W Sandomierzu

Marianna Bęc i Kazimierz Plachimowicz z Odznakami Narodowymi

Marianna Bęc i Kazimierz Plachimowicz z Odznakami Narodowymi

W poniedziałek 28 września br., w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach dwoje sandomierzan – Marianna Bęc oraz Kazimierz Plachimowicz zostali uhonorowani odznakami państwowymi przekazanymi przez Prezydenta PR. W imieniu głowy państwa odznaczenia dokonał Zbigniew Koniusz Wojewoda Świętokrzyski.

Na piersi Marianny Bęc zawisł złoty krzyż zasług, przyznany za całokształt działań na rzecz społeczeństwa i Ojczyzny zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2020 r.o nadaniu orderów i odznaczeń.

Pani Marianna Bęc z domu Szaraniec w przeszłości bardzo wyraźnie zapisała się na kartach historii miasta. W latach 50 ubiegłego wieku była członkiem tajnej, młodzieżowej organizacji antykomunistycznej Młode Białe Orły. Będąc nastoletnią uczennicą żeńskiej szkoły w Sandomierzu (obecnie II Liceum Ogólnokształcące) wraz z grupą równie młodych dziewcząt z jej szkoły i chłopców z męskiej szkoły (obecnie I Liceum Ogólnokształcące) zgrupowali się w tajnej organizacji, która miała na celu walkę o niepodległość naszego kraju w najcięższym okresie prześladowań komunistycznych. Po dekonspiracji Młodych Białych Orłów Pani Marianna musiała odbyć odsiadkę w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego. Po ukończeniu studiów pierwszego i drugiego stopnia w zawodzie lekarz pediatra, powróciła już jako mężatka do Sandomierza i rozpoczęła prężną działalność na rzecz miasta. Wraz z mężem byli wielkimi orędownikami budowy szpitala, ich silne zaangażowanie przełożyło się na efekt powstania nowego budynku na Krukowie. Pani Marianna walczyła o edukację kobiet w zakresie spraw sanitarnych związanych z rozrodczością i połogiem. Specjalizacja pediatrii uczyniła ją wielkim lekarzem od małych, dziecięcych spraw. Pacjenci do dziś wspominają jej dyspozycyjność i ogromną wiedzę. Swoją karierę naukową przypieczętowała doktoratem. W latach 90-tych była jedną z założycieli Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego. Sławiła również pamięć swojego ojca, żołnierza Armii Krajowej oraz wielu innych, zasłużonych osób walczących dla Ojczyzny w tej formacji, będąc wiele lat prezesem Koła Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Sandomierzu. Prywatnie, Pani Marianna jest niezwykle skromnym i pogodnym człowiekiem. O wszystkich swoich zasługach mówi, jako o powinności względem drugiego człowieka i Ojczyzny. Nigdy zaś nie wspomina o sobie w kategoriach wybitnych zasług.

Kazimierz Plachimowicz otrzymał z rąk Wojewody Świętokrzyskiego Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Medal dla Kazimierza Plachimowicza był wyjątkowym wyróżnieniem, bowiem jako działacz solidarnościowy obchodził w tym roku 40. rocznicę powstania NSZZ Solidarność.

Za „Encyklopedią Solidarności”: Od IX 1980 w „S”, od IX przewodniczący Tymczasowego Komitetu Założycielskiego „S”, od XI 1980 przewodniczący Komisji Zakładowej „S” w Spółdzielni Transportu Wojskiego w Sandomierzu, 25–26 IV 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Sandomierska w Stalowej Woli, członek Zarządu Regionu. Uczestnik akcji strajkowych w woj. tarnobrzeskim.

1982/1983–1985 w konspiracyjnej grupie Piotra Jakubiaka (składał przed nim przysięgę na krzyż według roty przysięgi partyzanckiej, posługiwał się pseudonimem „Piotr”). 1983–1985 oraz 1987–1989 kurier, kolporter podziemnej prasy i wydawnictw ze Stalowej Woli (od Ewy Kuberny, Marii i Andrzeja Barwińskich) do Sandomierza (kolportował m.in. „Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola”, „Tygodnik Mazowsze”, książki Mały konspirator i wiele innych pozycji). Współpracował m.in. z Piotrem Jakubiakiem, Grzegorzem Walkiewiczem. 1985–1986 mechanik samochodowy na Węgrzech (w ramach kontraktów Exbud Kielce). Od 1989 członek KO „S”, przewodniczący KO „S” w Sandomierzu, organizator kampanii wyborczej do Sejmu 4 VI 1989 w Sandomierzu i 9 pobliskich gminach (zaangażowany w kampanię wyborczą Zbigniewa Romaszewskiego). W 1990 zaangażowany w kampanią wyborczą KO „S” podczas wyborów do rad gmin, kierował sztabem wyborczym Lecha Wałęsy w rejonie Sandomierza.

Odznaczonym towarzyszył Marcin Marzec Burmistrz Sandomierza, który zabrał głos podczas uroczystości i w sposób szczególny podziękował sandomierzanom za ich wielkie zasługi na rzecz miasta i jego społeczności.

 

 

 

Źródło  U.M. Sandomierz

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Kursy komunikacji miejskiej 1 listopada

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sandomierzu

tsa24.com27 października 2021

Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny” – Głosuj na Sandomierz

tsa24.com27 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

Bartuś z Sandomierza świętował pierwsze urodziny

tsa24.com25 października 2021

Wręczono Nagrody Burmistrza Miasta Sandomierza im. A. Patkowskiego „Bonum Publicum”

tsa24.com25 października 2021