W Sandomierzu

Masz nieważny dowód? Sprawdź jakie są konsekwencje!

Masz nieważny dowód? Sprawdź jakie są konsekwencje!

W przypadku zagubienia dowodu osobistego należy ten fakt niezwłocznie zgłosić do dowolnie wybranej gminy, a poza granicami kraju – w dowolnej placówce konsularnej RP.

Należy pamiętać, że dowód osobisty raz zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych – podkreśla Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW. Informacja o utracie i unieważnieniu dowodu osobistego jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także do wykazu unieważnionych dowodów osobistych, do którego dostęp posiadają uprawnione organy czy instytucje.

Jeżeli dowód osobisty został zgłoszony jako utracony, a następnie odnaleziony, to posługiwanie się tym dokumentem może spowodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu. Unieważniony w systemie RDO dowód osobisty (zgłoszony jako utracony, a następnie odnaleziony) nie nosi wprawdzie fizycznych znamion unieważnienia (odcięcie rogu), przez co może sprawiać wrażenie dokumentu ważnego, jednak nie jest ważnym dokumentem, nie służy już do przekraczania granic, ani do potwierdzenia tożsamości.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Kursy komunikacji miejskiej 1 listopada

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sandomierzu

tsa24.com27 października 2021

Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny” – Głosuj na Sandomierz

tsa24.com27 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

Bartuś z Sandomierza świętował pierwsze urodziny

tsa24.com25 października 2021

Wręczono Nagrody Burmistrza Miasta Sandomierza im. A. Patkowskiego „Bonum Publicum”

tsa24.com25 października 2021