W powiecie

Nowe pomoce dydaktyczne w PSP w Klimontowie

Nowe pomoce dydaktyczne w PSP w Klimontowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne stanowiące wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej. Gmina Klimontów jako Beneficjent projektu pn. „Rozwój szkolnej infrastruktury sportowo-dydaktycznej w Gminie Klimontów”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Osi VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – przekazała w ramach przedmiotowego projektu sprzęt oraz pomoce dydaktyczne celem doposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczej, w rodzaju i ilości tj.: po 1 szt.: BioBox, skrzynka do doświadczeń-wiatr i pogoda, tellurium szkolne, tablica – Historia Ziemi, model ucha, walizka ekobadacza, przyrząd do demonstracji brył, drukarka 3D, 6 szt. mikroskopów, 15 szt. globusów indukcyjnych, 4 szt. zestawów do budowy brył szkieletowych, 17 szt. tabletów 10”, 2 szt. filamentów PLA 1 do drukarki 3D.

Wartość przekazanego sprzętu stanowi kwotę 40 213,72 zł. przy dofinansowaniu  w kwocie 31 972,61 zł.

Nadmieniamy, że w ramach projektu przebudowano przy ul. Zysmana w Klimontowie boisko treningowe o nawierzchni trawiastej, wybudowano piłkochwyty, oświetlenie, chodnik, system monitoringu wizyjnego, zamontowano bramki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, ławki oraz zakupiono system nagłośnienia boiska sportowego.

Całkowita wartość projektu wyniosła 419 738,14 zł. przy dofinansowaniu z  UE  do kwoty 291 477,67 zł. oraz budżetu państwa do kwoty 41 639,67 zł.

Źródło Gmina Klimontów

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Będzie modernizacja bieżni na stadionie

tsa24.com23 lipca 2021

Uważajcie na oszustów internetowych

tsa24.com23 lipca 2021

Jubileusz setnych urodzin mieszkańca Chrapanowa

tsa24.com23 lipca 2021

Dofinansowanie dla gminy na działalność klubów seniora

tsa24.com21 lipca 2021

Nowy mikrobus dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście

tsa24.com20 lipca 2021

Żłobek “Wesołe Maluszki” w Samborcu

tsa24.com16 lipca 2021

Uwaga! Miejscowość Łukawa – tragiczny wypadek z udziałem motocyklisty !

tsa24.com8 lipca 2021

Klimontów – Kryształowe Berło dla Mirosława Baki

tsa24.com7 lipca 2021

“Profilaktyka 40 PLUS”- Masz 40 lat? Skorzystaj z darmowych badań

tsa24.com7 lipca 2021