W Sandomierzu

Majątek sandomierskiej WSHP sprzedany. Co dalej z obiektem?

Majątek sandomierskiej WSHP sprzedany. Co dalej z obiektem?

Pod koniec kwietnia komornik sprzedał nieruchomość przy ul. Krakowskiej w Sandomierzu za 3,3 mln zł. Nabył ja inwestor z Tarnobrzega. Wkrótce pojawiły się problemy, ponieważ obiekt jest obciążony zapisem, który mówi, o przeznaczeniu go tylko i wyłącznie pod działalność edukacyjno – oświatową. Nabywca natomiast chce prowadzić działalność komercyjną.

W 1996 r. kiedy Rada Miasta przekazała Wyższej Szkole Humanistyczno – Przyrodniczej obiekt na wieczyste użytkowanie, radni podjęli zapis, że obiekt przekazują na cele nie związane z gospodarczymi. Uczelnia była przez kilka lat znaczącym ośrodkiem naukowym, jednak z czasem spadająca liczba studentów i wzrost ilości innych tego typu placówek naukowych w regionie osłabiły pozycję WSHP. Uczelnia popadła w kłopoty finansowe. Komornik wystawił obiekt na licytację, wstępnie jego wartość oszacowano na 4,4 mln zł. Przedsiębiorca z Tarnobrzega kupił nieruchomość za 3,3 mln zł. Jak poinformował burmistrz miasta, inwestor nie wiedział o zapisie zabraniającym prowadzenia działalności gospodarczej, którego nie było w księgach wieczystych tylko w akcie własności.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta burmistrz poprosił radnych o podjęcie dyskusji w sprawie ewentualnej zmiany zapisu dotyczącego przeznaczenia obiektu lub podjęcia próby odzyskania nieruchomości. Magistrat podkreślił, że jeśli radni nie będą chcieli pójść na rękę przedsiębiorcy, miasto będzie musiało zorganizować fundusze na wykup majątku. Żaden z radnych nie zabrał głosy w tej sprawie.

Przedsiębiorca chce w jak najkrótszym czasie uruchomić obiekt i przywrócić jego pierwotną funkcję. Przed laty służył on celom rekreacyjno – wypoczynkowym. Działalność komercyjna przyniesie wpływy do budżetu miasta w postaci podatku. Motel i zajazd może być również alternatywą dla turystów, których nie stać na pobyt w drogich hotelach w pobliżu Starówki.

Przed kilkoma dniami burmistrz Marek Bronkowski spotkał się z przedsiębiorcą, który nabył teren. Jeśli Rada Miasta podejmie odpowiednią uchwałę, dawna siedziba Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu zostanie przeznaczona na działalność gospodarczą, a dokładnie bazę hotelową i zajazd.

-Inwestor kupił obiekt w dobrej wierze, chce go przeznaczyć pod działalność turystyczną. Chce przywrócić jej pierwotną funkcję, czyli bazę gastronomiczno – hotelową o różnym standardzie. Z mojej strony nabywca otrzymał zapewnienie, że miasto nie będzie utrudniać podjęcia działalności gospodarczej. Radni nie sprzeciwiali się sprzedaży tego terenu, nie podjęli dyskusji na temat sporu związanego z zapisem przeznaczenia nieruchomości. Podczas najbliższej sesji planujemy podjąć uchwałę, na mocy której zwolni się właściciela nieruchomości z zapisu przeznaczenia terenu na cele edukacyjno – wychowawcze – powiedział Marek Bronkowski, Burmistrz Sandomierza.

K.K.Palińska

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W Sandomierzu

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Kursy komunikacji miejskiej 1 listopada

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sandomierzu

tsa24.com27 października 2021

Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny” – Głosuj na Sandomierz

tsa24.com27 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

Bartuś z Sandomierza świętował pierwsze urodziny

tsa24.com25 października 2021

Wręczono Nagrody Burmistrza Miasta Sandomierza im. A. Patkowskiego „Bonum Publicum”

tsa24.com25 października 2021