W Sandomierzu

Na co najczęściej chorowali mieszkańcy powiatu sandomierskiego?

Na co najczęściej chorowali mieszkańcy powiatu sandomierskiego?

946 chorych na grypę i choroby grypopodobne, 265 na ospę wietrzną, 17 na boreliozę. To tylko niektóre dane o sytuacji epidemiologicznej dotyczące chorób zakaźnych występujących na terenie powiatu sandomierskiego w 2017 roku, które przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu.

Sandomierski sanepid, podobnie jak w 2016 roku, nie zarejestrował wystąpienia na terenie powiatu sandomierskiego przypadków: brucelozy, wągrzycy, włośnicy, legionelozy, malarii, encefalopatii gąbczastych, pryszczycy, wirusowego zapalenia wątroby typu A, duru brzusznego, paraduru, czerwonki bakteryjnej, AIDS, ostrych porażeń wiotkich u dzieci w wieku 0-14 lat, wścieklizny, odry, błonicy, tężca.

W ubiegłym roku do sanepidu zgłoszono 1581 przypadków podejrzeń lub zachorowań na choroby zakaźne. Przeprowadzano 202 dochodzenia epidemiologiczne.

W 2017 roku uległa pogorszeniu sytuacja zachorowań na salmonellozę, a także zakażenia wirusowe. Odnotowano 13 przypadków zachorowań na salomoellozę, 45 wywołanych rotawirusami, 4 przypadki zachorowań na WZW typu B oraz 7 na WZW typu C. Wśród dzieci do lat 2 wystąpiły 52 przypadki zakażeń bakteryjnych.

W ubiegłym roku odnotowano 265 zachorowania na ospę wietrzną, w 2016 roku było ich 247. Nie wystąpiły zachorowania na różyczkę oraz świnkę. Jedna osoba zachorowała na krztusiec, 14 na szkarlatynę, 6 na gruźlicę. Na boreliozę zachorowało 17 osób. W 2017 roku, podobnie jak w 2016 roku, zarejestrowano ogółem 6 przypadków zachorowań na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Odnotowano 132 przypadki pokąsań przez zwierzęta. 17 osób zostało zaszczepionych przeciwko wściekliźnie ponarażeniowo. W powiecie sandomierskim w ubiegłym roku, podobnie jak w poprzednich latach nie odnotowano przypadków zachorowań zwierząt na wściekliznę.

Sanepid zaznacza, że podobnie jak w całym kraju, również w powiecie sandomierskim narasta problem osób uchylających się od szczepień. W 2017 roku 31 rodziców nie zgodziło się na zaszczepienie swoich dzieci.

Małgorzata Petecka

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W Sandomierzu

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sandomierzu

tsa24.com27 października 2021

Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny” – Głosuj na Sandomierz

tsa24.com27 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

Bartuś z Sandomierza świętował pierwsze urodziny

tsa24.com25 października 2021

Wręczono Nagrody Burmistrza Miasta Sandomierza im. A. Patkowskiego „Bonum Publicum”

tsa24.com25 października 2021

„VII Międzynarodowy Turniej Karate o Puchar Prezydenta miasta Katowic”

tsa24.com25 października 2021

Bartuś Przychodzki zebrał kwotę na najdroższy lek świata !

tsa24.com21 października 2021

Złodzieje pracują też na cmentarzu. Zachowaj czujność !

tsa24.com19 października 2021

43. rocznica wyboru Karola Wojtyły na głowę Stolicy Apostolskiej

tsa24.com18 października 2021