W Sandomierzu

Likwidujesz bariery społeczne? Złóż wniosek!

Likwidujesz bariery społeczne? Złóż wniosek!

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) planuje nabór wniosków o dofinansowanie w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nabór wniosków potrwa od 31 marca do 21 kwietnia 2016r.

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, są:
• administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
• stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
• organizacje pozarządowe i inne podmioty ekonomii społecznej,
• federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
• partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
• jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
• jednostki badawczo – rozwojowe,
• przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu realizację kompleksowych działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 97,00%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 20 000 000 PLN

Sposób składania wniosków

• w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA,
• w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym).

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzystkiego

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Cera idealna? Na pewno nie u palaczki

tsa24.com8 marca 2021

Oświadczenie burmistrza w sprawie Szkoły Podstawowej NR2

tsa24.com6 marca 2021

Nietrzeźwy z zakazem na motorowerze

tsa24.com5 marca 2021

131.rocznica urodzin Honorowego Obywatela miasta Sandomierz

tsa24.com5 marca 2021

W Sandomierzu, wycięto drzewa stare, w złym stanie i grożące zawaleniem

tsa24.com5 marca 2021

Kolizja trzech pojazdów na ul. Portowej w Sandomierzu

tsa24.com5 marca 2021

Uwaga na oszustów !!!

tsa24.com5 marca 2021

Sandomierscy policjanci – „spoKREWnieni służbą”

tsa24.com3 marca 2021

Przyznano tytuł Sandomierzanina roku 2020

tsa24.com2 marca 2021