W Sandomierzu

Nasze dzieciaki w liczbach

Nasze dzieciaki w liczbach

W roku szkolnym 2014/15 liczba dzieci w województwie świętokrzyskim objętych wychowaniem przedszkolnym wyniosła 35 tys., tj. o ponad 6% mniej w porównaniu do poprzedniego roku – informuje Urząd Statystyczny w Kielcach. Spadek ten związany był z wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla dzieci w wieku 6 lat urodzonych w pierwszej połowie 2008 r. Wśród placówek wychowania przedszkolnego najliczniejszą grupę stanowiły przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

Polski system oświaty i wychowania obejmuje dzieci i młodzież w wieku od 3 do 21 lat. Pierwszym etapem nauki jest wychowanie przedszkolne,  realizowane wśród dzieci w wieku 3-6 lat w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz od roku szkolnego 2008/2009 – również w zespołach wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych.

W roku szkolnym 2014/15 funkcjonowało 289 przedszkoli, do których uczęszczało prawie 23 tys. dzieci. Stanowiły one blisko 65% wszystkich dzieci objętych w ramach systemu oświaty wychowaniem przedszkolnym. Sieć przedszkoli uzupełniało 386 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 2 zespoły wychowania przedszkolnego oraz 131 punktów przedszkolnych. Niewiele ponad połowa przedszkoli (50,2%) zlokalizowana była w miastach. Pozostałe formy wychowania przedszkolnego funkcjonowały przede wszystkim na terenach wiejskich. Na tych obszarach znajdowało się 84% oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 93% punktów przedszkolnych, a także obydwa zespoły wychowania przedszkolnego. Łączna liczba miejsc, którą w końcu września 2014 r. dysponowały przedszkola, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego wyniosła 27 tys. Skorzystało z nich ponad 25 tys. dzieci, co oznaczało, że ich wykorzystanie ukształtowało się na poziomie sięgającym blisko 94%.

W roku szkolnym 2014/15 wśród świętokrzyskich pięciolatków 93% uczęszczało do placówek wychowania przedszkolnego (w 2013/14 – 92%). Wzrost odsetka dzieci w tej grupie wieku związany był m.in. z wprowadzonym ustawowym obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 5 lat, który obowiązuje od roku szkolnego 2011/12. Łącznie wśród dzieci w wieku 3-6 lat w ramach wychowania przedszkolnego kształciło się 79% dzieci. Najwyższy udział dzieci odnotowano w stolicy województwa, gdzie w roku szkolnym 2014/15 na 1000 dzieci w wieku 3-6 lat przypadało 924 kształcących się w ramach wychowania przedszkolnego, a także w powiecie sandomierskim – 857. Na przeciwnym biegunie znalazły się powiaty opatowski i kazimierski, w których było to odpowiednio 686 i 727 dzieci.

Dzieci przebywające w placówkach wychowania przedszkolnego mają możliwość korzystania z całodziennego wyżywienia: śniadania, obiadu oraz podwieczorka. W roku szkolnym 2014/15 – 94% dzieci korzystało z posiłków, z czego więcej niż połowa spożywała trzy dania, co szóste – dwa, a częściej niż co piąte dziecko konsumowało tylko jeden posiłek.

W roku szkolnym 2014/15 w naszym regionie funkcjonowało 8 specjalnych placówek wychowania przedszkolnego – wszystkie to przedszkola – do których uczęszczało 77 dzieci. Poza przedszkolami specjalnymi działało również 8 placówek integracyjnych, 4 jednostki posiadające oddziały integracyjne oraz 2 posiadające oddziały integracyjne i specjalne. Łącznie wychowaniem przedszkolnym objętych zostało 346 dzieci niepełnosprawnych, co stanowił 1% ogółu dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego.

Wychowanie przedszkolne jest szczególnie ważnym etapem w edukacji każdego dziecka. Wspomaga i stymuluje rozwój dzieci we wszystkich obszarach, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami, przygotowując tym samym do dalszej nauki w szkole.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Zasłabnięcie kierowcy osobówki na ul. Żwirki i Wigury

tsa24.com24 lutego 2021

Sandomierz z nowym monitoringiem

tsa24.com23 lutego 2021

Od marca rusza rekrutacja do żłobka miejskiego

tsa24.com23 lutego 2021
ustawa

Uchwała antysmogowa. Niektóre kotły i paliwa , będą niedozwolone

tsa24.com22 lutego 2021

Dzień Języka Ojczystego z sandomierskimi premierami książkowymi

tsa24.com22 lutego 2021

Jest praca. Iwamet rekrutuje.

tsa24.com22 lutego 2021

27 par świętowało Złote Gody w Sandomierzu

tsa24.com19 lutego 2021
Burmistrz janusz Stasiak

Zastępca burmistrza o gospodarce odpadami po wyroku

tsa24.com18 lutego 2021

Szczepienia przeciw meningokokom w Gminie Sandomierz

tsa24.com18 lutego 2021