W Sandomierzu

Ostatni dzień zgłaszania kandydatur

Ostatni dzień zgłaszania kandydatur

Burmistrz Miasta Sandomierza zaprasza przedstawicieli organizacji społecznych i gospodarczych, mieszkańców i innych interesariuszy do zgłaszania się na członków Komitetu rewitalizacji, który powołany zostanie w celu współpracy przy opracowaniu Programu Rewitalizacji oraz jego wdrożeniu.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszają kandydatów na członków Komitetu rewitalizacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Przedstawiciele mieszkańców (osoby fizyczne) i inni interesariusze zgłaszają swoje kandydatury na członków Komitetu rewitalizacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Zgłaszania kandydatów można dokonywać do dnia 30.09.2016 r.

Prawidłowo wypełniony formularz określony w załączniku do ogłoszenia należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego) na adres:

Urząd Miejski w Sandomierzu

Plac Poniatowskiego 3

27-600 Sandomierz

Udział w pracach Komitetu rewitalizacji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Do członków komitetu Rewitalizacji biorących udział w pracach Komitetu stosuje się przepisy Rozdziału 5 „Wyłączenie pracownika oraz organu” ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn.zm).

źródło: UM Sandomierz

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Pożar koparko – ładowarki w Sandomierzu

tsa24.com13 maja 2021

Manual dla branży turystycznej

tsa24.com13 maja 2021

“Sandomierscy KREWni z wyboru – tydzień krwiodawstwa”

tsa24.com13 maja 2021

Policja poszukuje zaginionego mieszkańca Sandomierza

tsa24.com12 maja 2021

Zwycięzcy X Międzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego

tsa24.com12 maja 2021

Zgłoś swoje propozycje zmian w rozkładzie jazdy autobusów

tsa24.com12 maja 2021

NOC MUZEÓW 2021 w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

tsa24.com12 maja 2021

Worki z nakrętkami z Klimontowa zasilą zbiórkę Bartusia

tsa24.com11 maja 2021

Poruszasz się hulajnoga elektryczną? Od 20 maja wchodzą nowe przepisy 

tsa24.com11 maja 2021