Nieruchmość Sulisławice 66% wartości. Okazja!


Informacje kontaktowe
Kontakt Michał Bownik
607040639
PLN 805,534.00
Więcej informacji

W dniu 14 października 2019 r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mieszczącego się przy ul. Kościuszki 2A, w sali nr VI odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działki nr ewid. 17 o pow. 0,16 ha - użytki rolne oraz nr ewid. 86/1 o pow. 0,77 ha - zabudowanej w części budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z zapleczem biurowo-soclanym oraz budynkiem warsztatowo-garażowyn i budynkiem magazynowym typu chłodnia z 14 pokojami na poddaszu w stanie surowym zamkniętym

Działki będą licytowane w kolejności:
1. Działka nr ewid. 17 o pow. 0,16 ha
Suma oszacowania wynosi 2 200,00 zł natomiast cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 467,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 220,00 zł
2. Działka nr ewid.86/1 o pow. 0,77 ha.
Suma oszacowania wynosi 1 206 100,00 zł natomiast cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 804 067,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 120 610,00 zł.

Rękojmię można uiścić na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciecha Malinowskiego: PKO BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 50 10204926 2004 0000 2009 8717

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie o godz. 9:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Szczegółowe informacje PRAGMA INKASO S.A.,