W powiecie

Koprzywnica nawiązały współpracę z władzami Miasta i Gminy Zwierzyniec

Koprzywnica nawiązały współpracę z władzami Miasta i Gminy Zwierzyniec

Turystyka kajakowa, rowerowa, piesza, wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania miastem, wymiana grup młodzieżowych i artystycznych, współpraca kół gospodyń wiejskich oraz podejmowanie wspólnych projektów, to tylko część zakresu współpracy zawartej w liście intencyjnym pomiędzy władzami Miasta i Gminy Koprzywnica i władzami Miasta i Gminy Zwierzyniec. To pierwsza w historii Koprzywnicy umowa partnerska, która ma służyć promocji gminy oraz inicjowaniu kontaktów między instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
Porozumienie o nawiązaniu współpracy pomiędzy gminami Koprzywnica i Zwierzyniec podpisała burmistrz Aleksandra Klubińska i burmistrz Urszula Kolman. List intencyjny został podpisany w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Zwierzyniec. Zgodnie z zapisem wspólne inicjatywy i integracyjne projekty będą koncentrowały się na różnych dziedzinach.
Burmistrz Koprzywnicy Aleksandra Klubińska tłumaczy, dlaczego miastem partnerskim został słynący z walorów turystycznych, leżący na Roztoczu Zwierzyniec.
– O nawiązaniu współpracy ze Zwierzyńcem zadecydowało bardzo wiele aspektów. Zwierzyniec ma bardzo dobrze rozwiniętą turystykę kajakową, rowerową i pieszą, czyli to wszystko co wpisuje się w nasz program rozwoju i promocji miasta, i gminy Koprzywnica. Jest to partner, od którego możemy się bardzo dużo nauczyć. Zwierzyniec to także walory przyrodnicze, które są wspaniale wyeksponowane i zagospodarowane, których u nas nie brakuje. Chcemy wzorować się na tym, jak samorząd wykorzystuje te walory do promocji gminy. Zwierzyniec to także zabytki, szkoły i przedsiębiorcy. To kino letnie, a jak wiemy nasze kino plenerowe, jak pokazały pierwsze projekcje, cieszyło się dużym zainteresowaniem. To kolejne pole do współpracy. Planujemy rozwinąć współpracę pomiędzy kołami gospodyń wiejskich, zespołami muzycznymi i innymi stowarzyszeniami. Zarówno Koprzywnica jak i Zwierzyniec posiada sfery, z których można czerpać doświadczenie i zamierzamy to robić. I czynnik może mniej znaczący, ale ważny. To odległość, która pozwoli nam realizowanie wzajemnej wymiany bez ponoszenia znaczących kosztów związanych z dojazdem – powiedziała burmistrz Aleksandra Klubińska.
Współpraca między gminami polegać będzie na: Dzieleniu się doświadczeniem w zarządzaniu miastem i gminą, i umożliwianiu wymiany specjalistów w ramach wizyt studyjnych. Nawiązywaniu i wspieraniu kontaktów pomiędzy instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi, w tym wymiany grup artystycznych i młodzieży szkolnej. Promowaniu dziedzictwa kulturowego oraz stworzenie spójnego wizerunku obszarów Koprzywnicy i Zwierzyńca, jako miejsc atrakcyjnych turystycznie. Wspieraniu wzajemnego uczestnictwa mieszkańców obydwu gmin w odbywających się w nich wydarzeniach kulturalnych, sportowych i gospodarczych. Inicjowaniu kontaktów, wspieraniu działań i wspólnym podejmowaniu projektów pomiędzy instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
Podpisanie Listu Intencyjnego było pierwszym krokiem zapowiadającym współpracę. Obecnie pracami merytorycznymi nad określeniem dokładnych płaszczyzn współpracy zajmują się: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy oraz Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, koordynatorzy współpracy.
Źródło U.M. i G. Koprzywnica

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W powiecie

Więcej w W powiecie

29 Finał WOŚP w Dwikozach

tsa24.com27 stycznia 2021

Bądźmy odpowiedzialni -Oszczędzajmy wodę !

tsa24.com21 stycznia 2021

29. Finał WOŚP Sztab Sandomierz #2484

tsa24.com20 stycznia 2021

Giełdowy Rynek Rolny- magazyny zwolnione od opłat

tsa24.com20 stycznia 2021

Budowa nowej stacji ujęcia wody coraz bliżej

tsa24.com19 stycznia 2021
diecezja

Finał akcji „Gwiazdka dla Potrzebującego”

tsa24.com14 stycznia 2021

Burmistrz Koprzywnicy kwestuje dla WOŚP. Sprawdź co wystawiła na aukcję

tsa24.com13 stycznia 2021

Setne urodziny Pani Stanisławy

tsa24.com12 stycznia 2021

Proste i skuteczne sposoby na bezpieczne ferie

tsa24.com12 stycznia 2021