Odpowiedz na ogłoszenie

You are responding to Ad: Operator walca masa bitumiczna, Operator rozściełacza/stołu– zakwaterowanie.