kultura i rozrywka

Niezłomny jest w Tobie – konkurs

Niezłomny jest w Tobie – konkurs

I KONKURS PLASTYCZNY pamięci o „ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH” z mottem ,,NIEZŁOMNY JEST W TOBIE”

I. Organizatorzy:

ORGANIZACJA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA ,,STRZELEC’’ w Sandomierzu
oraz
FUNDACJA NIEZŁOMNI im. ZYGMUNTA SZYNDZIELARZ
,,ŁUPASZKI”

II. Cele:
1. Uczczenie i przybliżenie młodzieży święta państwowego jakim jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony 01 marca (Dz. U. z 2011r. Nr 32, poz. 160).
2. Poszerzenie wiedzy historycznej o strukturach i działalności podziemia niepodległościowego w Polsce na przestrzeni całego okresu jego działalności.
3. Zainspirowanie dzieci i młodzieży wzorcami postaw patriotycznych godnych naśladowania.
4. Zainteresowanie uczestników konkursu postaciami żołnierzy wyklętych ze szczególnym uwzględnieniem bohaterów tego okresu działających w Polsce południowo-wschodniej i na ziemiach utraconych.

III. Patronat: Pan Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza.

IV. Kierownictwo: Brygadier – Adam Bidas, Jednostka Strzelecka 2018 w Sandomierzu

V. Komisja konkursowa :

1.Przewodniczący – Maciej Stępień,
2. Zastępca przewodniczącego Aleksandra Pawłowska
3. Sekretarz – Barbara Redzińska

VI. Organizacja

Miejsce : Placówki oświatowe – przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, stowarzyszenia i organizacje skupiające dzieci i młodzież w przedziale wiekowym od 4 do 14 lat działające na terenie miasta Sandomierza.

Termin: od 01marca do 30 marca 2016 r. (włącznie ).

Finał: 31 marca 2016r – Zamek Królewski w Sandomierzu.

Forma i technika prac : Dowolna

Przebieg imprezy:

1. Wykonanie prac plastycznych na zadany temat w wyznaczonym terminie i w podanym przedziale wiekowym uczestników, przy czym dopuszcza się opracowania indywidualne jak i grupowe.
2. Przekazanie prac konkursowych organizatorom do dnia 30 marca 2016r. do godz. 12,00
3. Wystawa i ekspozycja prac w miejscu rozstrzygnięcia konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursy :
1. Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego i wręczenie nagród nastąpi w piątek 31 marca 2016 r. o godz. 12,00 w Sali rycerskiej Zamku Królewskiego w Sandomierzu.
2. Nagrody otrzyma troje najlepszych uczestników konkursu wyłonionych przez Komisję konkursową.

VII. Warunki uczestnictwa:
1. W Konkursie mogą brać udział osoby w wieku od czwartego do czternastego roku życia.
2. Uczestnicy biorą udział w turnieju indywidualnie bądź grupowo.
3. Uczestników zgłasza Placówka oświatowa lub inna ,,Organizacja” lub rodzice/opiekunowie.
4. Uczestnik Konkursu powinien wykazać się wiedzą dotyczącą działalności polskiego podziemia niepodległościowego.
5. Uczestnik Konkursu powinien wykazać się wiedzą tematyki przedstawionej w swoim opracowaniu plastycznym.
6. Organizatorzy zobowiązują się przekazać w formie elektronicznej dla każdej Grupy/ Placówki jeden komplet materiałów informacyjnych zawierający:
a) Zaproszenie,
b) niniejszy regulamin.

7. Dane osobowe (imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego) potencjalnych uczestników Konkursu poświęconego pamięci „Żołnierzom Wyklętym” należy umieścić na odpowiednich, załączonych kartach zgłoszenia i przesłać na adres e-mailowy: js2018@vp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2016 r. (czwartek).

8. Powyższe dane wykorzystywane będą przez organizatora tylko do celów organizacyjnych oraz zaproszenia na ceremonię wręczenia nagród jeżeli termin i miejsce uległoby zmianie. Organizator dopuszcza podanie tylko numeru kontaktowego do opiekuna grupy, wówczas opiekun grupy odpowiedzialny jest za powiadomienie i zaproszenie pozostałych członków grupy.

VIII. Postanowienia końcowe:

1. Organizator nie ubezpiecza uczestników i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia wypadkowe podczas finału imprezy.
2. Przybywający na finał Konkursu jego uczestnicy winni być pod opieką osoby pełnoletniej.
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Kierownictwa i Komisji konkursowej.
4. Organizator dopuszcza zmianę lokalizacji rozstrzygnięcia konkursu (finału) z przyczyn niezależnych, w razie nastąpienia takowej zmiany lokalizacyjnej odnośnie finału, organizator zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie uczestników lub opiekunów grup konkursowych.
Dane do kontaktu:
27-600 Sandomierz, ul. Adama Mickiewicza 29/2 tel. 601 239 050, e – mail: js2018@vp.pl

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kultura i rozrywka

Więcej w kultura i rozrywka

Jesienny repertuar „Kina Starówka” w Sandomierzu

tsa24.com19 października 2021

43. rocznica wyboru Karola Wojtyły na głowę Stolicy Apostolskiej

tsa24.com18 października 2021

„Żywe obrazy historii” w ramach Odpustu bł. Wincentego Kadłubka

tsa24.com15 października 2021

Wystawa fotografii reportażowej pt. „NURSES ON THE FRONT LINE” otwarta

tsa24.com15 października 2021

Gloria Artis dla Andrzeja Cebuli

tsa24.com13 października 2021

Spotkanie autorskie z Michałem Śmielakiem

tsa24.com13 października 2021

Popularny aktor Jerzy Bończak przyjedzie do Ossolina!

tsa24.com11 października 2021

Bonum Publicum – XVII edycja nagrody im. Aleksandra Patkowskiego

tsa24.com11 października 2021

Utrudnienia w ruchu na przejeździe kolejowym

tsa24.com8 października 2021