W Sandomierzu

Król Kazimierz Wielki patronem PSP nr 2 w Sandomierzu

Król Kazimierz Wielki patronem PSP nr 2 w Sandomierzu

W roku 2017 Szkoła Podstawowa nr 2 w Sandomierzu obchodzi 90 lecie swojego istnienia. Równocześnie 13 września 2017 roku odbyła się ceremonia nadania szkole imienia Króla Kazimierza Wielkiego oraz wręczenie sztandaru.

W wydarzeniu wzięli udział: Marek Bronkowski Burmistrz Sandomierza, Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wraz z Radnymi, przedstawiciele jednostek oświatowych, kulturowych, duchowieństwo, absolwenci szkoły, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie.

ura-0903 (Kopiowanie)

Pierwszą częścią wydarzenia była uroczysta Msza Święta w kościele pod wezwaniem Świętego Józefa. Następnie odbył się przemarsz orszaku królewskiego z kościoła do budynku szkoły. Oficjalną część uroczystości zainaugurowała Elżbieta Sobolewska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Sandomierzu, która w swoim przemówieniu opowiedziała jak ważnym dniem dla życia szkoły, w jej 90. letniej historii, jest nadanie jej imienia Króla Kazimierza Wielkiego – ostatniego z Piastów. Następnie Piotr Chojnacki Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza odczytał uchwałę, mocą której nadano szkole imię Króla Kazimierza Wielkiego. Po czym Marek Bronkowski Burmistrz Sandomierza w swojej mowie przytoczył fakt istnienia placówki – najstarszej szkoły podstawowej w Sandomierz, w której opowiedział m.in. o tym jak wielki wkład w wykształcenie wielu wybitnych osób miała Szkoła Podstawowa nr 2 w Sandomierzu.

ura-0893 (Kopiowanie)

– Jubileusz 90 – lecia szkoły to niezwykłe wydarzenie w życiu uczniów, nauczycieli, absolwentów, mieszkańców miasta.Z prawdziwym wzruszeniem staję przed Państwem. Mam bowiem świadomość niepowtarzalności chwili, w której w tej sali zebraliśmy się połączeni przez jedno miejsce na Ziemi – Szkołę Podstawową nr 2 w Sandomierzu, najstarszą szkołę podstawową w naszym mieście. Są wśród nas uczniowie, rodzice, absolwenci, nauczyciele i pracownicy, emerytowani nauczyciele i pracownicy, władze samorządowe, przedstawiciele nadzoru i różnych instytucji wspierających szkołę. Obecny budynek szkolny ma 90 lat! Usytuowano go przy jednej z ważniejszych ulic miasta. Budynek szkoły od dziewięćdziesięciu lat, z przerwą na tragiczne lata II wojny światowej, tętni gwarem wielu pokoleń, najmłodszych sandomierzan, którzy właśnie tu rozpoczynają najważniejszą przygodę życia- edukację. Uczą się zaangażowania,systematyczności i rzetelności, poznają radość płynącą z intelektualnego wysiłku, rozpoznają własne uzdolnienia,wreszcie sięgają po raz pierwszy po sukcesy w różnych dziedzinach nauki, sztuki i sportu, ale i uczą się akceptować pierwsze niepowodzenia i porażki. Przyjęcie przez Szkołę Podstawową nr 2 imienia Króla Kazimierza Wielkiego nawiązuje do znamienitej historii naszego miasta. Zobowiązuje także do wytrwałej pracy na rzecz jak najlepszej edukacji naszych dzieci. Tak, by w przyszłości zdobywały wykształcenie, pracowały dla dobra i rozwoju Polski. Drodzy Uczniowie, jesteście dziś uczestnikami wyjątkowej uroczystości.Od wielu miesięcy przygotowywaliście się do tego wydarzenia, zapoznawaliście się z historią i postacią Króla Kazimierza Wielkiego. Opracowywaliście koncepcję sztandaru.Dziś jestem z Was dumny, ponieważ te wszystkie działania wypełnialiście ze zrozumieniem i zaangażowaniem. Szanowni Rodzice,to również dzięki Państwa staraniom szkoła przyjmuje dziś imię i nowy sztandar. Dziękuję Wam za troskę, pracę i pomoc, którą ofiarujecie szkole każdego dnia. Dziękuję serdecznie Pani Dyrektor Elżbiecie Sobolewskiej, Państwu Nauczycielom, Pracownikom szkoły za przygotowanie tej uroczystości. Gościom, którzy przybyli do nas spoza naszego miasta – składam specjalne podziękowania, gdyż swoją obecnością nadaliście Państwo wysoką rangę naszej uroczystości – mówił Marek Bronkowski Burmistrz Sandomierza.

ura-0908 (Kopiowanie)

Kolejną częścią uroczystości było przekazanie sztandaru i aktu fundacyjnego i nadania sztandaru przez Burmistrza Miasta na ręce Dyrektor Szkoły. Drugą częścią wydarzenia były występy artystyczne z udziałem Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Sandomierzu. Uroczystość zwieńczyło odprowadzenie w barwnym korowodzie króla do zamku.

ura-0906 (Kopiowanie)

Działania podjęte na rzecz nadania SP nr 2 w Sandomierzu imienia Króla Kazimierza Wielkiego (do 30 marca 2017 r.)

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 29.08.2016 r. został złożony wniosek o rozpoczęcie procedury nadania imienia szkole.
Elżbieta Sobolewska dyrektor szkoły – powołała Zespół ds. Nadania Imienia Szkole w osobach: Danuta Cira, Bożena Chmielewska, Justyna Wesołowska, Beata Audycka, Anna Cież,Marzanna Ramus, Krystyna Idzik, Ewa Podsiadło, Beata Orłowska. Przyjęto procedurę, która uwzględnia poparcie wniosku Rady Pedagogicznej przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Wniosek Rady Pedagogicznej został przedstawiony rodzicom, podczas wrześniowych spotkań z dyrektorem szkoły oraz uczniom, podczas zajęć wychowawczych, a także na zebraniu Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie klas IV – VI zgłaszali swoje propozycje na patrona szkoły w trakcie lekcji wychowawczych. Zgłoszone kandydatury zostały przedyskutowane. Rodzice proponowali swoich kandydatów w czasie spotkań z wychowawcami w dniu 22.09.2016 r. Samorząd Uczniowski głosował na patrona w dniu 29.09.2016 r.
W oparciu o przeprowadzone wcześniej wśród uczniów i ich rodziców wybory, zgodnie z wolą społeczności szkolnej: uczniów, rodziców oraz nauczycieli, wyłoniono 3 (spośród 8) kandydatów na patrona Szkoły Podstawowej nr 2 w Sandomierzu. Byli to: Kazimierz Wielki, Jan Paweł II, Leszek Czarny . 3.10.2016 podjęto uchwałę, w której na patrona SP2 wybrano Króla Kazimierza Wielkiego. Król Kazimierz Wielki, jak mało który władca Polski, związany był z Sandomierzem i ziemią sandomierską. Małopolska znajdowała się w centrum zainteresowań króla, co znalazło odbicie w ożywionej działalności budowlanej i gospodarczej na tym terenie. Sandomierz otrzymał wtedy mury obronne, uporządkowano jego zabudowę, wzniesiono liczne kościoły, zamek i spichlerz.

ura-0970 (Kopiowanie)

Historycy obliczyli, że Kazimierz Wielki przebywał w Sandomierzu w latach 1333 – 1369 aż 18 razy. Łącznie spędził tu 25 miesięcy, a dłużej przebywał jedynie w Krakowie. Jeszcze na miesiąc przed śmiercią król odwiedził Sandomierz. W ogrodzie dawnego klasztoru Panien Benedyktynek w Sandomierzu, w 1910 roku, znaleziono – umieszczoną wewnątrz gotyckiego hełmu – królewską koronę. Wykonano ją zapewne w II poł. XIV wieku ze stopu mosiądzu i srebra, ozdobiono imitacjami szmaragdów, szafirów i kryształów górskich. Pojawiło się przypuszczenie, że być może stanowiła ona niegdyś własność króla Kazimierza Wielkiego, była bowiem zbliżona proporcjami do korony, którą wydobyto z jego wawelskiego grobu. Jeśli tak było, okoliczności pojawienia się jej w Sandomierzu możemy powiązać z ostatnim pobytem Kazimierza Wielkiego w mieście, w październiku 1370 roku.

ura-0978 (Kopiowanie)

Z II poł. XIV wieku, z czasów panowania króla Kazimierza Wielkiego, pochodzi ostateczne, zachowane do dzisiaj, rozplanowanie miasta obejmujące już wówczas obszar całego wzgórza – od kolegiaty do Bramy Opatowskiej. Trzy spośród sandomierskich zabytkowych budowli: zamek, katedra i ratusz najbardziej czytelnie symbolizują związek króla z naszym miastem. Dzięki Kazimierzowi Wielkiemu Sandomierz zyskał również mury obronne oraz cały system obronny. Miasto posiadało 16 baszt i cztery bramy: Opatowską (Wielka), Zawichojską, Lubelską (Rybacką) i Krakowską (Mała Brama).

źródło: UM Sandomierz

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Kursy komunikacji miejskiej 1 listopada

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sandomierzu

tsa24.com27 października 2021

Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny” – Głosuj na Sandomierz

tsa24.com27 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

Bartuś z Sandomierza świętował pierwsze urodziny

tsa24.com25 października 2021

Wręczono Nagrody Burmistrza Miasta Sandomierza im. A. Patkowskiego „Bonum Publicum”

tsa24.com25 października 2021