Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 32240 tys.zł


Thumbnail for the listing's main image
Informacje kontaktowe
Kontakt Izabela
Visit Website
PLN 0.00
Więcej informacji

Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

w ramach projektu „Mentor -wejdź na tory biznesu!” realizowanego od 05.2016 do 12.2017 przez Polską Izbę Młodych Przedsiębiorców i Stowarzyszenie PROREW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
dla:
 osób niepracujące w trudnej sytuacji na rynku pracy
 osób odchodzące z rolnictwa, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych, u których następuje przejście z KRUS do ZUS oraz członkowie ich rodzin w przypadku spełnienia kryteriów wskazanych powyżej dla osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Uczestnicy mogą liczyć na następujące wsparcie:
-Doradztwo i szkolenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej

-Dotację finansową na założenie własnej firmy w wysokości przeciętnie 23 000,00 PLN, ale nie więcej niż do 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dzień podpisywania umowy o dofinansowanie.

-Wsparcie pomostowe z przeznaczeniem na bieżące koszty funkcjonowania nowej firmy (tj. min. składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, czynsz, usługi księgowe, promocja) w kwocie maksymalnie 770 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy).

-Doradztwo i szkolenia biznesowe niezbędne do efektywnego wykorzystania dotacji.

Rekrutacja do projektu (przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych) prowadzona będzie od 16.06.2016 do 30.06.2016. w biurze projektu przy ulicy Warszawskiej 34/208 (2 piętro), 25-312 Kielce tel. 534799660.

Więcej informacji na stronie: http://stowarzyszenieprorew.pl/mentor-wejdz-na-tory-biz