sandomierskich szkół podstawowych. Z uwagi na pandemię koronawirusa przegląd spektakli odbył się w formie zapisu audiowizualnego.

Główne cele przeglądu:

 • promocja zdrowego stylu życia przez upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych,
 • kształtowanie umiejętności życia emocjonalnego i umiejętności wyrażania, nazywania i przeżywania uczuć,
 • rozwijanie zdolności funkcjonowania w grupie,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z problemami emocjonalnymi,
 • szerzenie kultury żywego słowa,
 • zaangażowanie nauczycieli, wychowawców i rodziców w oddziaływania profilaktyczne.

Prace oceniano wg poniższych kryteriów:

 • walory profilaktyczne inscenizacji,
 • czytelność prezentowanych treści,
 • autentyczność wypowiedzi młodych ludzi,
 • innowacyjny sposób ukazania problemu,
 • poziom artystyczny spektaklu.

Jury konkursowe dokonało oceny przekazanych w formie zapisu audio-wizualnego przedstawień oraz wyróżniło:

 • za „autentyczność wypowiedzi młodych ludzi” Zespół pn. „Mądre dzieci” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sandomierzu,
 • za „walory profilaktyczne inscenizacji” Zespół pn. „Gracze pandemii” z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Sandomierzu,
 • za „innowacyjny sposób ukazania problemu” Zespół pn. „Iskra” ze Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu przy ul. Słowackiego 15,
 • za „poziom artystyczny spektaklu” Zespół pn. „Czarne jaskółki” ze Świetlicy Środowiskowej przy ulicy Portowej 24 w Sandomierzu,
 • za „czytelność prezentowanych treści” Zespół pn. „Błoniaki” z Placówki Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”.

Podczas wydarzenia zostały wręczone nagrody dla uczniów oraz dzieci, którzy wzięli udział w powyższych przedsięwzięciach.

Pogadankę na temat bezpieczeństwa dot. m.in. przewożenia dzieci w fotelikach przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu.

W dalszej kolejności odbyła się prelekcja przedstawiciela Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Sandomierzu dotycząca profilaktyki zachowań dzieci podczas zabaw na świeżym powietrzu (niebezpieczne rośliny, niebezpieczne owoce, skaleczenia, otarcia, postępowania w udzielaniu pomocy).

Na zakończenie uroczystości za wyjątkowe prace plastyczne oraz perfekcyjne przygotowanie spektakli podziękowała Aneta Przyłucka sekretarz miasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło U.M. Sandomierz

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Kursy komunikacji miejskiej 1 listopada

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sandomierzu

tsa24.com27 października 2021

Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny” – Głosuj na Sandomierz

tsa24.com27 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

Bartuś z Sandomierza świętował pierwsze urodziny

tsa24.com25 października 2021

Wręczono Nagrody Burmistrza Miasta Sandomierza im. A. Patkowskiego „Bonum Publicum”

tsa24.com25 października 2021