kultura i rozrywka

Nowy członek honorowy Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego

Nowy członek honorowy Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego

W zwyczaju stowarzyszeń, organizacji, towarzystw jest nadawanie godności członków honorowych osobom szczególnie zasłużonym dla urzeczywistniania ich statutowych celów, wyróżniającym się osiągnięciami i społeczną aktywność. Także Towarzystwo Naukowe Sandomierskie w ciągu ćwierćwiecza swej działalności uhonorowało taką godnością kilkanaście osób. Podczas Walnego Zebrania TNS w dniu 4 lipca 2020 r. do tego ekskluzywnego grona Honorowych Członków włączono – na wniosek zarządu TNS – Pana Henryka Rutkowskiego, nestora polskich historyków (ur. w 1929 r. w Piotrkowie Trybunalskim), absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego, od 1954 r. po dziś (mimo emeryckiego statusu) związanego z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk – Zakładem Atlasu Historycznego. Prof. Henryk Samsonowicz przed kilku laty pisał o Henryku Rutkowskim, że jest „jednym z bardziej twórczych i oryginalnych historyków współczesnych”. Jego nazwisko w szczególny sposób związane jest z wielkim zespołowym dziełem Zakładu Atlasu Historycznego, seryjnym wydawnictwem, Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, którego Henryk Rutkowski był inicjatorem i jest współtwórcą kolejnych zbiorów map i towarzyszących im wielostronnych komentarzy. Geografia historyczna to jego specjalność (opublikował ok. 80 map historycznych), jest także autorem ponad 200 większych i drobniejszych prac, dotyczących różnorodnej tematyki dziejowej o szerokim zakresie chronologicznym, od średniowiecza po czasy współczesne, scalonych po części w tomie pism wybranych Fundamenta Historiae (2014). Oryginalnym rysem postawy Pana Henryka Rutkowskiego jest to, że mimo obszernego i znaczącego dorobku naukowego, nigdy nie występował o stopnie naukowe.

Od lat jest aktywny na wielu obszarach działalności społecznej, m.in. od 1956 r. jest członkiem Zarządu Towarzystwa Miłośników Historii, wiele lat był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystw Historycznego – otrzymał godność Członka Honorowego PTH, działał w warszawskim Klubie Inteligencji Katolickiej, należał do „Solidarności”, z której ramienia brał udział w 1989 r. w obradach Okrągłego Stołu, w pracach podzespołu do spraw stowarzyszeń i samorządu terytorialnego; był inicjatorem upamiętnienia pola elekcyjnego na warszawskiej Woli, wzniesienia tam pamiątkowego obelisku. Na drogach naukowych zainteresowań Pana Henryka Rutkowskiego znalazł się także Sandomierz i to bardzo wcześnie. Współtworzył – swymi tekstami – trzy najważniejsze inicjatywy wydawnicze związane z dziejami naszego miasta, jakie zostały podjęte w drugiej połowie ubiegłego stulecia. Jest współautorem (obok Wojciecha Kalinowskiego, Tadeusza Lalika, Tadeusza Przypkowskiego Stanisława Trawkowskiego) książki Sandomierz, Warszawa 1956, pierwszego całościowego ujęcia historii miasta i jego urbanistyki w XX-wiecznej historiografii (autor rozdziału dotyczącego historii miasta w XVI-XVIII wieku). Także autorem rozprawy Z dziejów Sandomierza w okresie Odrodzenia, opublikowanej w Studiach sandomierskich pod red. Jana Pazdura i Teresy Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1967 r. oraz rozprawy Stosunki kościelne i życie religijne, w Dziejach Sandomierza pod red. Henryka Samsonowicza, t. II, cz.1 W okresie świetności, Warszawa 1993. Był współtwórcą sandomierskiej części Atlasu historycznego ziem polskich – Województwo sandomierskie w drugiej połowie XVI wieku, Warszawa 1993. Jest jednym z członków założycieli Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego, autorem publikacji na łamach „Zeszytów Sandomierskich”.

 

 

Źródło U.M. Sandomierz

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w kultura i rozrywka

Zima w mieście 2021

tsa24.com20 stycznia 2021

Nagrody Publiczności w konkursie “Porównania 29”

tsa24.com19 stycznia 2021

Jak mija drugi tydzień Ferie po Królewsku online ?

tsa24.com14 stycznia 2021

VII Koncert Kolęd i Prawosławnych Hymnów Bożego Narodzenia w Sandomierzu

tsa24.com13 stycznia 2021

Ferie zimowe z komiksem

tsa24.com11 stycznia 2021

Planowane wyłączenia prądu

tsa24.com8 stycznia 2021

Ferie po królewsku online w siedmiu Rezydencjach Królewskich

tsa24.com5 stycznia 2021

Akcja “Ferie po królewsku ” w Muzeum

tsa24.com4 stycznia 2021

“Zima w mieście z SCK”

tsa24.com30 grudnia 2020