kultura i rozrywka

Niezłomny jest w Tobie – konkurs

Niezłomny jest w Tobie – konkurs

I KONKURS PLASTYCZNY pamięci o „ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH” z mottem ,,NIEZŁOMNY JEST W TOBIE”

I. Organizatorzy:

ORGANIZACJA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA ,,STRZELEC’’ w Sandomierzu
oraz
FUNDACJA NIEZŁOMNI im. ZYGMUNTA SZYNDZIELARZ
,,ŁUPASZKI”

II. Cele:
1. Uczczenie i przybliżenie młodzieży święta państwowego jakim jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony 01 marca (Dz. U. z 2011r. Nr 32, poz. 160).
2. Poszerzenie wiedzy historycznej o strukturach i działalności podziemia niepodległościowego w Polsce na przestrzeni całego okresu jego działalności.
3. Zainspirowanie dzieci i młodzieży wzorcami postaw patriotycznych godnych naśladowania.
4. Zainteresowanie uczestników konkursu postaciami żołnierzy wyklętych ze szczególnym uwzględnieniem bohaterów tego okresu działających w Polsce południowo-wschodniej i na ziemiach utraconych.

III. Patronat: Pan Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza.

IV. Kierownictwo: Brygadier – Adam Bidas, Jednostka Strzelecka 2018 w Sandomierzu

V. Komisja konkursowa :

1.Przewodniczący – Maciej Stępień,
2. Zastępca przewodniczącego Aleksandra Pawłowska
3. Sekretarz – Barbara Redzińska

VI. Organizacja

Miejsce : Placówki oświatowe – przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, stowarzyszenia i organizacje skupiające dzieci i młodzież w przedziale wiekowym od 4 do 14 lat działające na terenie miasta Sandomierza.

Termin: od 01marca do 30 marca 2016 r. (włącznie ).

Finał: 31 marca 2016r – Zamek Królewski w Sandomierzu.

Forma i technika prac : Dowolna

Przebieg imprezy:

1. Wykonanie prac plastycznych na zadany temat w wyznaczonym terminie i w podanym przedziale wiekowym uczestników, przy czym dopuszcza się opracowania indywidualne jak i grupowe.
2. Przekazanie prac konkursowych organizatorom do dnia 30 marca 2016r. do godz. 12,00
3. Wystawa i ekspozycja prac w miejscu rozstrzygnięcia konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursy :
1. Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego i wręczenie nagród nastąpi w piątek 31 marca 2016 r. o godz. 12,00 w Sali rycerskiej Zamku Królewskiego w Sandomierzu.
2. Nagrody otrzyma troje najlepszych uczestników konkursu wyłonionych przez Komisję konkursową.

VII. Warunki uczestnictwa:
1. W Konkursie mogą brać udział osoby w wieku od czwartego do czternastego roku życia.
2. Uczestnicy biorą udział w turnieju indywidualnie bądź grupowo.
3. Uczestników zgłasza Placówka oświatowa lub inna ,,Organizacja” lub rodzice/opiekunowie.
4. Uczestnik Konkursu powinien wykazać się wiedzą dotyczącą działalności polskiego podziemia niepodległościowego.
5. Uczestnik Konkursu powinien wykazać się wiedzą tematyki przedstawionej w swoim opracowaniu plastycznym.
6. Organizatorzy zobowiązują się przekazać w formie elektronicznej dla każdej Grupy/ Placówki jeden komplet materiałów informacyjnych zawierający:
a) Zaproszenie,
b) niniejszy regulamin.

7. Dane osobowe (imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego) potencjalnych uczestników Konkursu poświęconego pamięci „Żołnierzom Wyklętym” należy umieścić na odpowiednich, załączonych kartach zgłoszenia i przesłać na adres e-mailowy: js2018@vp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2016 r. (czwartek).

8. Powyższe dane wykorzystywane będą przez organizatora tylko do celów organizacyjnych oraz zaproszenia na ceremonię wręczenia nagród jeżeli termin i miejsce uległoby zmianie. Organizator dopuszcza podanie tylko numeru kontaktowego do opiekuna grupy, wówczas opiekun grupy odpowiedzialny jest za powiadomienie i zaproszenie pozostałych członków grupy.

VIII. Postanowienia końcowe:

1. Organizator nie ubezpiecza uczestników i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia wypadkowe podczas finału imprezy.
2. Przybywający na finał Konkursu jego uczestnicy winni być pod opieką osoby pełnoletniej.
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Kierownictwa i Komisji konkursowej.
4. Organizator dopuszcza zmianę lokalizacji rozstrzygnięcia konkursu (finału) z przyczyn niezależnych, w razie nastąpienia takowej zmiany lokalizacyjnej odnośnie finału, organizator zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie uczestników lub opiekunów grup konkursowych.
Dane do kontaktu:
27-600 Sandomierz, ul. Adama Mickiewicza 29/2 tel. 601 239 050, e – mail: js2018@vp.pl

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

kultura i rozrywka

Więcej w kultura i rozrywka

Tydzień Bibliotek w Sandomierzu

tsa24.com6 maja 2021

Jubileusz stulecia Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

tsa24.com5 maja 2021

Otwarcie Parku Osiedlowego na ul. Baczyńskiego

tsa24.com4 maja 2021

Brama Opatowska i Podziemna Trasa Turystyczna otwarte

tsa24.com4 maja 2021

Wielkie poruszenie serc na majówkę w Sandomierzu

tsa24.com29 kwietnia 2021

Symboliczne obchody świąt majowych w Sandomierzu

tsa24.com29 kwietnia 2021

Wybrano dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

tsa24.com27 kwietnia 2021

Sukces tancerek FT PARADOX

tsa24.com26 kwietnia 2021

Konkurs fotograficzny pn. „Sandomierz – moja mała Ojczyzna”

tsa24.com26 kwietnia 2021