W powiecie

Koprzywnica nawiązały współpracę z władzami Miasta i Gminy Zwierzyniec

Koprzywnica nawiązały współpracę z władzami Miasta i Gminy Zwierzyniec

Turystyka kajakowa, rowerowa, piesza, wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania miastem, wymiana grup młodzieżowych i artystycznych, współpraca kół gospodyń wiejskich oraz podejmowanie wspólnych projektów, to tylko część zakresu współpracy zawartej w liście intencyjnym pomiędzy władzami Miasta i Gminy Koprzywnica i władzami Miasta i Gminy Zwierzyniec. To pierwsza w historii Koprzywnicy umowa partnerska, która ma służyć promocji gminy oraz inicjowaniu kontaktów między instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
Porozumienie o nawiązaniu współpracy pomiędzy gminami Koprzywnica i Zwierzyniec podpisała burmistrz Aleksandra Klubińska i burmistrz Urszula Kolman. List intencyjny został podpisany w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Zwierzyniec. Zgodnie z zapisem wspólne inicjatywy i integracyjne projekty będą koncentrowały się na różnych dziedzinach.
Burmistrz Koprzywnicy Aleksandra Klubińska tłumaczy, dlaczego miastem partnerskim został słynący z walorów turystycznych, leżący na Roztoczu Zwierzyniec.
– O nawiązaniu współpracy ze Zwierzyńcem zadecydowało bardzo wiele aspektów. Zwierzyniec ma bardzo dobrze rozwiniętą turystykę kajakową, rowerową i pieszą, czyli to wszystko co wpisuje się w nasz program rozwoju i promocji miasta, i gminy Koprzywnica. Jest to partner, od którego możemy się bardzo dużo nauczyć. Zwierzyniec to także walory przyrodnicze, które są wspaniale wyeksponowane i zagospodarowane, których u nas nie brakuje. Chcemy wzorować się na tym, jak samorząd wykorzystuje te walory do promocji gminy. Zwierzyniec to także zabytki, szkoły i przedsiębiorcy. To kino letnie, a jak wiemy nasze kino plenerowe, jak pokazały pierwsze projekcje, cieszyło się dużym zainteresowaniem. To kolejne pole do współpracy. Planujemy rozwinąć współpracę pomiędzy kołami gospodyń wiejskich, zespołami muzycznymi i innymi stowarzyszeniami. Zarówno Koprzywnica jak i Zwierzyniec posiada sfery, z których można czerpać doświadczenie i zamierzamy to robić. I czynnik może mniej znaczący, ale ważny. To odległość, która pozwoli nam realizowanie wzajemnej wymiany bez ponoszenia znaczących kosztów związanych z dojazdem – powiedziała burmistrz Aleksandra Klubińska.
Współpraca między gminami polegać będzie na: Dzieleniu się doświadczeniem w zarządzaniu miastem i gminą, i umożliwianiu wymiany specjalistów w ramach wizyt studyjnych. Nawiązywaniu i wspieraniu kontaktów pomiędzy instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi, w tym wymiany grup artystycznych i młodzieży szkolnej. Promowaniu dziedzictwa kulturowego oraz stworzenie spójnego wizerunku obszarów Koprzywnicy i Zwierzyńca, jako miejsc atrakcyjnych turystycznie. Wspieraniu wzajemnego uczestnictwa mieszkańców obydwu gmin w odbywających się w nich wydarzeniach kulturalnych, sportowych i gospodarczych. Inicjowaniu kontaktów, wspieraniu działań i wspólnym podejmowaniu projektów pomiędzy instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
Podpisanie Listu Intencyjnego było pierwszym krokiem zapowiadającym współpracę. Obecnie pracami merytorycznymi nad określeniem dokładnych płaszczyzn współpracy zajmują się: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy oraz Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, koordynatorzy współpracy.
Źródło U.M. i G. Koprzywnica

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Będzie modernizacja bieżni na stadionie

tsa24.com23 lipca 2021

Uważajcie na oszustów internetowych

tsa24.com23 lipca 2021

Jubileusz setnych urodzin mieszkańca Chrapanowa

tsa24.com23 lipca 2021

Dofinansowanie dla gminy na działalność klubów seniora

tsa24.com21 lipca 2021

Nowy mikrobus dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście

tsa24.com20 lipca 2021

Żłobek “Wesołe Maluszki” w Samborcu

tsa24.com16 lipca 2021

Uwaga! Miejscowość Łukawa – tragiczny wypadek z udziałem motocyklisty !

tsa24.com8 lipca 2021

Klimontów – Kryształowe Berło dla Mirosława Baki

tsa24.com7 lipca 2021

“Profilaktyka 40 PLUS”- Masz 40 lat? Skorzystaj z darmowych badań

tsa24.com7 lipca 2021