W Sandomierzu

Nie tylko opieka, ale też rozwijanie zainteresowań

Nie tylko opieka, ale też rozwijanie zainteresowań

121 dzieci skorzystało w ubiegłym roku z opieki, którą gwarantuje Świetlica Środowiskowa w Sandomierzu. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum mają zapewnione miejsce do nauki, mogą także rozwijać swoje zainteresowania.

Świetlica zapewnia swoim podopiecznym zajęcia kompensacyjno-korekcyjne; realizuje programy profilaktyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze; prowadzi zajęcia rozwijające zainteresowania wśród dzieci. Pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny, wymagana jest tylko zgoda rodziców bądź opiekuna. Dzieci biorą udział w różnych wydarzeniach okolicznościowych i świętach narodowych.

Świetlica środowiskowa jest czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 12.00-18.00. w wakacje i ferie w godz. 7.00-16.00. Działa w dwóch punktach, przy ul. Słowackiego i ul. Portowej.

W ubiegłym roku z placówki skorzystało 121 dzieci, z czego 34 dzieci korzystało z niej podczas przerwy w nauce szkolnej.

W świetlicy zorganizowano pogadanki na temat przemocy, ponadto odbywały się indywidualne indywidualne rozmowy wychowawcze z dziećmi i ich rodzicami. Przeprowadzono kilkanaście programów profilaktycznych,takich jak m. in. : „Integracja to rewelacja”, „Nie hejtuj”, Bajki pomagają, czyli jak kształtować charakter dziecka”, „Polubić siebie”, „Strzeż się”, „Żyję w realu, nie na portalu”.

Świetlica Środowiskowa współpracuje z Polskim Czerwonym Krzyżem oddział w Sandomierzu, z Domem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową Policji, a także Grupą Diabetyków czy stowarzyszeniami zajmującymi się sportem.

Małgorzata Petecka

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Konkurs plastyczny pn.: „Ruch – kluczem do zdrowia” oraz IX Przegląd Spektakli Profilaktycznych

tsa24.com16 września 2021

I Mokoszyńskie Święto Plonów

tsa24.com13 września 2021

Festiwal Czekolady

tsa24.com13 września 2021

Otwarcie wystawy “Norwid-Rostworowska. Emancypacja kobiet”

tsa24.com7 września 2021

Podpisanie porozumienia przez włodarzy gmin

tsa24.com7 września 2021

Koncert u dominikanów. Kondakion o Nawróconej – Schola Węgajty

tsa24.com7 września 2021

Dwie nowe inwestycje w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu

tsa24.com6 września 2021

Pierwsza edycja Weekendu Krzemienia Pasiastego w Sandomierzu

tsa24.com6 września 2021

Narodowe Czytanie w Widnokręgu

tsa24.com6 września 2021