W Sandomierzu

Oddaj krew! Uratuj życie!

Oddaj krew! Uratuj życie!

ZNAJDŹ CZAS NA ODDANIE KRWI W WAKACJE – URATUJ ŻYCIE !

Jak każdego roku zbliżające się wakacje niosą radość z nadchodzącego wypoczynku. Niestety sezon urlopowy przynosi zagrożenie życia ludzkiego. Wakacje to czas większej liczby wypadków komunikacyjnych, co zwiększa zapotrzebowanie na krew – najcenniejszy i niezastąpiony lek.

Celem akcji jest zaproszenie lokalnych środowisk do czynnego udziału w oddawaniu krwi, a tym samym pozyskanie nowych honorowych dawców krwi i zabezpieczenie szpitala w krew w najtrudniejszym okresie, jakim są wakacje. Zwracamy się zarówno do honorowych dawców krwi wypoczywających na wakacjach, jak również do wszystkich tych, którzy nie oddawali jeszcze tego „życiodajnego leku” z apelem:

Oddając krew pamiętaj, że także Ty możesz jej potrzebować.

Nie przechodź obojętnie – oddaj krew!

Regulamin konkursu:

1. Konkurs trwa od 14 czerwca 2016r. do 14 października 2016r.

2. W konkursie mogą brać udział osoby od 18 do 65 roku życia, które mieszkają i/lub oddają krew na terenie powiatu sandomierskiego.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest co najmniej dwukrotne oddanie krwi w czasie trwania konkursu(pkt. 1) potwierdzone w karcie zgłoszeniowej.

4. Karty zgłoszeniowe do pobrania w punkcie poboru krwi lub w biurze PCK ul. Mariacka 1/5.

5. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz.883). Podpis uczestnika na karcie zgłoszeniowej jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie na potrzeby Konkursu, (przyznawanie i wydawanie nagród, publikacja zdjęć i listy zwycięzców).

6. Wypełnione i podpisane oraz potwierdzone przez pracownika Oddziału Terenowego RCKiK karty zgłoszeniowe należy wrzucić do pojemnika umieszczonego w poczekalni Oddziału Terenowego RCKiK w Sandomierz do dnia 14.10.2016r.

7. Komisyjne losowanie nagród odbędzie się 21 października 2016r.

8. Wyniki konkursu wywieszone zostaną w placówce służby krwi ul.Schinzla 13 oraz na stronie internetowej www.pcksandomierz.cba.pl

9. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu odebrania nagród.

10. Nagrody nie odebrane w wyznaczonym terminie stają się własnością OR PCK i zostaną wykorzystane w kolejnych konkursach.

11. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

Organizator konkursu: Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Sandomierzu, ul. Mariacka 1/5, Tel/fax (15) 832-28-34, e-mail pcksan@gmail.com

źródło: UM Sandomierz

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Kursy komunikacji miejskiej 1 listopada

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sandomierzu

tsa24.com27 października 2021

Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny” – Głosuj na Sandomierz

tsa24.com27 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

Bartuś z Sandomierza świętował pierwsze urodziny

tsa24.com25 października 2021

Wręczono Nagrody Burmistrza Miasta Sandomierza im. A. Patkowskiego „Bonum Publicum”

tsa24.com25 października 2021