Młodszy programista


Thumbnail for the listing's main image
Informacje kontaktowe
Kontakt Thoni Alutec
158149816
PLN 0.00
Więcej informacji

Firma THONI ALUTEC w Stalowej Woli, zatrudniając ponad 1500 osób, jest jednym z największych zakładów produkujących odlewy ze stopów aluminium. Oferujemy kompleksowy zestaw usług począwszy od zaprojektowania poprzez odlanie i obróbkę odlewu aż do lakierowania i montażu wykonanych elementów.

Ze względu na specyfikę firmy poszukujemy najlepszych specjalistów na polskim rynku pracy.
W chwili obecnej rekrutujemy na stanowisko:

Młodszy programista

Opis stanowiska pracy:

- pełnienie funkcji architekta rozwiązań informatycznych
- wprowadzanie zmian w aplikacjach wpierających procesy produkcyjne
- tworzenie i optymalizacja skryptów SQL oraz procedur składowanych (przygotowywanie nowych funkcjonalności w systemach ewidencji danych)
- implementowanie rozwiązań biznesowych opartych o technologie SQL oraz PL/SQL
- testowanie tworzonego oprogramowania
- wsparcie informatyczne użytkowników
- analizę problemów zgłaszanych przez użytkowników,
- współpracę z przedstawicielami biznesu, kierownikami projektów IT,
- udział w testach akceptacyjnych wdrażanych rozwiązań,
- projektowanie procedur bazodanowych, raportów oraz formularzy,
- przygotowywanie dokumentacji dla użytkowników.

Od naszych kandydatów oczekujemy:

- umiejętności programowania obiektowego
- doświadczenie w programowaniu relacyjnych baz danych
- znajomości Platformy Visual Studio 2015
- znajomości języków C#, VBA, SQL
- znajomości MS SQL Server 2014, MS Office (w szczególności Access)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: praca@thoni-alutec.pl . Kontakt telefoniczny: 15/81-49-816.