W powiecie

Koprzywnica nawiązały współpracę z władzami Miasta i Gminy Zwierzyniec

Koprzywnica nawiązały współpracę z władzami Miasta i Gminy Zwierzyniec

Turystyka kajakowa, rowerowa, piesza, wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania miastem, wymiana grup młodzieżowych i artystycznych, współpraca kół gospodyń wiejskich oraz podejmowanie wspólnych projektów, to tylko część zakresu współpracy zawartej w liście intencyjnym pomiędzy władzami Miasta i Gminy Koprzywnica i władzami Miasta i Gminy Zwierzyniec. To pierwsza w historii Koprzywnicy umowa partnerska, która ma służyć promocji gminy oraz inicjowaniu kontaktów między instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
Porozumienie o nawiązaniu współpracy pomiędzy gminami Koprzywnica i Zwierzyniec podpisała burmistrz Aleksandra Klubińska i burmistrz Urszula Kolman. List intencyjny został podpisany w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Zwierzyniec. Zgodnie z zapisem wspólne inicjatywy i integracyjne projekty będą koncentrowały się na różnych dziedzinach.
Burmistrz Koprzywnicy Aleksandra Klubińska tłumaczy, dlaczego miastem partnerskim został słynący z walorów turystycznych, leżący na Roztoczu Zwierzyniec.
– O nawiązaniu współpracy ze Zwierzyńcem zadecydowało bardzo wiele aspektów. Zwierzyniec ma bardzo dobrze rozwiniętą turystykę kajakową, rowerową i pieszą, czyli to wszystko co wpisuje się w nasz program rozwoju i promocji miasta, i gminy Koprzywnica. Jest to partner, od którego możemy się bardzo dużo nauczyć. Zwierzyniec to także walory przyrodnicze, które są wspaniale wyeksponowane i zagospodarowane, których u nas nie brakuje. Chcemy wzorować się na tym, jak samorząd wykorzystuje te walory do promocji gminy. Zwierzyniec to także zabytki, szkoły i przedsiębiorcy. To kino letnie, a jak wiemy nasze kino plenerowe, jak pokazały pierwsze projekcje, cieszyło się dużym zainteresowaniem. To kolejne pole do współpracy. Planujemy rozwinąć współpracę pomiędzy kołami gospodyń wiejskich, zespołami muzycznymi i innymi stowarzyszeniami. Zarówno Koprzywnica jak i Zwierzyniec posiada sfery, z których można czerpać doświadczenie i zamierzamy to robić. I czynnik może mniej znaczący, ale ważny. To odległość, która pozwoli nam realizowanie wzajemnej wymiany bez ponoszenia znaczących kosztów związanych z dojazdem – powiedziała burmistrz Aleksandra Klubińska.
Współpraca między gminami polegać będzie na: Dzieleniu się doświadczeniem w zarządzaniu miastem i gminą, i umożliwianiu wymiany specjalistów w ramach wizyt studyjnych. Nawiązywaniu i wspieraniu kontaktów pomiędzy instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi, w tym wymiany grup artystycznych i młodzieży szkolnej. Promowaniu dziedzictwa kulturowego oraz stworzenie spójnego wizerunku obszarów Koprzywnicy i Zwierzyńca, jako miejsc atrakcyjnych turystycznie. Wspieraniu wzajemnego uczestnictwa mieszkańców obydwu gmin w odbywających się w nich wydarzeniach kulturalnych, sportowych i gospodarczych. Inicjowaniu kontaktów, wspieraniu działań i wspólnym podejmowaniu projektów pomiędzy instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.
Podpisanie Listu Intencyjnego było pierwszym krokiem zapowiadającym współpracę. Obecnie pracami merytorycznymi nad określeniem dokładnych płaszczyzn współpracy zajmują się: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy oraz Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, koordynatorzy współpracy.
Źródło U.M. i G. Koprzywnica

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Koprzywnickie Bziuki- na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

tsa24.com26 października 2021

Dniówka w sadzie Wójta Gminy Samborzec odpracowana

tsa24.com26 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

II miejsce dla KGW Klimontowianki za potrawę z gęsiny

tsa24.com22 października 2021

Bartuś Przychodzki zebrał kwotę na najdroższy lek świata !

tsa24.com21 października 2021

Złodzieje pracują też na cmentarzu. Zachowaj czujność !

tsa24.com19 października 2021