W Sandomierzu

Miasto sprzedaje nieruchomość

Miasto sprzedaje nieruchomość

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,4841 ha położonej w Sandomierzu przy ul. Zarzekowice. Działka stanowi własność Gminy Sandomierz i nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka występuję jako tereny zabudowy usług ogólnomiejskich, funkcja dominująca: usługi komercyjne, funkcja uzupełniająca: usługi publiczne, dopuszczalna zabudowana mieszkaniowa. Ustala się termin zakończenia zabudowy 4 lata licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej. W przypadku nie dotrzymania w/w terminu Gmina Sandomierz zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości stosownie do art. 593 i 594 K.C.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto: 387.500,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych). Cena wywoławcza zawiera 23% podatku VAT.

Minimalne postąpienie – 1%
Wadium w pieniądzu w kwocie 40.000,00 zł ( słownie: czterdzieści tysięcy złotych) płatne najpóźniej do dnia 10.06.2016r. (włącznie) na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr: 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2016r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3.
Burmistrz Miasta Sandomierza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości pokrywa kupujący. Burmistrz Miasta Sandomierza zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Informacje: Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa tel./15 6440145, lub 15 6440121/,
www.sandomierz.pl, www.bip.um.sandomierz.pl

Grzegorz Poniedzielski/ Urząd Miast Sandomierz

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Społeczności lokalne walczą razem o Bartusia

tsa24.com17 czerwca 2021

Mobilne Gminne Biuro Spisowe wyruszyło na ulice Sandomierza

tsa24.com17 czerwca 2021

Podsumowanie szkolenia pływackiego

tsa24.com16 czerwca 2021

Promocja książki “Szlak Wisły” – relacja

tsa24.com16 czerwca 2021

Świętokrzyski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych

tsa24.com16 czerwca 2021

Wystawa koncepcji rewitalizacji fontanny na Małym Rynku w Sandomierzu

tsa24.com15 czerwca 2021

Dzień ławnika w sandomierskim Ratuszu

tsa24.com15 czerwca 2021

Otwarcie Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego

tsa24.com15 czerwca 2021

Nielegalne automaty na terenie Sandomierza zlikwidowane

tsa24.com14 czerwca 2021