W powiecie

Koprzywnica i Zawichost w czołówce gmin woj. świętokrzyskiego

Koprzywnica i Zawichost w czołówce gmin woj. świętokrzyskiego

Pierwsze trzy miesiące funkcjonowania w naszym regionie rządowego programu „Rodzina 500+” podsumowały w Kielcach wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska oraz wojewoda Agata Wojtyszek.

– Jest to pierwszy program, który gwarantuje bezpieczeństwo ekonomiczne, materialne czy też pomaga rodzinom utrzymać takie bezpieczeństwo w życiu codziennym. Program został skierowany do prawie 2,7 miliona polskich rodzin, to jest 3,6 miliona dzieci. Do dzisiaj złożono niemal 2,5 miliona wniosków o wsparcie. Z zadowoleniem obserwowaliśmy, jak dużym zainteresowaniem wnioskodawców cieszył się kanał elektroniczny, za pośrednictwem którego wpłynęło 500 tysięcy podań – mówiła wiceminister podczas konferencji prasowej przed budynkiem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podziękowała również wojewodzie i świętokrzyskim samorządowcom za wzorową realizację rządowego programu.
– Rozpoczęliśmy kampanię informacyjną 1 kwietnia, kiedy sprzed urzędu wojewódzkiego odjechały w dwa „busy 500 plus”. Odwiedziliśmy wszystkie 102 gminy, prawie 2 tysiące sołectw, czego efektem jest czołowa pozycja województwa świętokrzyskiego w kraju, jeśli chodzi o liczbę wydanych decyzji. Jestem dumna, że mamy w regionie miejscowości, w których realizacja wniosków jest blisko stuprocentowa – podkreśliła wojewoda.

1-19129

„Rodzina 500 plus” realizowany jest w naszym województwie przez 102 jednostki samorządu, w tym: 98 ośrodków pomocy społecznej, 3 urzędy gmin oraz 1 Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. W celu sprawnej obsługi klientów w dużych miastach oraz gminach wiejskich o rozległym obszarze uruchomiono 61 dodatkowych punktów obsługi. Pierwsze środki finansowe na wypłatę świadczeń wychowawczych przekazano z budżetu wojewody świętokrzyskiego do gmin 4 kwietnia. Była to kwota 64 858 488 zł, a pierwsze świadczenia wypłacono 12 kwietnia.

Do 15 czerwca 2016 r. – według danych z gmin – wpłynęło 84 310 wniosków (w wersji papierowej i elektronicznej), wydano 73 015 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze – co stanowi 86,60% realizacji złożonych wniosków wypłacono 237 569 świadczeń na kwotę 118 314 621 zł. Najwyższy wskaźnik (97% – 99%) wydanych decyzji w stosunku do złożonych wniosków odnotowano w gminach wiejskich: Bałtów, Oksa, Opatowiec, Ruda Maleniecka, Sadowie, Secemin, Solec Zdrój, Szydłów, Tarłów oraz miejsko-wiejskich: Chmielnik, Działoszyce, Koprzywnica, Opatów, Zawichost. W gminach wiejskich prawie 95% wniosków było składanych osobiście, w wersji papierowej, co pozwoliło na uniknięcie błędów w ich wypełnianiu i pozwoliło na szybkie wydanie decyzji oraz wypłatę świadczenia. W dużych miastach ponad 24% wniosków złożono elektronicznie. Najwyższe wypłaty odnotowano w miastach: Kielce – 15 187 510 zł, Ostrowiec Świętokrzyski – 4 615 305 zł oraz w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich: Busko Zdrój – 4 305 113 zł, Jędrzejów – 3 285 827 zł, Górno – 2 246 000 zł, Piekoszów – 2 566 393 zł. Najwyższe wypłaty świadczeń wychowawczych otrzymała rodzina wielodzietna z dziesięciorgiem dzieci w gminie Kluczewsko.

1-19134_g

Gminy sukcesywnie wydają decyzje administracyjne i wypłacają świadczenia: na koniec maja wypłacono świadczenia na kwotę 84 735 929 zł, a na 15 czerwca – na kwotę 118 314 621 zł. Do 15 czerwca (włącznie) przekazano na wypłatę świadczeń i obsługę programu: do gmin – ponad 188 568 950 zł oraz do powiatów – ponad 1 843 367 zł.

Źródło: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Koprzywnickie Bziuki- na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

tsa24.com26 października 2021

Dniówka w sadzie Wójta Gminy Samborzec odpracowana

tsa24.com26 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

II miejsce dla KGW Klimontowianki za potrawę z gęsiny

tsa24.com22 października 2021

Bartuś Przychodzki zebrał kwotę na najdroższy lek świata !

tsa24.com21 października 2021

Złodzieje pracują też na cmentarzu. Zachowaj czujność !

tsa24.com19 października 2021