W Sandomierzu

Miliony na nowe miejsca w żłobkach

Miliony na nowe miejsca w żłobkach

Tworzenie nowych żłobków, klubów dziecięcych, dodatkowych miejsc w istniejących już placówkach, rozwój usług świadczonych przez dziennego opiekuna oraz niani – umowy na kolejne „żłobkowe” projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 podpisali z wnioskodawcami  6 września marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

– Jednym z oczekiwań świętokrzyskich mam jest zapewnienie systemu umożliwiającego powrót na rynek pracy, bądź zatrudnienie niani. I taki jest efekt podpisywanych dziś umów. Dzięki nim rodzice będą mogli rozpocząć aktywność zawodową – mówił marszałek Adam Jarubas.
Dofinansowanie otrzymało 8 projektów o  łącznej wartość ponad 6 mln złotych, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 5 mln złotych.

Podpisane umowy dotyczą: poddziałania 8.1.1 „Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3” oraz poddziałania 8.1.2  „Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3” – konkurs dla obszaru ZIT -rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (miasto Kielce oraz gminy: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka – Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk).
6 z nich to projekty złożone w konkursie kierowanym do całego województwa, 1  – to projekt złożony w ramach konkursu OSI obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych,  1 –  projekt złożony w konkursie Zintegrowanych Interwencji Terytorialnych (ZIT).
Środki zostaną przeznaczone na: tworzenie nowych żłobków oraz klubów dziecięcych, w tym dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących żłobkach i klubach dziecięcych, finansowanie wynagrodzenia dziennego opiekuna, lub niani dla rodziców do lat 3, którzy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem byli osobami bezrobotnymi, lub biernymi zawodowo, pozostającymi poza rynkiem pracy.
– Napisaliśmy dwa wnioski. Jeden projekt zakłada utworzenie i funkcjonowanie żłobka w Ożarowie dla 25 dzieci. Drugi projekt to domowy system opieki nad dziećmi w Tarłowie i Wojciechowicach. Opiekunka po odpowiednich szkoleniach i zapewnieniu wymaganych warunków w swoim domu będzie zajmowała się dziećmi –  mówił Tadeusz Życiński, prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Nabór wniosków w ramach konkursu prowadzony był od 31 marca do 21 kwietnia 2017 r. Alokacja wynosiła ponad 15 mln zł. O dofinansowanie mogły ubiegać się:  gminy (gminne jednostki budżetowe), osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, żłobki oraz kluby dziecięce i ich organy prowadzące, osoby fizyczne sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 jako dzienni opiekunowie oraz nianie.
– Na ten cel mamy zarezerwowanych 59 milionów złotych. Do tej pory udało się zakontraktować 15 milionów z tej puli. Kolejne konkursy rozpoczną się na początku 2018 roku. Nowe przepisy ułatwiają procedurę związaną z aplikowaniem. Dają możliwość poprawek, uzupełnień i negocjacji – mówił marszałek Adam Jarubas, zachęcając do składania wniosków.

Projekty, które otrzymały dofinansowanie:
– Gmina Sitkówka – Nowiny: „Rozwój żłobka gminnego w Nowinach poprzez utworzenie nowych miejsc żłobkowych”
– Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie „Żłobek u Skłodowskiej w Ożarowie”
– Ewelina Bednarz Niepubliczny Żłobek  „Kreatywne Maluchowo”
– Stowarzyszenie Arka Nadziei „Akademia Arki Nadziei”
– Gmina Strawczyn „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci”
– Gmina Pawłów „Żłobek Bajka”
– Gmina Chęciny „Aktywny rodzic w pracy, szczęśliwe dziecko w żłobku”
– Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie „Domowy system opieki w Gminie Tarłów i Wojciechowice.”

źródło: Urząd Marszałkowski Kielce

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W Sandomierzu

Spotkanie w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

tsa24.com13 października 2021

Sandomierskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

tsa24.com13 października 2021

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

tsa24.com13 października 2021

Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów w szkole podstawowej nr 2

tsa24.com12 października 2021

Bonum Publicum – XVII edycja nagrody im. Aleksandra Patkowskiego

tsa24.com11 października 2021

Utrudnienia w ruchu na przejeździe kolejowym

tsa24.com8 października 2021

VIII Marsz Pier[w]si w Sandomierzu

tsa24.com8 października 2021

Planowane wyłączenia prądu

tsa24.com8 października 2021

Zakończenie sporu sądowego z byłym pracownikiem Spółki

tsa24.com4 października 2021